Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2581(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0178/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0112

Prijaté texty
PDF 135kWORD 62k
Štvrtok, 29. marca 2012 - Brusel
Situácia v Bielorusku
P7_TA(2012)0112RC-B7-0178/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 o situácii v Bielorusku ((2012/2581(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia zo 16. februára 2012(1), 15. septembra 2011(2), 12. mája 2011(3), 10. marca 2011(4), 20. januára 2011(5), 10. marca 2010(6) a 17. decembra 2009(7),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o posilnení reštriktívnych opatrení voči bieloruskému režimu;

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 1. – 2. marca 2012, v ktorých Európska rada vyjadrila svoje hlboké znepokojenie nad ďalším zhoršovaním situácie v Bielorusku,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/126/SZBP z 28. februára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. februára 2012 o jej rozhodnutí a o rozhodnutí poľskej vlády odvolať vedúceho delegácie EÚ v Minsku a poľského veľvyslanca v Bielorusku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/36/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku(9),

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1857(2012) z 25. januára 2012 o situácii v Bielorusku, v ktorej sa odsudzuje neustále prenasledovanie členov opozície a obťažovanie aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých médií a obhajcov ľudských práv v Bielorusku,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 17/24 zo 17. júna 2011 o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku, v ktorej sa odsudzuje porušovanie ľudských práv pred prezidentskými voľbami v Bielorusku, počas nich a po nich a v ktorej sa bieloruská vláda vyzýva, aby ukončila prenasledovanie vodcov opozície,

–  so zreteľom na vyhlásenie prijaté na pražskom samite Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. – 9. mája 2009, a na vyhlásenie o situácii v Bielorusku, ktoré bolo prijaté 30. septembra 2011 pri príležitosti konania summitu Východného partnerstva vo Varšave,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky, Estónska, Lotyšska a Litvy 5. marca 2012 v Prahe,

–  so zreteľom na vyhlásenie bieloruskej národnej platformy fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva 2. marca 2012 v Minsku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, ktoré bolo prijaté na jej výročnom kongrese v Berne v máji 2009, aby sa majstrovstvá sveta IIHF konali v roku 2014 v Bielorusku, a to aj napriek prenasledovaniu politických odporcov Alexandra Lukašenka a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv v Bielorusku,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pražské vyhlásenie zo samitu o Východnom partnerstve opätovne potvrdzuje záväzky (okrem iných aj Bieloruska) k zásadám medzinárodného práva a základným hodnotám vrátane demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

B.  keďže politická situácia v Bielorusku sa závažne zhoršuje od prezidentských volieb, ktoré sa konali 19. decembra 2010, prijímajú sa represívne opatrenia voči členom demokratickej opozície, slobodným médiám, aktivistom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, a to aj napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby sa tieto opatrenia okamžite zastavili;

C.  keďže Vladislav Kovalev a Dmitrij Konovalov, ktorých Najvyšší súd Bieloruskej republiky odsúdil na trest smrti v novembri 2011, boli popravení v marci 2012; keďže v Bielorusku počas Lukašenkovho režimu neexistuje dostatočná dôvera v právny štát a nezávislú justíciu a je zrejmé, že pri súdnych procesoch sa nedodržiavajú medzinárodne uznané normy; keďže trest smrti predstavuje neľudský, neefektívny a nezvratný akt potrestania;

D.  keďže ministri zahraničných vecí EÚ zdôrazňujúc ďalšie zhoršenie situácie v Bielorusku rozhodli 28. februára 2012 o pridaní 21 bieloruských úradných činiteľov zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii na zoznam osôb, ktoré majú zmrazené aktíva a platí pre ne zákaz vydávania víz;

E.  keďže potom, ako bieloruské orgány v reakcii na rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 vyzvali veľvyslancov EÚ a Poľska, aby opustili krajinu, a odvolali svojich veľvyslancov z Bruselu a Varšavy, sa medzi EÚ a Bieloruskom vystupňoval diplomatický konflikt nebývalých rozmerov;

F.  keďže v tejto súvislosti Alexander Lukašenko osobne zaútočil na nemeckého ministra zahraničných vecí bez ohľadu na diplomatický protokol;

G.  keďže veľvyslanci členských štátov v EÚ v Minsku boli odvolaní do svojich hlavných miest na konzultácie a všetky členské štáty EÚ predvolali bieloruských veľvyslancov na svoje ministerstvá zahraničných vecí;

H.  keďže pevný záväzok všetkých členských štátov EÚ a ďalších demokratických krajín konať v čase núdze jednotne môže podporiť úspešné presadzovanie všeobecných hodnôt v takých krajinách, ako je Bielorusko, a nasmerovať tieto krajiny viac na prechod k demokracii;

I.  keďže akékoľvek zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Európskou úniou je tiež podmienené prepustením všetkých politických väzňov, ako aj pokrokom bieloruskej vlády v plnení jej záväzkov v OBSE a v rešpektovaní základných ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratických zásad;

J.  keďže mnohí predstavitelia bieloruskej demokratickej opozície a aktivisti občianskej spoločnosti – vrátane bývalých prezidentských kandidátov a prominentných ochrancov ľudských práv – sú naďalej väznení z politických dôvodov;

K.  keďže mladí aktivisti a členovia mládežníckych organizácií sú pod neustálym tlakom alebo sú terčmi mnohorakého obťažovania, ako v prípade Ivana Šilu, člena organizácie Mladý front, ktorý strávil 22 dní vo väzení za kampaň solidarity s Dmitrijom Daškevičom z minulého roka;

L.  keďže okresný sudca vo Vicjebsku odsúdil 24. februára 2012 opozičného aktivistu Sergeja Kovalenka na dva roky a jeden mesiac odňatia slobody v nápravnom zariadení s minimálnym stupňom stráženia za porušenie podmienečného trestu; keďže Kovalenko bol zatknutý 19. decembra 2011, v deň výročia zmanipulovaných prezidentských volieb; keďže Kovalenko už 86 dní drží hladovku na protest proti svojmu nespravodlivému odsúdeniu a jeho zdravotný stav je kritický;

M.  keďže bieloruské úrady porušujú článok 30 bieloruskej ústavy a obmedzujú právo svojich občanov na voľný pohyb; keďže úrad bieloruského generálneho prokurátora 1. marca 2012 oznámil, že Bielorusom, ktorí podporujú nové zahraničné sankcie proti Bielorusku, môže byť zakázané cestovať do zahraničia; keďže trom opozičným vodcom a aktivistom – Anatolovi Ľabedzkovi, Alexandrovi Dobrovolskému a Viktorovi Karňajenkovi – a ochrancovi ľudských práv Vaľantsinovi Stefanovičovi nebolo umožnené prekročiť medzi 7. a 11. marcom 2012 bielorusko-litovské hranice;

N.  keďže bieloruské ministerstvo spravodlivosti prijalo 14. februára 2012 rozhodnutie, v ktorom už po štvrtýkrát zamietlo registráciu bieloruskej strany kresťanských demokratov bez akéhokoľvek právneho dôvodu; keďže podľa správ sa stalo po prvýkrát, že členom tejto politickej strany sa vyhrážali fyzickým násilím v prípade, ak nestiahnu svoje podpisy ako zakladatelia strany;

O.  keďže tisíce osôb sa 25. marca 2012 zúčastnili na mierovej demonštrácii v Minsku pri príležitosti dňa slobody s cieľom pripomenúť si 94. výročie vyhlásenia Bieloruskej ľudovej republiky v roku 1918, čo ukázalo ochotu a odvahu ľudí hájiť svoje práva, ktoré majú ako bieloruskí občania, a vyjadriť svoje európske ambície;

P.  keďže podľa zákona o demokracii a ľudských právach v Bielorusku z roku 2011, ktorý jednomyseľne prijal senát USA a podpísal prezident Barack Obama 3. januára 2012, Spojené štáty americké vyzývajú IIHF, aby pozastavila svoj plán usporiadať šampionát 2014 v Bielorusku, kým bieloruská vláda neprepustí všetkých politických väzňov;

1.  naďalej dôrazne odsudzuje zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd spojené s nedostatkom hlbokých demokratických a hospodárskych reforiem v Bielorusku a bude pokračovať v odmietaní útlaku oponentov režimu v Minsku;

2.  dôrazne odsudzuje popravu Vladislava Kovaleva a Dmitrija Konovalova napriek pokračujúcim domácim a medzinárodným protestom a vyzýva bieloruské orgány, aby vydali pozostatky oboch mužov ich rodinám, aby ich mohli pochovať; vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite zaviedli moratórium na trest smrti;

3.  odsudzuje pokračujúce prenasledovanie obrancov ľudských práv a členov demokratickej opozície a obťažovanie aktivistov z občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Bielorusku z politických dôvodov;

4.  žiada bezpodmienečné a okamžité prepustenie všetkých politických väzňov; znovu opakuje, že pokrok v dialógu medzi EÚ a Bieloruskom nie je možný bez napredovania Bieloruska v oblasti demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu a kým nebudú bezpodmienečne prepustení všetci politickí väzni, medzi ktorých patria okrem iných Ales Bjaljacki, predseda strediska pre ľudské práva Vjasna a podpredseda FIDH (Medzinárodnej federácie pre ľudské práva), dvaja bývalí prezidentskí kandidáti Mikolaj Statkevič a Andrej Sannikov, vedúci prezidentských kampaní kandidátov demokratickej opozície Pavel Sevjarinec a Dmitrij Bondarenko, rovnako ako Sergej Kovalenko, politický väzeň zadržiavaný za údajné porušenie domáceho väzenia, ktorý drží dlhotrvajúcu hladovku, ktorá viedla ku kritickému zhoršeniu jeho zdravia a priamo ohrozuje jeho život, a kým nebudú plne rehabilitované ich občianske práva;

5.  zdôrazňuje, že rozhodnutie odvolať všetkých veľvyslancov členských štátov EÚ z Bieloruska dokazuje, že pokusy bieloruských orgánov rozdeliť Európsku úniu v rozhodovaní o sankciách zlyhali;

6.  zdôrazňuje, že pevný záväzok všetkých členských štátov EÚ a ďalších demokratických krajín konať v prípade potreby jednotne môže pomôcť pri podpore všeobecných hodnôt v takých krajinách, ako je Bielorusko, a nasmerovať tieto krajiny viac na cestu k demokracii;

7.  odsudzuje útočné výroky Alexandra Lukašenka adresované nemeckému ministrovi zahraničných vecí;

8.  vyjadruje hlboký nesúhlas so zoznamom osôb, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania do zahraničia, zostavený bieloruskou vládou, ktorá nedovoľuje viacerým oponentom a aktivistom za ľudské práva opustiť krajinu; vyjadruje solidaritu všetkým ľudom nachádzajúcim sa na tomto zozname a vyzýva minské orgány, aby skončili s takýmito praktikami, ktoré porušujú základné slobody bieloruských občanov;

9.  zdôrazňuje, že namiesto prehlbovania izolácie by mal Minsk prijať správne rozhodnutie v prospech svojich občanov a otvoriť sa demokracii;

10.  vyzýva národné federácie ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických štátov, aby naliehali na IIHF aj počas zasadania na jej budúcom kongrese v máji vo fínskych Helsinkách, aby prehodnotila svoje predchádzajúce rozhodnutie a zvážila premiestnenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2014 z Bieloruska do inej hostiteľskej krajiny, kým nebudú prepustení všetci politickí väzni, ktorých medzinárodné organizácie pre ľudské práva uznávajú ako väzňov svedomia, a kým režim jednoznačne nepreukáže záväzok rešpektovať ľudské práva a zásady právneho štátu;

11.  víta rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 sprísniť reštriktívne opatrenia a doplniť mená 21 osôb zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku na zoznam tých, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív;

12.  víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o posilnení reštriktívnych opatrení voči bieloruskému režimu doplnením ďalších 12 osôb, ktoré profitujú z bieloruského režimu a podporujú ho, ako aj osôb zodpovedných za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Bielorusku, do zoznamu ľudí, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív, ako aj zmrazením aktív 29 subjektov podporujúcich režim;

13.  vyzýva Radu, aby zvážila situáciu v najnovšom vývoji diplomatických vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom, ako aj ďalšie zhoršenie podmienok v oblasti ľudských práv a základných slobôd v krajine, a vyzýva ju, aby prijala rozhodnutie o ďalších reštriktívnych opatreniach vrátane hospodárskych sankcií;

14.  zdôrazňuje, že Európska únia a Bielorusko by mali mať dobré susedské vzťahy a že tieto vzťahy sú dôrazne podporované tým, že EÚ úzko spolupracuje s bieloruskou občianskou spoločnosťou a demokratickou opozíciou a podporuje demokratické snahy bieloruského ľudu;

15.  opakovane vyzýva Komisiu, aby všetkými finančnými i politickými prostriedkami napomohla úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií (vrátane televízie TV Belsat, rozhlasových staníc European Radio for Belarus a Radio Racyja a iných médií) a mimovládnych organizácií v Bielorusku o presadzovanie demokracie;

16.  zdôrazňuje potrebu zlepšenia spolupráce medzi EÚ a jej východnými susedmi v rámci Východného partnerstva vrátane jej parlamentného rozmeru – Parlamentného zhromaždenia Euronest – so spoločným cieľom začatia skutočného procesu demokratizácie v Bielorusku;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0063.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0392.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0244.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0099.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0022.
(6) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 37.
(7) Ú. v. EÚ C 286 E, 22.10.2010, s. 16.
(8) Ú. v. EÚ L 55, 29.2.2012, s. 19.
(9) Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, p. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia