Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 71kWORD 32k
Čtvrtek, 15. března 2012 - Štrasburk
Zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2012 o zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů Evropské unie

Evropský parlament,

  s ohledem na články 6 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že mezi oblasti, v nichž má „Unie […] pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států“, patří sport;

B.  vzhledem k tomu, že šachy jsou dostupnou hrou pro děti ze všech sociálních skupin a že mohou napomoci sociální soudržnosti a splnění politických cílů, jako je sociální integrace, boj proti diskriminaci, snižování kriminality a dokonce boj proti různým závislostem;

C.  vzhledem k tomu, že bez ohledu na věk dítěte mohou šachy zlepšit koncentraci, trpělivost a výdrž dětí a  rozvíjet kreativitu, intuici, paměť, analytické myšlení a rozhodovací schopnosti; vzhledem k tomu, že šachy učí rozhodnosti, motivaci a sportovnímu chování;

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly zavedení programu „Šachy ve škole“ do vzdělávacích systémů členských států;

2.  vyzývá Komisi, aby ve svém připravovaném sdělení o sportu věnovala nezbytnou pozornost programu „Šachy ve škole“ a od roku 2012 pro něj zajistila dostatečné financování;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala v potaz výsledky všech studií ohledně účinků tohoto programu na rozvoj dětí;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů(1) předal Komisi a parlamentům členských států.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 3 k zápisu ze zasedání ze dne 15. března 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí