Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2266(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0039/2012

Texte depuse :

A7-0039/2012

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0111

Texte adoptate
PDF 276kWORD 51k
Joi, 29 martie 2012 - Bruxelles
Modificarea Regulamentului de procedură ținând cont de evoluția relațiilor Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Decizia Parlamentului European din 29 martie 2012 privind modificarea Regulamentului de procedură ținând cont de evoluția relațiilor Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (2011/2266(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui din 4 martie 2011,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0039/2012),

1.  decide să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  reamintește că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116 – alineatul 1
(1)  În fiecare perioadă de sesiune este inclus un timp afectat întrebărilor adresate Consiliului și Comisiei, în momente pe care Parlamentul le fixează la propunerea Conferinței președinților.
(1)  În fiecare perioadă de sesiune este inclus un timp afectat întrebărilor adresate Comisiei, în momente pe care Parlamentul le fixează la propunerea Conferinței președinților.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116 – alineatul 2
(2)  În cursul perioadei de sesiune, fiecare deputat poate adresa o singură întrebare Consiliului și o singură întrebare Comisiei.
(2)  În cursul perioadei de sesiune, fiecare deputat poate adresa o singură întrebare Comisiei.
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116 – alineatul 5
(5)  În conformitate cu orientările definite de Conferința președinților, se pot prevedea perioade specifice pentru timpul afectat întrebărilor adresate Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului.
(5)  În conformitate cu orientările definite de Conferința președinților, se pot prevedea perioade specifice pentru timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului.
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa II – partea A – punctul 1 – a doua liniuță
– să intre în competența și în sfera de responsabilitate a Comisiei și a Consiliului și să fie de interes general,
– să intre în competența și sfera de responsabilitate a destinatarului și să fie de interes general;
Amendamentul 5
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa II – partea A – punctul 1 – liniuța 2a (nouă)
- să se refere, în cazul întrebărilor specifice adresate Consiliului, în special la exercitarea funcțiunilor sale de definire, de coordonare ori de punere în executare a politicilor Uniunii sau la atribuțiile sale în cadrul procedurilor de numire sau având legătură cu funcționarea instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii sau cu o revizuire a tratatelor;
Amendamentul 6
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa II – partea A – punctul 2
2.  Nu poate fi acceptată o întrebare privind un subiect care figurează deja pe ordinea de zi și pentru a cărui dezbatere este prevăzută participarea instituției interesate.
2.  Nu poate fi acceptată o întrebare privind un subiect care figurează deja pe ordinea de zi și pentru a cărui dezbatere este prevăzută participarea instituției interesate sau o întrebare în legătură cu exercitarea funcțiilor legislativă și bugetară ale Consiliului menționate la articolul 16 alineatul (1) prima teză din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate