Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2098(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0074/2012

Esitatud tekstid :

A7-0074/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/03/2012 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0102

Vastuvõetud tekstid
PDF 108kWORD 33k
Neljapäev, 29. märts 2012 - Brüssel
Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus
P7_TA(2012)0102A7-0074/2012

Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2012. aasta otsus Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus (2011/2098(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Luigi de Magistrise 3. mai 2011. aasta taotlust, millest anti teada 9. mai 2011. aasta täiskogu istungil, tema puutumatuse kaitsmiseks seoses Itaalias Milano kohtus käimasoleva menetlusega,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Luigi de Magistrise ära kuulanud,

–  võttes arvesse Luigi de Magistrise kirjalikke esildisi, mille ta esitas kooskõlas kodukorra artikli 7 lõikega 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. oktoobri 2008. aasta, 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ja 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Itaalia Vabariigi põhiseaduse artiklit 68,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0074/2012),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Luigi de Magistris on palunud kaitsta tema parlamendiliikme puutumatust seoses Itaalia kohtus käimasoleva menetlusega;

B.  arvestades, et Luigi de Magistrise taotlus on seotud tema vastu Milano kohtus Giancarlo Pittelli nimel esitatud hagiga väidete tõttu, mille Luigi de Magistris esitas oma 2010. aasta aprillis ilmunud raamatus „Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato” („Rünnak riigiprokuröri vastu – halva kohtuniku lugu”);

C.  arvestades, et vastavalt hagile on raamatus esitatud väited laim, millest tulenevalt esitati kahju hüvitamise nõue;

D.  arvestades, et raamat ilmus ajal, mil Luigi de Magistris oli Euroopa Parlamendi liige, olles selleks valitud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel;

E.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu; ning arvestades, et protokolli artikli 9 kohaselt on neil oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

F.  arvestades, et Luigi de Magistris viitab nii protokolli artiklile 8 kui ka 9, kuid Itaalia põhiseaduse artiklit 68 silmas pidades ei ole artikkel 9 asjakohane ning seetõttu toetub ta ilmselt ainult artiklile 8;

G.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi väljakujunenud tavale ei takista asjaolu, et kohtumenetlus on tsiviil- või haldusõiguslikku laadi või sisaldab teatavaid tsiviil- või haldusõiguse valdkonda kuuluvaid aspekte, iseenesest selle artikliga antud puutumatuse kohaldamist;

H.  arvestades, et hagis ja Luigi de Magistrise poolt õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes toodud juhtumi asjaolud näitavad, et esitatud väidetel puudub otsene ja ilmselge seos Luigi de Magistrise kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega;

I.  arvestades, et kõnealuse raamatu avaldamisega ei täitnud Luigi de Magistris seega oma kohustusi Euroopa Parlamendi liikmena;

1.  otsustab mitte kaitsta Luigi de Magistrise puutumatust ja eesõigusi;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Luigi de Magistrisele.

(1) Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; otsus kohtuasjas 149/85: Wybot vs. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391; otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-2849; otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch vs. parlament, EKL 2010, lk II-1135, ning otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello (EKLis veel avaldamata).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika