Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0815(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0064/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0064/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2012 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0124

Pieņemtie teksti
PDF 198kWORD 37k
Trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Projekts protokolam par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu (apspriešanās) ***
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 18. aprīļa rezolūcija par projektu protokolam par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 3. punkts) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomē sanākušo Eiropas Savienības 27 dalībvalstu valsts vai valdības vadītāju 2009. gada 19. jūnija lēmumu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu (Prezidentūras secinājumu 1. pielikums),

–   ņemot vērā Īrijas valdības 2011. gada 20. jūlija vēstuli Padomei, kas nosūtīta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 2. punktu, par priekšlikumu Eiropas Savienības Līgumam un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienot papildu protokola projektu par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu (“protokola projekts”),

–  ņemot vērā to, ka Padome 2011. gada 11. oktobrī šo priekšlikumu iesniedza Eiropadomei saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Eiropadome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0387/2011),

–  ņemot vērā Reglamenta 74.a pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0064/2012),

A.  tā kā 2008. gadā Īrijas valdība nolēma izsludināt referendumu par Lisabonas līguma ratificēšanu;

B.  tā kā sakarā ar 2008. gada 12. jūnijā notikušā referenduma negatīvajiem rezultātiem Īrija nevarēja ratificēt Lisabonas līgumu;

C.  tā kā Eiropadome 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē pēc Īrijas valdības pieprasījuma vienojās par to, ka tiks pieņemts lēmums arī pēc 2014. gada Komisijā iekļaut pa vienam pārstāvim no katras valsts;

D.  tā kā sakarā ar prasību par vienprātību, lai Lisabonas līgums varētu stāties spēkā, Īrijas valdībai bija jārod risinājums situācijā, kas radās saistībā ar lēmumu rīkot referendumu un tam sekojošo noraidījumu;

E.  tā kā 2009. gada 19. jūnijā valstu un valdību vadītāji Eiropadomē vienojās pieņemt lēmumu, lai nodrošinātu “nepieciešamās tiesiskas garantijas”, atbildot uz Īrijas tautas bažām attiecībā uz tiesībām uz dzīvību, ģimeni un izglītību, kā arī attiecībā uz nodokļu jomu un uz drošību un aizsardzību, un vienojās nākamā pievienošanās līguma noslēgšanas brīdī un atbilstīgi savām konstitucionālajām prasībām izklāstīt lēmuma nosacījumus protokolā, kuru paredzēts pievienot Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību kā Lisabonas līguma noteikumu skaidrojumu attiecībā uz Īrijas bažām;

F.  tā kā protokola projekta 1. pants, nosakot, ka Lisabonas līgumā nekas neietekmē apjomu un piemērojamību tiesību uz dzīvību aizsardzībai, ģimenes aizsardzībai un tiesību aizsardzībai attiecībā uz izglītību, ko paredz Īrijas konstitūcija, atsaucas uz jautājumiem, kas neietilpst Savienības kompetences jomās saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. un 5. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. līdz 6. pantu, vai tādiem, kuros Savienībai ir tikai papildinoša loma (Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. pants);

G.  tā kā protokola projekta 2. pants attiecībā uz nodokļu jomu paredz, ka “Lisabonas līguma noteikumi neko un nevienai dalībvalstij nemaina Eiropas Savienības kompetences apjomā vai īstenošanā” un neliedz tālāku virzību uz labāku tautsaimniecības koordināciju Savienībā;

H.  tā kā protokola projekta 3. pants tiecas izskaidrot Lisabonas līguma noteikumus par drošību un aizsardzību (Eiropas Savienības līguma 24. līdz 46. pants), skaidri parādot, ka Savienības kopējā drošības un aizsardzības politika neskar Īrijas drošības un aizsardzības politiku, ne tās pienākumus, un ka tā satur pienākumu, rīkojoties kopīgi un solidaritātes gaisotnē, sniegt palīdzību un atbalstu dalībvalstij, kura ir bruņotas agresijas upuris savā teritorijā attiecīgi Eiropas Savienības Līguma 42. panta 7. punkta nozīmē un Līguma par Eiropas Savienības Darbību 222. panta nozīmē;

I.  tā kā ir jāievēro iepriekšējās valdību politiskās vienošanās un tā kā protokola projekta saturs atsaucas tikai uz situāciju Īrijā,

1.  piekrīt Eiropadomes lēmumam par labu tam, lai izskatītu ierosinātos Līgumu grozījumus;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo Parlamenta rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai un valstu parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika