Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2581(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0178/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0112

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 65k
Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 29 d. - Briuselis
Padėtis Baltarusijoje
P7_TA(2012)0112RC-B7-0178/2012

2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. vasario 16 d.(1), 2011 m. rugsėjo 15 d.(2), 2011 m. gegužės 12 d.(3), 2011 m. kovo 10 d.(4), 2011 m. sausio 20 d.(5), 2010 m. kovo 10 d.(6) ir 2009 m. gruodžio 17 d.(7) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą dėl Baltarusijos režimui taikomų ribojamųjų priemonių sustiprinimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1–2 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, kuriose išreikštas gilus susirūpinimas toliau blogėjančia padėtimi Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/126/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai(8),

–  atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl savo ir Lenkijos vyriausybės sprendimo atšaukti ES delegacijos Minske vadovą ir Lenkijos ambasadorių Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimą 2012/36/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai(9),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2012 m. sausio 25 d. rezoliuciją Nr. 1857 (2012) dėl padėties Baltarusijoje, kurioje smerkiamas nuolatinis opozicijos narių persekiojimas ir priekabiavimas prie pilietinės visuomenės aktyvistų, nepriklausomos žiniasklaidos ir žmogaus teisių gynėjų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 17/24 dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, kurioje smerkiami prieš prezidento rinkimus Baltarusijoje, per juos ir po jų įvykdyti žmogaus teisių pažeidimai ir Baltarusijos vyriausybė raginama nutraukti opozicijos lyderių persekiojimą,

–  atsižvelgdamas į Prahoje 2009 m. gegužės 7–9 d. vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintą deklaraciją ir per 2011 m. rugsėjo 30 d. Varšuvoje vykusį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtintą deklaraciją dėl padėties Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 5 d. Prahoje padarytą bendrą Vyšegrado grupės, Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 2 d. Minske padarytą Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo Baltarusijos nacionalinės platformos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Berne Tarptautinės ledo ritulio federacijos (angl. IIHF) metinio kongreso metu priimtą sprendimą surengti 2014 m. IIHF pasaulio čempionatą Baltarusijoje, nepaisant to, kad persekiojami Aliaksandro Lukašenkos politiniai oponentai ir kad Baltarusijoje plačiai paplitę žmogaus teisių pažeidimai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo Rytų partnerystės klausimu deklaracijoje dar kartą patvirtinami įsipareigojimai, taip pat ir Baltarusijos, laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

B.  kadangi politinė situacija Baltarusijoje nuo prezidento rinkimų 2010 m. gruodžio 19 d. pastebimai blogėjo, buvo imamasi represinių priemonių prieš demokratinės opozicijos marius, laisvąją žiniasklaidą, pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus, nepaisant nuolatinių tarptautinės bendruomenės raginimų nedelsiant nutraukti šias priemones;

C.  kadangi Vladizlavui Kavaliovui ir Dzimitrijui Kanavalovui, kuriems 2011 m. lapkritį Aukščiausiasis Baltarusijos Respublikos teismas skyrė mirties bausmę, 2012 m. kovą buvo įvykdyta mirties bausmė; kadangi Baltarusijoje valdant A. Lukašenkos režimui nepakankamai pasitikima teisine valstybe ir teismų nepriklausomumu, o teismo procesuose akivaizdžiai nesilaikoma tarptautiniu mastu pripažintų standartų; kadangi mirties bausmė yra nehumaniškas, neveiksmingas ir negrįžtamas bausmės aktas;

D.  kadangi 2012 m. vasario 28 d., pabrėždami toliau blogėjančią padėtį Baltarusijoje, ES užsienio reikalų ministrai nusprendė įtraukti dar 21 Baltarusijos pareigūną, atsakingą už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas, į sąrašą žmonių, kuriems taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą;

E.  kadangi po to, kai Baltarusijos valdžios institucijos paprašė, kad ES ambasadorius ir Lenkijos ambasadorius paliktų šalį ir, reaguodamos į 2012 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą, atšaukė savo ambasadorius Briuselyje ir Varšuvoje, kilo precedento neturinčio masto ES ir Baltarusijos diplomatinis konfliktas;

F.  kadangi Aleksandras Lukašenka reagavo į šias aplinkybes užgauliai asmeniškai užsipuldamas Vokietijos užsienio reikalų ministrą, nepaisydamas diplomatinio etiketo;

G.  kadangi ES valstybių narių ambasadoriai Minske buvo pakviesti grįžti į savo sostines pasitarti ir visos ES valstybės narės sukvietė Baltarusijos ambasadorius į savo užsienio reikalų ministerijas;

H.  kadangi tvirtas visų ES valstybių narių ir kitų demokratinių šalių įsipareigojimas esant būtinybei veikti vieningai gali padėti sėkmingai skatinti universaliąsias vertybes tokiose šalyse kaip Baltarusija ir priartinti šias šalis prie perėjimo link demokratijos;

I.  kadangi dvišalių santykių su Europos Sąjunga pagerėjimas taip pat priklauso nuo visų politinių kalinių išlaisvinimo ir Baltarusijos vyriausybės pažangos įgyvendinant savo ESBO prisiimtus įsipareigojimus ir laikantis pagrindinių žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos principų;

J.  kadangi daug Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovų, pilietinės visuomenės aktyvistų, įskaitant buvusius kandidatus į prezidentus, taip pat iškilių žmogaus teisių gynėjų vis dar kalinami dėl politinių priežasčių;

K.  kadangi jaunieji aktyvistai ir jaunimo organizacijų nariai patiria nuolatinį spaudimą arba įvairaus pobūdžio priekabiavimą, kaip antai „Jaunimo fronto“ narys Ivanas Šyla, kuris už praėjusiais metais vykdytą solidarumo su Dzimitrijumi Daškevičiumi kampaniją praleido 22 dienas kalėjime;

L.  kadangi 2012 m. vasario 24 d. Vitebsko apygardos teismo teisėjas nuteisė opozicijos aktyvistą Siargejų Kavalenką dvejus metus ir vieną mėnesį kalėti nesaugioje pataisos įstaigoje dėl kaltinimo lygtinio atleidimo taisyklių pažeidimu; kadangi D. Kavalenka buvo suimtas 2011 m. gruodžio 19 d., per netinkamų prezidento rinkimų metines; kadangi dėl šio neteisingo nuosprendžio prieš 86 dienas jis paskelbė bado streiką ir jo sveikatos būklė yra kritiška;

M.  Kadangi Baltarusijos valdžios institucijos pažeidžia Baltarusijos konstitucijos 30 straipsnį ir riboja piliečių laisvo judėjimo teisę; kadangi 2012 m. kovo 1 d. Baltarusijos Generalinė prokuratūra pareiškė, kad baltarusiams, kurie rems naujas užsienio šalių Baltarusijai taikomas sankcijas, gali būti taikomas laikinas draudimas keliauti į užsienį; kadangi trims opozicijos lyderiams ir aktyvistams – Anatoliui Liabedzkai, Aliaksandrui Dabravolskiui ir Viktarui Karniajenkai – ir žmogaus teisių gynėjui Valiantsinui Stefanovičiui 2012 m. kovo 7–11 d. buvo neleista skirsti Baltarusijos ir Lietuvos sienos;

N.  kadangi 2012 m. vasario 14 d. Baltarusijos Teisingumo ministerija nusprendė ketvirtą kartą atmesti prašymą registruoti Baltarusijos krikščionių demokratų partiją, neturėdama jokio juridinio pagrindo tai daryti; kadangi, remiantis pranešimais, pirmą kartą šios partijos nariams buvo pagrasinta panaudoti fizinį smurtą, jei jie neatšauks savo, kaip partijos steigėjų, parašų;

O.  kadangi tūkstančiai žmonių 2012 m. kovo 25 d. dalyvavo taikioje Laisvės dienos demonstracijoje Minske, skirtoje paminėti 94 metų Baltarusijos nacionalinės respublikos paskelbimo 1918 m. jubiliejui; kadangi tai pademonstravo žmonių pasirengimą drąsiai ginti savo kaip Baltarusijos piliečių poziciją ir išreikšti savo europinius siekius;

P.  kadangi remdamosi 2011 m. Baltarusijos demokratijos ir žmogaus teisių aktu, kurį vienbalsiai patvirtino JAV Senatas ir kaip įstatymą 2012 m. sausio 3 d. pasirašė prezidentas B. Obama, JAV paragino IIHF sustabdyti planus 2014 m. čempionatą surengti Baltarusijoje, kol Baltarusijos vyriausybė paleis visus politinius kalinius;

1.  ir toliau griežtai smerkia tai, kad žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėtis Baltarusijoje blogėja ir nevykdomos demokratinės ir ekonominės reformos; ir toliau reikš nepritarimą režimo oponentų represijoms Minske;

2.  giliai apgailestauja dėl Vladzislavui Kavaliovui ir Dzimitrijui Kanavalovui įvykdytos mirties bausmės, kuri buvo įgyvendinta nepaisant nuolatinių protestų šalies viduje ir tarptautinėje erdvėje; ragina Baltarusijos valdžios institucijas atiduoti šių dviejų asmenų kūnus jų artimiesiems palaidoti; ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant įvesti mirties bausmės moratoriumą;

3.  smerkia nuolatinį žmogaus teisių gynėjų ir demokratinės opozicijos narių persekiojimą bei priekabiavimą prie pilietinės visuomenės aktyvistų ir nepriklausomos žiniasklaidos Baltarusijoje dėl politinių priežasčių;

4.  reikalauja besąlygiškai nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius; pabrėžia, kad ES ir Baltarusijos dialogas negalės pasistūmėti į priekį, jei Baltarusija nedarys pažangos siekdama įtvirtinti demokratiją, žmogaus teises bei teisinės valstybės principus ir kol besąlygiškai nebus išlaisvinti visi politiniai kaliniai, be kitų, žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininkas ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) pirmininko pavaduotojas Alesis Bialiatskis, du buvę kandidatai į prezidentus Mikalajus Statkevičius ir Andrejus Sanikau, demokratinės opozicijos kandidatų į prezidentus rinkimų kampanijos vadovai Pavelas Seviarynetsas ir Dzimitrijus Bandarenka ir dėl tariamai pažeistų namų arešto taisyklių pažeidimo įkalintas politinis kalinys Siargejus Kavalenka, kurio sveikata dėl ilgai trunkančio bado streiko labai pablogėjo ir jo gyvybei gresia pavojus, ir kol nebus visiškai atkurtos šių asmenų pilietinės teisės;

5.  pabrėžia, kad sprendimas atšaukti visus ES valstybių narių ambasadorius Baltarusijoje patvirtina, kad Baltarusijos valdžios institucijų mėginimai suskaldyti Europos Sąjungą priimant sprendimus dėl sankcijų nedavė rezultatų;

6.  pabrėžia, kad tvirtas visų ES valstybių narių ir kitų demokratinių šalių įsipareigojimas esant būtinybei veikti vieningai gali padėti sėkmingai skatinti universaliąsias vertybes tokiose šalyse kaip Baltarusija ir priartinti šias šalis prie perėjimo prie demokratijos;

7.  smerkia Aliaksandro Lukašenkos įžeidžiamą retoriką, panaudotą prieš Vokietijos užsienio reikalų ministrą;

8.  apgailestauja dėl Baltarusijos vyriausybės draudimo keliauti į užsienį, taikomo keletui oponentų ir žmogaus teisių aktyvistų, dėl kurio jie negali išvažiuoti už šalies ribų; išreiškia savo palaikymą visiems į šį sąrašą įtrauktiems asmenims ir ragina Minske esančias valdžios institucijas baigi tokią praktiką, kuria pažeidžiamos pagrindinės Baltarusijos piliečių teisės;

9.  pabrėžia, kad, užuot rinkęsis didesnę saviizoliaciją, Minskas turėtų pasirinkti tai, ko reikia jo žmonėms, ir atsiverti demokratijai;

10.  ragina ES valstybių narių ir visų kitų demokratinių šalių nacionalines ledo ritulio federacijas skatinti IIHF, taip pat per jos ateinantį susitikimą kitame kongrese, kuris vyks gegužės mėn. Suomijoje, Helsinkyje, iš naujo svarstyti ankstesnįjį sprendimą ir perkelti į kitą šalį 2012 m. Pasaulio ledo ritulio čempionatą, kol bus išlaisvinti visi politiniai kaliniai, kuriuos tarptautinės žmogaus teisių organizacijos pripažįsta sąžinės kaliniais ir kol režimas neparodys aiškių ženklų, kad jis įsipareigoja laikytis žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų;

11.  palankiai vertina 2012 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą sustiprinti ribojamąsias priemones ir įtraukti dar 21 asmenį, atsakingą už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas Baltarusijoje, į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldytas;

12.  pritaria 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimui dėl Baltarusijos režimui taikomų ribojamųjų priemonių sustiprinimo papildomai įtraukiant 12 asmenų, turinčių naudos iš Baltarusijoje vyraujančio režimo ir jį remiančius bei įtraukiant asmenis, atsakingus už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas Baltarusijoje, į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldytas; taip pat įšaldyti 29 režimą remiančių subjektų turtą;

13.  ragina Tarybą atsižvelgti į paskutinius įvykius, susijusius su ES ir Baltarusijos diplomatiniais santykiais, ir į toliau blogėjančią žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių padėtį šalyje ir, atsižvelgiant į tai, priimti sprendimą dėl tolesnių ribojamųjų priemonių, įskaitant tikslines ekonomines sankcijas;

14.  pabrėžia, kad Europos Sąjunga ir Baltarusija turėtų plėtoti gerus kaimyninius santykius ir kad ES juos turėtų tvirtai remti, glaudžiai bendradarbiaudama su Baltarusijos pilietine visuomene, demokratine opozicija ir remdama Baltarusijos gyventojų demokratijos siekius;

15.  dar kartą ragina Komisiją finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos (įskaitant televiziją „Belsat“, radijo stotis „Europos radijas Baltarusijai“ ir „Radio racyja“ ir kt.) ir nevyriausybinių organizacijų Baltarusijoje pastangas propaguoti demokratiją;

16.  pabrėžia, kad būtinas intensyvesnis ES ir jos rytinių kaimynių bendradarbiavimas plėtojant Rytų partnerystę, įskaitant jos parlamentinį aspektą – EURONEST parlamentinę asamblėją, siekiant bendro tikslo – pradėti tikrą Baltarusijos demokratizacijos procesą;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0063.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0392.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0244.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0099.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0022.
(6) OL C 349 E, 2010 12 22, p. 37.
(7) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 16.
(8) OL L 55, 2012 2 29, p. 19.
(9) OL L 19, 2012 1 24, p. 31.

Teisinė informacija - Privatumo politika