Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
 En fællesskabskodeks for visa ***I
 Aftale mellem EU og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer ***
 EU's tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa ***
 Sikkerhed for fodgængere og diodelyskilder (LED-lyskilder) ***
 Aftale EU/Indonesien om visse aspekter af lufttrafik ***
 Samarbejdsmemorandum mellem EU og Organisationen for International Civil Luftfart ***
 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***II
 Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***II
 Landbrugets forsyningskæde
 Ubalancer i fødevareforsyningskæden
 En EU-rumstrategi til gavn for borgerne
 Hvordan madspild kan undgås
 Bekæmpelse af spredning af alger
 Etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæisk initiativ
Tekster (158 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik