Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 70kWORD 34k
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania EÚ
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 6 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Zmluva o fungovaní EÚ v článku 6 stanovuje, že šport patrí medzi oblasti, kde má „Únia právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov“;

B.  keďže je šach hrou prístupnou pre deti každej sociálnej skupiny a môže podporiť sociálnu súdržnosť a prispieť k politickým cieľom ako sociálna integrácia, boj proti diskriminácii, znižovanie miery kriminality, a dokonca k boju proti rozličným závislostiam;

C.  keďže šach môže nezávisle od veku dieťaťa zlepšiť jeho koncentráciu, trpezlivosť a vytrvalosť a môže rozvinúť zmysel pre kreativitu, intuíciu, pamäť a analytické, ako aj rozhodovacie schopnosti; keďže šach taktiež učí odhodlaniu, motivácii a športovému správaniu;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zavedenie programu Šach v školách do systému vzdelávania členských štátov;

2.  vyzýva Komisiu, aby vo svojom pripravovanom oznámení o športe venovala náležitú pozornosť programu Šach v školách, a aby naň počnúc rokom 2012 zabezpečila dostatočné finančné prostriedky;

3.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila výsledky všetkých uskutočnených štúdií o vplyvoch tohto programu na vývoj detí;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 3 k zápisnici z 15. marca 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia