Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0816(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0065/2012

Předložené texty :

A7-0065/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2012 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0123

Přijaté texty
PDF 202kWORD 38k
Středa, 18. dubna 2012 - Štrasburk
Návrh protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy ***
P7_TA(2012)0123A7-0065/2012

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2012 o návrhu Evropské rady nesvolávat konvent pro účely připojení protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na rozhodnutí, které přijali hlavy států a předsedové vlád 27 členských států Evropské unie dne 19. června 2009 na zasedání Evropské rady ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy (příloha 1 k závěrům předsednictví),

  s ohledem na dopis, který zaslala irská vláda Radě dne 20. července 2011 v souladu s čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ohledně návrhu o připojení návrhu protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (dále jen „návrh protokolu“) ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie,

  s ohledem na to, že Rada předala tento návrh dne 11. října 2011 v souladu s čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii Evropské radě,

  s ohledem na dopis předsedy Evropské rady předsedovi Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011 týkající se návrhu protokolu,

  s ohledem na žádost o souhlas s nesvoláním konventu, která byla předložena Evropskou radou v souladu s čl. 48 odst. 3 druhým pododstavcem Smlouvy o Evropské unii (C7-0388/2011),

  s ohledem na článek 74a a čl. 81 odst. 1 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0065/2012),

A.  vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád se na zasedání Evropské rady dne 19. června 2009 usnesli na přijetí rozhodnutí poskytující irskému lidu ujištění v reakci na jeho obavy ohledně ustanovení Lisabonské smlouvy o právu na život, rodině a vzdělávání, zdanění, bezpečnosti a obraně;

B.  vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád rovněž prohlásili, že toto rozhodnutí je právně závazné a vstoupí v platnost ve stejný den jako Lisabonská smlouva;

C.  vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád také prohlásili, že při uzavírání příští smlouvy o přistoupení začlení ustanovení tohoto rozhodnutí do protokolu, který bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy jejich zemí připojen ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád se již na zasedání Evropské rady dne 19. června 2009 shodli na tom, jaký obsah budou ustanovení předkládaná v návrhu protokolu obecně mít, a že tato záležitost je tudíž z politického hlediska vyřešena a není třeba v této souvislosti svolávat konvent;

1.  souhlasí s návrhem Evropské rady nesvolávat konvent;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí