Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2266(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0039/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0039/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0111

Hyväksytyt tekstit
PDF 258kWORD 47k
Torstai 29. maaliskuuta 2012 - Bryssel
Työjärjestyksen muuttaminen Euroopan parlamentin suhteissa kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin tapahtuneiden muutosten vuoksi
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Euroopan parlamentin päätös 29. maaliskuuta 2012 työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin suhteissa kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tapahtuneiden muutosten vuoksi (2011/2266(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puhemiehen 4. maaliskuuta 2011 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0039/2012),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
116 artikla – 1 kohta
1.  Neuvoston ja komission kyselytunti pidetään kullakin istuntojaksolla ajankohtana, jonka parlamentti päättää puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
1.  Komission kyselytunti pidetään kullakin istuntojaksolla ajankohtana, jonka parlamentti päättää puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.
Tarkistus 2
Euroopan parlamentin työjärjestys
116 artikla – 2 kohta
2.  Jäsen saa esittää saman istuntojakson aikana ainoastaan yhden kysymyksen neuvostolle ja yhden komissiolle.
2.  Jäsen saa esittää saman istuntojakson aikana ainoastaan yhden kysymyksen komissiolle.
Tarkistus 3
Euroopan parlamentin työjärjestys
116 artikla – 5 kohta
5.  Komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa voidaan puheenjohtajakokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti pitää erityinen kyselytunti.
5.  Neuvoston, komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa voidaan puheenjohtajakokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti pitää erityinen kyselytunti.
Tarkistus 4
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II – A osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta
– ne kuuluvat komission ja neuvoston toimivaltaan ja vastuualueeseen ja ovat yleisesti kiinnostavia;
– ne kuuluvat vastaanottajansa toimivaltaan ja vastuualueeseen ja ovat yleisesti kiinnostavia;
Tarkistus 5
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II – A osa – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
– neuvostolle osoitetut erityiset kysymykset koskevat varsinkin sen tehtävää määritellä, sovittaa yhteen ja panna täytäntöön unionin politiikkoja, sen toimivaltaa nimitysmenettelyissä, unionin toimielinten, elinten ja laitosten toimintaa tai perussopimusten muuttamista;
Tarkistus 6
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II – A osa – 2 kohta
2.  Kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos se koskee esityslistalla jo olevaa aihetta ja asianomainen toimielin osallistuu aiheesta käytävään keskusteluun.
2.  Kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos se koskee esityslistalla jo olevaa aihetta ja asianomainen toimielin osallistuu aiheesta käytävään keskusteluun, tai jos se liittyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuihin neuvoston tehtäviin lainsäätäjänä tai budjettivallan käyttäjänä.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö