Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2266(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0039/2012

Předložené texty :

A7-0039/2012

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0111

Přijaté texty
PDF 353kWORD 49k
Čtvrtek, 29. března 2012 - Brusel
Změna jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vnitrostátní parlamenty
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. března 2012 o změně jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány zastupujícími vnitrostátní vlády po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (2011/2266(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopis předsedy ze dne 4. března 2011,

–  s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0039/2012),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že tyto změny vstupují v platnost prvním dnem následujícího dílčího zasedání;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 1
1.  Doba vyhrazená pro otázky Radě a Komisi je zařazena na každé dílčí zasedání v čase, který stanoví Parlament na návrh Konference předsedů.
1.  Doba vyhrazená pro otázky Komisi je zařazena na každé dílčí zasedání v čase, který stanoví Parlament na návrh Konference předsedů.
Pozměňovací návrh 2
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 2
2.  Žádný poslanec nesmí na jednom dílčím zasedání položit více než jednu otázku Radě a jednu otázku Komisi.
2.  Žádný poslanec nesmí na jednom dílčím zasedání položit více než jednu otázku Komisi.
Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 5
5.  V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti předsedy Komise, místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy euroskupiny.
5.  V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti Rady, předsedy Komise, místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy euroskupiny.
Pozměňovací návrh 4
Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – část A – odst. 1 – odrážka 2
– spadají do působnosti a oblasti odpovědnosti Komise a Rady a jsou v obecném zájmu;
– spadají do působnosti a oblasti odpovědnosti adresáta a jsou v obecném zájmu;
Pozměňovací návrh 5
Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – část A – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)
– , jedná-li se o otázky položené Radě, se týkají zejména výkonu jejích funkcí spočívajících ve vymezování, koordinaci a provádění politik Unie, nebo jejích pravomocí v rámci postupů jmenování či postupů spojených s fungováním orgánů, institucí a subjektů Unie nebo s revizí Smluv;
Pozměňovací návrh 6
Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – část A – odst. 2
2.  Otázka je nepřípustná, pokud je projednávání věci za účasti příslušného orgánu již na pořadu jednání.
2.  Otázka je nepřípustná, pokud je projednávání věci za účasti příslušného orgánu již na pořadu jednání, nebo se daná otázka týká výkonu legislativní a rozpočtové funkce Rady uvedené v čl. 16 odst. 1 první větě Smlouvy o Evropské unii.
Právní upozornění - Ochrana soukromí