Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
 Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
 Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011)
Κείμενα (17 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου