Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 67kWORD 32k
Joi, 15 martie 2012 - Strasbourg
Introducerea programului „șahul în instituțiile de învățământ” în sistemele educaționale din Uniunea Europeană
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

Declaraţia Parlamentului European din 15 martie 2012 privind introducerea programului „șahul în instituțiile de învățământ” în sistemele educaționale din Uniunea Europeană

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 6 și 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede, la articolul 6, că sportul se numără printre domeniile în care „Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunilor statelor membre”;

B.  întrucât șahul este un sport accesibil pentru copiii din toate grupurile sociale și poate sprijini coeziunea socială și contribui la obiectivele politicilor, cum ar fi integrarea socială, combaterea discriminării, reducerea ratelor criminalității și chiar combaterea diferitelor dependențe;

C.  întrucât, indiferent de vârsta copiilor, șahul poate ameliora concentrarea, răbdarea și persistența acestora și poate dezvolta în ei simțul creativității, al intuiției, al memoriei, precum și abilități analitice și decizionale; întrucât șahul dezvoltă și hotărârea, motivația și fairplay-ul,

1.  invită Comisia și statele membre să încurajeze introducerea programului „șahul în instituțiile de învățământ” în sistemele educaționale din statele membre;

2.  invită Comisia ca, în viitoarea sa comunicare privind sportul, să acorde atenția cuvenită programului „șahul în instituțiile de învățământ” și să asigure finanțarea suficientă a acestuia începând din 2012;

3.  invită Comisia să ia în considerare rezultatele studiilor disponibile, referitoare la efectele acestui program asupra dezvoltării copiilor;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(1), Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1) Lista semnatarilor este publicată în anexa 3 la procesul-verbal din 15 martie 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate