Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 65kWORD 30k
Donderdag 15 maart 2012 - Straatsburg
Programma „Schaken op School”
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

Verklaring van het Europees Parlement van 15 maart 2012 over over invoering van het programma „Schaken op School” in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 6 en artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat artikel 6 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt, dat sport tot de gebieden behoort waarop de Unie bevoegd is „om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen”;

B.  overwegende dat schaken als sport toegankelijk is voor kinderen uit alle sociale geledingen, en daarom kan bijdragen aan sociale cohesie en aan beleidsdoelstellingen als sociale integratie, bestrijding van discriminatie, terugdringing van criminaliteit en zelfs de bestrijding van verschillende verslavingsvormen;

C.  overwegende dat schaken de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen van het kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook het gevoel voor creativiteit, de intuïtie, het geheugen, het analysevermogen en de besluitvaardigheid ten goede komt; ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht;

1.  vraagt de Europese Commissie en de lidstaten de invoering van het programma „Schaken op School” in het onderwijssysteem van de EU-lidstaten aan te moedigen;

2.  vraagt de Europese Commissie in haar komende mededeling over sport aandacht te besteden aan het programma „Schaken op School” en zorg te dragen voor voldoende financiering hiervan vanaf 2012;

3.  vraagt de Europese Commissie de resultaten van de studies naar het effect van het programma op de ontwikkeling van de kinderen in aanmerking te nemen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(1), te doen toekomen aan de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 3 bij de notulen van 15 maart 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Juridische mededeling - Privacybeleid