Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2266(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0039/2012

Esitatud tekstid :

A7-0039/2012

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0111

Vastuvõetud tekstid
PDF 265kWORD 44k
Neljapäev, 29. märts 2012 - Brüssel
Kodukorra muutmine suhete muutumise tõttu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2012. aasta otsus kodukorra muutmise kohta, et võtta arvesse suhete muutumist Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist (2011/2266(REG))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse presidendi 4. märtsi 2011. aasta kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0039/2012),

1.  otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.  tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 1
1.  Igal osaistungjärgul peetakse nõukogu ja Euroopa Komisjoni osavõtul infotund, mille toimumise aja määrab kindlaks parlament esimeeste konverentsi ettepanekul.
1.  Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa Komisjoni osavõtul infotund, mille toimumise aja määrab kindlaks parlament esimeeste konverentsi ettepanekul.
Muudatusettepanek 2
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 2
2.  Ükski parlamendiliige ei tohi ühel osaistungjärgul esitada nõukogule ega Euroopa Komisjonile üle ühe küsimuse.
2.  Ükski parlamendiliige ei tohi ühel osaistungjärgul esitada Euroopa Komisjonile üle ühe küsimuse.
Muudatusettepanek 3
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 116 – lõige 5
5.  Kooskõlas esimeeste konverentsi suunistega võib korraldada eraldi infotunni Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.
5.  Kooskõlas esimeeste konverentsi suunistega võib korraldada eraldi infotunni nõukoguga, Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.
Muudatusettepanek 4
Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 1 – taane 2
– kuuluvad Euroopa Komisjoni või nõukogu pädevusse ja vastutusalasse ning pakuvad üldist huvi;
- kuuluvad adressaatide pädevusse ja vastutusalasse ning pakuvad üldist huvi;
Muudatusettepanek 5
Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 1 – taane 2a (uus)
- puudutavad – konkreetselt nõukogule suunatud küsimuste puhul – eelkõige nõukogu kohustuste täitmist liidu poliitika väljatöötamisel, koordineerimisel või rakendamisel, või volitusi ametisse nimetamisel, või Euroopa Liidu institutsioonide, asutuste ja ametite toimimist või aluslepingute muutmist;
Muudatusettepanek 6
Euroopa Parlamendi kodukord
II lisa – A osa – punkt 2
2.  Küsimus ei ole vastuvõetav, kui päevakord näeb juba ette sama teema arutamise asjaomase institutsiooni osavõtul.
2.  Küsimus ei ole vastuvõetav, kui päevakord näeb juba ette sama teema arutamise asjaomase institutsiooni osavõtul, või kui see on nõukogu puhul seotud Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 1 esimeses lauses nimetatud seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesannetega.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika