Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2266(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0039/2012

Teksty złożone :

A7-0039/2012

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0111

Teksty przyjęte
PDF 357kWORD 49k
Czwartek, 29 marca 2012 r. - Bruksela
Zmiana Regulaminu z uwagi na rozwój stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu w związku ze zmianą stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (2011/2266(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 4 marca 2011 r.,

–  uwzględniając art. 211 i art. 212 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0039/2012),

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.  przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie i Komisji.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 1
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 116 – ustęp 1
1.  Tura pytań do Rady i Komisji ma miejsce podczas każdej sesji miesięcznej, w terminach ustalanych przez Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących.
1.  Tura pytań do Komisji ma miejsce podczas każdej sesji miesięcznej, w terminach ustalanych przez Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących.
Poprawka 2
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 116 – ustęp 2
2.  Podczas jednej sesji miesięcznej każdy poseł może zadać nie więcej niż jedno pytanie Radzie i nie więcej niż jedno pytanie Komisji.
2.  Podczas jednej sesji miesięcznej każdy poseł może zadać Komisji nie więcej niż jedno pytanie.
Poprawka 3
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 116 – ustęp 5
5.  Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowadzone z udziałem Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Eurogrupy.
5.  Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowadzone z udziałem Rady, Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Eurogrupy.
Poprawka 4
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II – część A – punkt 1 – tiret drugie
– dotyczą uprawnień i obowiązków Komisji i Rady oraz mają związek z interesem ogólnym;
– dotyczą uprawnień i obowiązków ich adresata oraz mają związek z interesem ogólnym;
Poprawka 5
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II – część A – punkt 1 – tiret drugie a (nowe)
– odnoszą się w szczególności, jeśli chodzi o specyficzne pytania do Rady, do sprawowania przez nią funkcji określania, koordynowania lub wykonywania polityki Unii lub do jej uprawnień w ramach procedur mianowania lub dotyczących funkcjonowania instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii lub zmiany traktatów;
Poprawka 6
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Załącznik II – część A – punkt 2
2.  Nie jest dopuszczalne pytanie w sprawie wpisanej już do porządku dziennego i mającej być przedmiotem dyskusji z udziałem zainteresowanej instytucji.
2.  Nie jest dopuszczalne pytanie w sprawie wpisanej już do porządku dziennego i mającej być przedmiotem dyskusji z udziałem zainteresowanej instytucji ani pytanie dotyczące sprawowania przez Radę funkcji ustawodawczej i budżetowej, określonych w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności