Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0816(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0065/2012

Predkladané texty :

A7-0065/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2012 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0123

Prijaté texty
PDF 204kWORD 36k
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg
Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas) ***
P7_TA(2012)0123A7-0065/2012

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o návrhu Európskej rady nezvolať konvent zameraný na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov na zasadnutí Európskej rady 19. júna 2009, o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (príloha 1 k záverom predsedníctva),

–  so zreteľom na list, ktorý írska vláda poslala Rade 20. júla 2011 v súlade s článkom 48 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a ktorý sa týka návrhu na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (ďalej len „návrh protokolu“) k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Rada v súlade s článkom 48 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii predložila 11. októbra 2011 tento návrh Európskej rade,

–  so zreteľom na list predsedu Európskej rady o návrhu protokolu predsedovi Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu s nezvolaním konventu, ktorú Európska rada predložila v súlade s článkom 48 ods. 3 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii (C7-0388/2011),

–  so zreteľom na článok 74a a článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A7-0065/2012),

A.  keďže 19. júna 2009 hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady prijali rozhodnutie s cieľom opätovne uistiť írskych občanov, pokiaľ ide o ich obavy týkajúce sa ustanovení Lisabonskej zmluvy v otázkach práva na život, rodiny, vzdelávania, zdaňovania, bezpečnosti a obrany,

B.  keďže hlavy štátov alebo predsedovia vlád zároveň vyhlásili, že rozhodnutie je právne záväzné a nadobudne účinnosť dňom, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti,

C.  keďže tiež vyhlásili, že pri uzatváraní budúcej zmluvy o pristúpení a v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami uvedú ustanovenia rozhodnutia v protokole, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

D.  keďže v skutočnosti sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád na zasadnutí Európskej rady 19. júna 2009 dohodli na podstate ustanovení navrhovaných v návrhu protokolu, takže po politickej stránke bola otázka vyriešená a nie je dôvod na zvolanie konventu,

1.  udeľuje súhlas s návrhom Európskej rady nezvolať konvent;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia