Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0816(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0065/2012

Teksty złożone :

A7-0065/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2012 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0123

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 35k
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg
Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zgoda) ***
P7_TA(2012)0123A7-0065/2012

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu w celu dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając podjętą na spotkaniu Rady Europejskiej decyzję szefów państw lub rządów 27 państw członkowskich z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (załącznik 1 do konkluzji prezydencji),

–  uwzględniając pismo rządu irlandzkiego do Rady z dnia 20 lipca 2011 r. wystosowane zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wniosku dotyczącego dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projektu protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zwanego dalej „projektem protokołu”),

–  uwzględniając przedłożenie tego wniosku przez Radę w dniu 11 października 2011 r. Radzie Europejskiej zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Rady Europejskiej dotyczące projektu Protokołu skierowane do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 25 października 2011 r.,

–  uwzględniając wniosek o zgodę na niezwoływanie konwentu złożony przez Radę Europejską na mocy art. 48 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C7-0388/2011),

–  uwzględniając art. 74a oraz art. 81 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0065/2012),

A.  mając na uwadze, że na spotkaniu Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca 2009 r. szefowie państw lub rządów zgodzili się przyjąć decyzję w celu zaoferowania gwarancji i odpowiedzenia na obawy narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony w związku z prawem do życia, rodziny i edukacji, opodatkowaniem, a także bezpieczeństwem i obroną;

B.  mając na uwadze, że szefowie państw lub rządów oświadczyli również, że decyzja była prawnie wiążąca i że zacznie obowiązywać wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony;

C.  mając na uwadze, że oświadczyli oni również, że w chwili zawarcia następnego traktatu o przystąpieniu i zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi przyjmą przepisy decyzji w protokole, który zostanie dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

D.  mając na uwadze, że w rzeczywistości szefowie państw lub rządów na spotkaniu Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca 2009 r. uzgodnili już treść postanowień proponowanych w projekcie protokołu, w związku z czym kwestia ta została już ustalona na szczeblu politycznym i nie wydaje się uzasadniać zwołania konwentu;

1.  wyraża zgodę na wniosek Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności