Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
 Yhteisön viisumisäännöstö ***I
 EU:n ja Georgian välinen sopimus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ***
 Unionin liittyminen Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29 ***
 Jalankulkijoiden turvallisuus ja valodiodivalonlähteet ***
 EU:n ja Indonesian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ***
 Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välinen yhteistyöpöytäkirja ***
 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***II
 Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***II
 Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju
 Epätasapaino elintarvikeketjussa
 Euroopan unionin avaruusstrategia
 Ruoan haaskauksen välttäminen
 Levien leviämisen torjunta
 Saarisopimus EU:n virallisena aloitteena
Tekstit (164 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö