Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
 En gemenskapskodex om viseringar ***I
 Avtal mellan EU och Georgien om skydd av geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ***
 Europeiska unionens anslutning till föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa ***
 Fotgängarsäkerhet och lysdiodljuskällor (LED) ***
 Avtal EU/Indonesien om vissa luftfartsaspekter ***
 Samarbetsemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen ***
 Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning ***II
 Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***II
 Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket
 Obalans i livsmedelskedjan
 En rymdstrategi för Europeiska unionen
 Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU
 Bekämpning av algblomning
 Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ
Texter (162 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy