Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2266(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0039/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0039/2012

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0111

Pieņemtie teksti
PDF 347kWORD 49k
Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts - Brisele
Reglamenta grozīšana, ņemot vērā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās notikušās izmaiņas Eiropas Parlamenta attiecībās ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 29. marta lēmums par Reglamenta grozīšanu, ņemot vērā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā notikušās izmaiņas Eiropas Parlamenta attiecībās ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (2011/2266(REG))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšsēdētāja 2011. gada 4. marta vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0039/2012),

1.  nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2.  atgādina, ka šie grozījumi stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 1. punkts
1.  Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju konferences ierosinājuma Parlaments nosaka jautājumu laiku, kad Padome un Komisija sniedz atbildes.
1.  Katrā sesijā pēc Priekšsēdētāju konferences ierosinājuma Parlaments nosaka jautājumu laiku, kad Komisija sniedz atbildes.
Grozījums Nr. 2
Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 2. punkts
2.  Vienas sesijas laikā katrs deputāts var uzdot tikai vienu jautājumu Padomei un vienu jautājumu Komisijai.
2.  Vienas sesijas laikā katrs deputāts var uzdot tikai vienu jautājumu Komisijai.
Grozījums Nr. 3
Eiropas Parlamenta Reglaments
116. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt īpašus jautājumu laikus, kad atbildes sniedz Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eurogrupas priekšsēdētājs.
5.  Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt īpašus jautājumu laikus, kad atbildes sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eirogrupas priekšsēdētājs.
Grozījums Nr. 4
Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 1. punkts – 2. ievilkums
– tie attiecas uz Komisijas un Padomes kompetenci un atbildības jomu, kā arī ir vispārējās interesēs;
– tie attiecas uz adresāta kompetenci un atbildības jomu, kā arī ir vispārējās interesēs;
Grozījums Nr. 5
Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 1. punkts – 2.a ievilkums (jauns)
– ja ir runa par konkrētiem Padomei adresētiem jautājumiem, tie īpaši attiecas uz tādu Padomes funkciju izpildi, kuras paredz noteikt, koordinēt vai īstenot Savienības politikas virzienus, vai uz Padomes kompetencēm saistībā ar amatā iecelšanas procedūrām vai uz kompetencēm, kas saistītas ar Savienības iestāžu un struktūru darbību vai ar Līgumu pārskatīšanu;
Grozījums Nr. 6
Eiropas Parlamenta Reglaments
II pielikums – A daļa – 2. punkts
2.  Nav pieņemams jautājums, kas attiecas uz tematu, kurš ir iekļauts darba kārtībā un kura apspriešanā ir paredzēta atbildīgās iestādes piedalīšanās.
2.  Nav pieņemams jautājums, kas attiecas uz tematu, kurš ir iekļauts darba kārtībā un kura apspriešanā ir paredzēta atbildīgās iestādes piedalīšanās, vai jautājums, kas attiecas uz Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 1. punkta pirmajā teikumā paredzēto Padomes likumdošanas un budžeta pieņemšanas funkciju izpildi.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika