Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 65kWORD 33k
Torsdag den 15. marts 2012 - Strasbourg
Indførelse af programmet »Skak i skolen« i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

Europa-Parlamentets erklæring af 15. marts 2012 om indførelse af programmet »Skak i skolen« i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 6 og 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 6, hvor det hedder, at sport er et af de områder, hvor »Unionen har kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag«;

B.  der henviser til, at skak er et let tilgængeligt spil for børn af enhver samfundsgruppe og kan hjælpe til social samhørighed og bidrage til politiske mål såsom social integration, bekæmpelse af forskelsbehandling, mindskelse af kriminaliteten og oven i købet bekæmpe forskellige former for afhængighed;

C.  der henviser til, at uanset børnenes alder kan skak forbedre børnenes koncentration, tålmodighed og uholdenhed og kan udvikle fornemmelse af kreativitet, intuition, hukommelse og analytiske og besluttende evner; der henviser til, at skak også lærer børn beslutsomhed, motivation og sportsånd;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme indførelsen af programmet »Skak i skolen« i medlemsstaternes uddannelsessystemer;

2.  opfordrer Kommissionen til i dens kommende meddelelse om sport at lægge særlig vægt på programmet »Skak i skolen« og sikre tilstrækkelige midler fra 2012;

3.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til resultaterne af eventuelle undersøgelser om virkningerne af dette program for børnenes udvikling;

4.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 3 til mødeprotokollen af 15.3.2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik