Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
 Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ***
 Προσχώρηση της ΕΕ στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
 Ασφάλεια των πεζών και φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) ***
 Συμφωνία ΕΕ - Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ***
 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ***
 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II
 Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II
 Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
 Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Αποφυγή σπατάλης τροφίμων
 Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών
 Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
Κείμενα (280 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου