Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2581(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0178/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0112

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 51k
Neljapäev, 29. märts 2012 - Brüssel
Olukord Valgevenes
P7_TA(2012)0112RC-B7-0178/2012

Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2012. aasta resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2012/2581(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 16. veebruari 2012. aasta(1), 15. septembri 2011. aasta(2), 12. mai 2011. aasta(3), 10. märtsi 2011. aasta(4), 20 jaanuari 2011. aasta(5), 10. märtsi 2010. aasta(6) ja 17. detsembri 2009. aasta(7) resolutsiooni,

–  võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust Valgevene režiimi suhtes kehtestatud piiravate meetmete tugevdamise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 1.–2. märtsi 2012. aasta kohtumise järeldusi, milles väljendatakse sügavat muret Valgevene olukorra jätkuva halvenemise pärast,

–  võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2012. aasta rakendusotsust 2012/126/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta(8),

–  võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 28. veebruari 2012. aasta avaldust tema ja Poola valitsuse otsuste kohta kutsuda tagasi vastavalt ELi delegatsiooni juht Minskis ja Poola suursaadik Valgevenes;

–  võttes arvesse nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust 2012/36/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta(9),

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni 1857(2012) olukorra kohta Valgevenes, milles mõistetakse hukka opositsiooniliikmete jätkuv tagakiusamine ning kodanikuühiskonna aktivistide, sõltumatu ajakirjanduse ja inimõiguslaste ahistamine Valgevenes,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsiooni 17/24 inimõiguste olukorra kohta Valgevenes, milles mõistetakse hukka enne ja pärast Valgevene presidendivalimisi ning nende ajal toime pandud inimõiguste rikkumised ning kutsutakse Valgevene valitsust üles lõpetama opositsioonijuhtide tagakiusamist,

–  võttes arvesse 7.–9. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse teemalisel tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni ning 30. septembril 2011. aastal Varssavis toimunud idapartnerluse teemalisel tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni olukorra kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse Visegradi rühma, Eesti, Läti ja Leedu välisministrite 5. märtsil 2012. aastal Prahas tehtud ühisavaldust,

–  võttes arvesse idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi Valgevene riikliku platvormi 2. märtsil 2012. aastal Minskis tehtud avaldust,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni 2009. aasta maikuus Bernis toimunud aastakongressil tehtud otsust korraldada 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlused Valgevenes, hoolimata Aljaksandr Lukašenka poliitiliste vastaste tagakiusamisest ja ulatuslikest inimõiguste rikkumistest Valgevenes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et idapartnerluse teemalise tippkohtumise Praha deklaratsioonis kinnitatakse taas (muu hulgas Valgevene) pühendumust rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja põhiväärtustele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõtetele ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisele;

B.  arvestades, et poliitiline olukord Valgevenes on pärast 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimisi tõsiselt halvenenud ning demokraatliku opositsiooni liikmete, vaba ajakirjanduse, kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguslaste vastu on rakendatud survemeetmeid, hoolimata rahvusvahelise üldsuse korduvatest üleskutsetest need meetmed viivitamata peatada;

C.  arvestades, et 2011. aasta novembris Valgevene Vabariigi Ülemkohtu poolt surma mõistetud Vladzislav Kavaljov ja Dzmitri Kanavalav hukati 2012. aasta märtsis; arvestades, et Lukašenka režiimi all olevas Valgevenes ei usuta piisavalt õigusriigi põhimõtetesse ja kohtute sõltumatusse ning et kohtumenetlused ei vasta kaugeltki rahvusvaheliselt tunnustatud normidele; arvestades, et surmanuhtlus on ebainimlik, vähetulemuslik ja pöördumatu karistus;

D.  arvestades, et 28. veebruaril 2012. aastal otsustasid ELi välisministrid Valgevene olukorra jätkuvale halvenemisele viidates lisada varade külmutamise ja viisakeelu nimekirja 21 Valgevene ametiisikut, kes on vastutavad kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaste survemeetmete eest;

E.  arvestades, et enneolematu ulatusega diplomaatiline konflikt ELi ja Valgevene vahel teravnes pärast seda, kui Valgevene ametivõimud vastuseks nõukogu 28. veebruari 2012. aasta otsusele nõudsid, et ELi suursaadik ja Poola suursaadik riigist lahkuksid, ning kutsusid tagasi Valgevene suursaadikud Brüsselis ja Varssavis;

F.  arvestades, et sellele järgnes Aljaksandr Lukašenka solvav ja diplomaatilist etiketti eirav isiklik rünnak Saksamaa välisministri aadressil;

G.  arvestades, et ELi liikmesriikide suursaadikud Minskis kutsuti konsultatsioonideks kodumaale tagasi ja kõik ELi liikmesriigid kutsusid Valgevene suursaadikud välja oma välisministeeriumidesse;

H.  arvestades, et kõigi ELi liikmesriikide ja teiste demokraatlike riikide kindel tahe vajaduse korral ühiselt tegutseda võib aidata edukalt edendada Valgevene taolistes riikides universaalseid väärtusi ning tuua need riigid demokraatlikele ümberkorraldustele lähemale;

I.  arvestades, et Valgevene ja Euroopa Liidu kahepoolsete suhete paranemine sõltub samuti kõigi poliitvangide vabastamisest ning Valgevene valitsuse edusammudest oma OSCE kohustuste täitmisel ning põhiliste inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ja demokraatlike põhimõtete järgimisel;

J.  arvestades, et paljusid Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajaid ja kodanikuühiskonna aktiviste, sealhulgas endisi presidendikandidaate ning tuntud inimõiguslasi, hoitakse poliitilistel põhjustel vangis;

K.  arvestades, et noored aktivistid ja noorteorganisatsioonide liikmed on pidevalt kogenud mitmesugust survet või ahistamist, mille üheks näiteks on Noorterinde liige Ivan Šila, kes veetis karistuseks mulluse Dzmitrij Daškevitšiga solidaarsuse ilmutamise kampaania eest 22 päeva vanglas;

L.  arvestades, et 24. veebruaril 2012. aastal mõistis Vitsebski ringkonnakohtunik opositsiooniaktivist Sjarhei Kavalenka kaheks aastaks ja üheks kuuks piiratud järelevalvega kinnipidamisasutusse, süüdistades teda karistusest tingimisi vabastamise eeskirjade rikkumises; arvestades, et Kavalenka vahistati 19. detsembril 2011. aastal – ebakorrektselt läbiviidud presidendivalimiste aastapäeval; arvestades, et ta on nüüdseks pidanud 86 päeva näljastreiki protestiks oma ebaõiglase süüdimõistmise vastu ja tema tervislik seisund on kriitiline;

M.  arvestades, et Valgevene ametivõimud rikuvad Valgevene põhiseaduse artiklit 30 ja piiravad oma kodanike vaba liikumise õigust; arvestades, et 1. märtsil 2012. aastal teatas Valgevene peaprokuratuur, et valgevenelastel, kes toetasid välisriikide uusi sanktsioone Valgevene vastu, võidakse takistada välismaale reisimist; arvestades, et ajavahemikul 7.–11. märtsini 2012 ei lubatud kolmel opositsioonijuhil ja aktivistil – Anatol Ljabedzkal, Aljaksandr Dabravolskil ja Viktar Karnjajenkal – ning inimõiguslasel Valjantsin Stefanovitšil ületada Valgevene–Leedu piiri;

N.  arvestades, et 14. veebruaril 2012 otsustas Valvevene justiitsministeerium neljandat korda ja ilma vähemagi õigusliku põhjuseta keelduda registreerimast Valgevene kristlik-demokraatlikku parteid (VKDP); arvestades, et teadete kohaselt ähvardati VKDP liikmeid esimest korda füüsilise vägivallaga, kui nad oma asutajaliikme allkirju tagasi ei võta;

O.  arvestades, et 25. märtsil 2012. aastal osalesid tuhanded inimesed Minskis rahumeelsel vabaduse päeva meeleavaldusel, millega tähistati 94 aasta möödumist Valgevene Rahvusvabariigi väljakuulutamisest 1918. aastal ning et see näitas inimeste valmisolekut kaitsta vapralt oma seisundit Valgevene kodanikena ja väljendada oma Euroopa-püüdlusi;

P.  arvestades, et 2011. aasta Valgevene demokraatia ja inimõiguste aktiga, mille Ameerika Ühendriikide Senat ühehäälselt vastu võttis ja president Barack Obama 3. jaanuaril 2012. aastal oma allkirjaga jõustas, kutsuvad Ameerika Ühendriigid Rahvusvahelist Jäähokiföderatsiooni üles peatama 2014. aasta meistrivõistluste Valgevenes korraldamise kava niikauaks, kuni Valgevene valitsus vabastab kõik poliitvangid;

1.  mõistab jätkuvalt teravalt hukka halveneva inimõiguste ja põhivabaduste olukorra Valgevenes, millele lisandub põhjalike demokraatlike ja majandusreformide puudumine, ning vastustab jätkuvalt režiimivastaste vastu suunatud repressioone Minskis;

2.  mõistab otsustavalt hukka Vladzislav Kavaljovi ja Dzmitri Kanavalavi hukkamise vaatamata pidevatele protestidele kodumaal ja rahvusvahelisel tasandil ning palub Valgevene valitsust anda nende surnukehad perekondadele välja matuste korraldamiseks; kutsub Valgevene ametivõime üles kehtestama koheselt moratooriumit surmanuhtlustele;

3.  mõistab hukka inimõiguslaste ja demokraatliku opositsiooni esindajate jätkuva tagakiusamise ning kodanikuühiskonna aktivistide ja sõltumatu meedia poliitilistel põhjustel ahistamise Valgevenes;

4.  nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; kinnitab veel kord, et dialoog ELi ja Valgevene vahel ei saa edeneda, enne kui Valgevene asub edendama demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtete järgimist ning vabastab tingimusteta kõik poliitvangid, sealhulgas inimõigustekeskuse „Viasna” juhi ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresidendi Ales Bialiatski, endised presidendikandidaadid Mikalai Statkevitši ja Andrei Sannikavi, demokraatliku opositsiooni presidendikandidaatide valimiskampaania juhid Pavel Sevjarõnetsi ja Dzmitri Bandarenka ning poliitvang Sjarhei Kavalenka, kes vangistati koduaresti tingimuste väidetava rikkumise eest ja kes peab juba pikka aega näljastreiki, mis on viinud tema tervise kriitilisse seisundisse ja ohustab otseselt tema elu, ning kuni taastatakse täielikult nende kodanikuõigused;

5.  rõhutab, et otsus kutsuda Valgevenest tagasi kõik ELi liikmesriikide suursaadikud tõendab, et Valgevene ametivõimude püüded tekitada Euroopa Liidus sanktsioonide küsimuses lahkarvamusi on läbi kukkunud;

6.  rõhutab, et kõikide ELi liikmesriikide ja teiste demokraatlike riikide kindel tahe vajaduse korral ühiselt tegutseda võib aidata edendada Valgevene taolistes riikides põhiväärtusi ning tuua need riigid demokraatlikele ümberkorraldustele lähemale;

7.  mõistab hukka Aljaksandr Lukašenka solvava retoorika Saksamaa välisministri suhtes;

8.  taunib Valgevene valitsuse koostatud nimekirja isikutest, keda ei lubata välismaale, mis takistab mitmeid oponente ja inimõiguslasi riigist lahkumast; väljendab oma poolehoidu kõigile nimekirja kantud isikutele ja kutsub Minski ametivõime üles lõpetama sellist tegevust, mis rikub Valgevene kodanike põhivabadusi;

9.  rõhutab, et üha suurema eraldumise asemel peaks Minsk tegema oma inimeste jaoks õige valiku ning avama end demokraatiale;

10.  kutsub ELi liikmesriikide ning kõigi teiste demokraatlike riikide jäähokiföderatsioone üles tungivalt nõudma, sealhulgas maikuus Soomes Helsinkis toimuval järgmisel kongressil, et Rahvusvaheline Jäähokiföderatsioon arutaks taas oma varasemat otsust võimalusest anda 2014. aastal Valgevenesse kavandatud jäähoki maailmameistrivõistluste korraldamine mõnele teisele korraldajariigile niikauaks, kuni vabastatakse kõik rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide poolt meelsusvangideks tunnistatud poliitvangid ning Valgevene režiim näitab selgelt üles tahet austada inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid;

11.  kiidab heaks nõukogu 28. veebruari 2012. aasta otsuse tugevdada piiravaid meetmeid ning lisada 21 isikut, kes on vastutavad Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise eest, nende isikute nimekirja, kelle suhtes kehtib reisikeeld ja varade külmutamine;

12.  on rahul nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsusega tugevdada Valgevene režiimi vastaseid piiravaid meetmeid, lisades reisikeelu ja varade külmutamise alla kuuluvate isikute nimekirja veel 12 režiimi toetavat ja sellest kasu saavat isikut, samuti neid, kes on vastutavad Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaste repressioonide eest, ning külmutades 29 režiimi toetava üksuse varad;

13.  kutsub nõukogu üles hindama uusimaid arenguid ELi ja Valgevene vahelistes diplomaatilistes suhetes ning inimõiguste ja põhivabaduste olukorra jätkuvat halvenemist riigis, ning selle põhjal võtma vastu otsuse uute piiravate meetmete, sealhulgas sihipäraste majandussanktsioonide kohta;

14.  rõhutab, et Euroopa Liidul ja Valgevenel peaksid olema heanaaberlikud suhted ning et neid peaks jõuliselt toetama ELi tihe koostöö Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooniga ning Valgevene rahva demokraatlike püüdluste toetamine;

15.  kordab üleskutset komisjonile toetada rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia (sealhulgas TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racja ja teised) ja valitsusväliste organisatsioonide jõupingutusi demokraatia edendamiseks Valgevenes;

16.  rõhutab vajadust suuremaks koostööks ELi ja tema idapoolsete naabrite vahel idapartnerluse raames, sealhulgas parlamentaarseks koostööks (Euronesti parlamentaarne assamblee) ühise eesmärgiga vallandada Valgevenes tõeline demokratiseerimisprotsess;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele, Sõltumatute Riikide Ühenduse sekretariaadile ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0063.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0392.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0244.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0099.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0022.
(6) ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 37.
(7) ELT C 286 E, 22.10.2010, lk 16.
(8) ELT L 55, 29.2.2012, lk 19.
(9) ELT L 19, 24.1.2012, lk 31.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika