Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2189(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0075/2012

Predložena besedila :

A7-0075/2012

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0103

Sprejeta besedila
PDF 195kWORD 36k
Četrtek, 29. marec 2012 - Bruselj
Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa
P7_TA(2012)0103A7-0075/2012

Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2012 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa (2011/2189(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Luigija de Magistrisa z dne 20. julija 2011, razglašene na plenarnem zasedanju 12. septembra 2011, za zaščito njegove imunitete v povezavi s postopkom pred sodiščem v Lamezii v Italiji,

–  po zagovoru Luigija de Magistrisa v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju pisnih predložitev Luigija de Magistrisa v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011(1),

–  ob upoštevanju 68. člena ustave Italijanske republike,

–  ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7–0075/2012),

A.  ker je poslanec Evropskega parlamenta Luigi de Magistris zahteval, da se zaščiti njegova poslanska imuniteta v zvezi s postopkom pred italijanskim sodiščem;

B.  ker je zahteva Luigija de Magistrisa povezana s sodnim pozivom, ki je bil zoper njega vložen pri sodišču v Lamezii v imenu Antonia Saladina v zvezi s trditvami, ki jih je Luigi de Magistris navedel v intervjuju, objavljenem v italijanskem časopisu Il Fatto Quotidiano 9. marca 2011;

C.  ker je v sodnem pozivu navedeno, da trditve iz tega intervjuja predstavljajo obrekovanje, to pa vodi do zahteve za odškodnino;

D.  ker so bile izjave podane in intervju objavljen v času, ko je bil Luigi de Magistris poslanec Evropskega parlamenta, saj je bil izvoljen leta 2009 na volitvah v Evropski parlament;

E.  ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti, in ker v skladu s členom 9 tega protokola poslanci med zasedanjem Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

F.  ker se Luigi de Magistris sklicuje na člen 8 in na člen 9 Protokola, vendar se člen 9 ne more uporabiti zaradi člena 68 italijanske ustave, zato se očitno opira zgolj na člen 8;

G.  ker v skladu z ustaljeno prakso Parlamenta dejstvo, da so sodni postopki civilnopravne ali upravnopravne narave ali da vsebujejo vidike, ki sodijo v civilno ali upravno pravo, samo po sebi ne predstavlja ovire za veljavnost imunitete iz tega člena;

H.  ker dejstva v tej zadevi, kot so prikazana v sodnem pozivu in v pisnih predložitvah Luigija de Magistrisa Odboru za pravne zadeve, nakazujejo, da trditve Luigija de Magistrisa nimajo neposredne, očitne povezave z njegovim opravljanjem nalog poslanca Evropskega parlamenta;

I.  ker Luigi de Magistris z omenjenimi izjavami potemtakem ni opravljal svoje dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

1.  se odloči ne zaščititi imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Italije in Luigiju de Magistrisu.

(1) Zadeva 101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] ZOdl. 195, zadeva 149/85 Wybot proti Faure in drugi [1986] ZOdl. 2391, zadeva T-345/05 Mote proti Parliamentu [2008] ZOdl. II-2849, združeni zadevi C-200/07 in C-201/07 Marra proti De Gregorio in Clemente [2008] ZOdl. I-7929, zadeva T-42/06 Gollnisch proti Parliamentu [2010] ZOdl. II-1135 ter zadeva C-163/10 Patriciello (še ni objavljeno v ZOdl.).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov