Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2185(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0086/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0086/2012

Συζήτηση :

PV 17/04/2012 - 14
CRE 17/04/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.6
CRE 18/04/2012 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0126

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 571kWORD 335k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
P7_TA(2012)0126A7-0086/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2011/2185(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2010 (11501/2/2011) που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις 26 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις που εγκρίθηκαν κατά την 3069η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Φεβρουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη τρίτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη Διάσκεψη για την Αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Καμπάλα, Ουγκάντα(3), τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στις 31 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2011 από τη Διάσκεψη Αναθεώρησης στην Καμπάλα, Ουγκάντα, και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εκ μέρους της ΕΕ στήριξη του ΔΠΔ: για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την υπερνίκηση δυσκολιών(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(5) και το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δράση του ειδικού εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και το διάγραμμα ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που άπτονται των ζητημάτων αυτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση του εκδημοκρατισμού(10),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και τον Ιούνιο του 2010,

–  έχοντας υπόψη όλα τα ψηφίσματά του σε επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ το 1981 για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις,

–  έχοντας υπόψη το υπ' αριθ. 66/167 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας, αρνητικών στερεοτύπων και στιγματισμού, καθώς και διακρίσεων, προτροπής σε βία και πράξεις βίας κατά προσώπων με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3101ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ και ιδίως σχετικά με την αυτοπυρπόληση των μοναχών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης(12),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό κείμενο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει ένα χρηματοδοτικό μέσο για συνεργασία με βιομηχανικές και λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3130ής συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία που εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2011 και τη Δήλωση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(16),

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Απριλίου 2011 έγκριση της Σύμβασης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 65/208 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 21 Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 46/121, 47/134 και 49/179 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, 47/196 για τη θέσπιση μιας παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας και 50/107, για τη θέσπιση Παγκόσμιου Έτους για την εξάλειψη της φτώχειας και την ανακήρυξη της πρώτης δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 και E/CN.4/1990/15 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, E/CN.4/1996/25 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, και το ψήφισμα 1996/25 της Υποεπιτροπής του ΟΗΕ για την πρόληψη των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων, σχετικά με την άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/66/265), η οποία αναλύει τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές που περιορίζουν τις κινήσεις των φτωχών ανθρώπων στους δημόσιους χώρους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 17(13) του ΟΗΕ της 17ης Ιουνίου 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, καθώς και όλα τα άλλα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ψηφίσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 13ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 1325, 1820, 1888, 1889 και 1960 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 65/276 της 3ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση κοινών κανόνων και διαδικασιών με στόχο την εφαρμογή των μέσων εξωτερικής δράσης της Ένωσης (COM(2011)0842),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2011)0844),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(17),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε στις 25 Μαΐου 2011 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681) και τη «Μελέτη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον που εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ» που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις 25 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(18),

  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο στις 2 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με μια συνεπή πολιτική απέναντι σε καθεστώτα εναντίον των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες τους ασκούν τα προσωπικά και τα εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών (A/HRC/17/27) της 16ης Μαΐου 2011 σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπου υπογραμμίζεται το εφαρμοστέο των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στο Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση, της 13ης Ιανουαρίου 2012, του ειδικού εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών που επιβεβαιώνει ότι το δικαίωμα των παιδιών να μην πέφτουν θύματα βίας θεμελιώνεται κανονιστικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί καθολική επικύρωση των προαιρετικών πρωτοκόλλων στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για την απαγόρευση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας κατόπιν της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(20),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλα τα σχετικά διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα(21),

–  έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους αυτόχθονες πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την ένταξη της ΕΕ σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0086/2012),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδρυτικές συνθήκες δεσμεύουν την Ένωση να φροντίζει ώστε οι εξωτερικές δράσεις της να διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου αποτελούν πυλώνες βιώσιμης ειρήνης, που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο διεθνές δίκαιο και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη και η υποχρέωση λογοδοσίας προστατεύουν με τον καλύτερο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ανοχή και την ισότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εξωτερική της δράση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη και τη διατήρηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της συνείδησης, της θρησκείας, της γνώμης και της έκφρασης χωρίς τον κίνδυνο κρατικής τιμωρίας αποτελούν βασικά οικουμενικά δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ρόλο ζωτικής σημασίας όσον αφορά την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση της δημοκρατίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη και την επιτυχία των δημοκρατικών κοινωνιών καθώς και για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων εξακολουθεί να απειλείται ολοένα και περισσότερο σε πολλά μέρη του κόσμου τόσο από κυβερνητικούς όσο και από κοινωνικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα την εισαγωγή διακρίσεων, τη μισαλλοδοξία και τη βία κατά ατόμων και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων θρησκευτικών μειονοτήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναδιαμόρφωση της εξωτερικής της δράσης, θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των πολιτικών της και προωθώντας τον εκδημοκρατισμό χωρών με απολυταρχικά καθεστώτα και την εκ των πραγμάτων στήριξη στα καθεστώτα αυτά, ιδίως όπου μελήματα σχετικά με τη σταθερότητα και την ασφάλεια διακύβευσαν μια πειθαρχημένη πολιτική προαγωγής της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτυχίες αυτές έχουν καταδείξει πως χρειάζεται να ανακαθορισθούν τα σχετικά υφιστάμενα μέσα ΕΕ και να θεσπισθούν νέα εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία – ένα ευχερές εργαλείο της ΕΕ, που θα λειτουργεί με εξειδικευμένη, προληπτική δράση, λιτή δομή και συνεπώς θα είναι οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό στους τομείς της λήψης αποφάσεων και της απόκρισης, ικανό να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τις βαθύτερες γνώσεις και εμπειρίες για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες δραστηριοποίησης, μέσω άμεσης συνεργασίας με τοπικούς εταίρους και αδελφοποίησης με ευρωπαϊκούς και τοπικούς εταίρους, και αξιοποιώντας άμεσα ή μέσω επαναχορήγησης πόρους της ΕΕ, των κρατών μελών και όχι μόνο, για την ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να ασκεί δημοκρατική αντιπολίτευση και την υποστήριξη των πολιτικών φορέων που αγωνίζονται για τη δημοκρατική αλλαγή σε μη δημοκρατικές χώρες και σε χώρες που βρίσκονται σε στάδιο εκδημοκρατισμού, με αμοιβαία ασφαλή, και διαφιλονικούμενο, εάν χρειαστεί, τρόπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο το πρώτο βήμα προς τη δημοκρατία, που συνιστά μακροπρόθεσμη διαδικασία βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον σεβασμό του κράτους δικαίου και στη χρηστή διακυβέρνηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή ρητρών και προϋποθέσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ παραμένει σε μη ικανοποιητικό επίπεδο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 σηματοδότησε τη 10η επέτειο της απόφασης 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή της στην ΕΕ και παγκοσμίως·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες όσον αφορά την υπέρβαση απολυταρχικών καθεστώτων στο παρελθόν τους και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η μεταβατική εμπειρία στις σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες εταίρους για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2010 παρέχει μια γενική επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ επί του θέματος·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα επιχειρεί να εξετάσει, να αξιολογήσει και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προσφέρει εποικοδομητική κριτική των δράσεων της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των συνολικών δράσεων του Κοινοβουλίου, με στόχο τον ενδελεχή έλεγχο της δράσης της ΕΕ και τη συμβολή στην αναθεώρηση της πολιτικής της Ένωσης επί του θέματος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  τονίζει ότι, για να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αξιόπιστο παράγοντα στις εξωτερικές σχέσεις, θα πρέπει να δρα με συνέπεια, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις υποχρεώσεις που θέτει το κεκτημένο, και να αποφεύγεται η υιοθέτηση διαφορετικών μέτρων και σταθμών μεταξύ της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων εξωτερικών πολιτικών, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, καθώς και όσον αφορά τις σχέσεις της με τρίτες χώρες, συνδυάζοντας αυτήν την προσέγγιση με την πρόκληση της ανάπτυξης εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμογής σχεδίων δράσης, που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τον εκδημοκρατισμό, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας όσον αφορά τον αντίκτυπο και αξιοποιώντας πλήρως τα σχετικά μέσα της ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θίγονται και δεν συρρικνώνονται τα ατομικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης·

3.  τονίζει, επίσης, ότι οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να λειτουργούν με συνέπεια και υποδειγματικά στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και να έχουν λογική και να συμμορφώνονται προς τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ διεθνώς και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει να συμπεριληφθεί μια σαφής ένδειξη ότι οι συστάσεις που εμπεριέχονται στην έκθεση Fava του 2007 σχετικά με τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση κρατουμένων, θα εφαρμοστούν, και επικροτεί την πρωτοβουλία εκπόνησης κοινοβουλευτικής έκθεσης παρακολούθησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη ρητή έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ως άνω έκθεση, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως και ανοικτά τη συνενοχή τους στην παγκόσμια καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων αλλά και στις παρεπόμενες εγχώριες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η κατάσταση αποτελεί σοβαρό και σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και στις αξιώσεις ηθικού κύρους της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν την πίεση επί των κρατών μελών για πλήρεις και ανοικτές έρευνες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί το έργο όσον αφορά τη λογοδοσία σε σχέση με τις μυστικές κρατήσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας·

4.  υπενθυμίζει ότι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την έκδοση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948· θεωρεί επομένως ότι είναι απαραίτητη η συμβολή της ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, ανάμεσα στις οποίες και εμπορικές·

5.  πιστεύει ότι η αναδιατύπωση των οδηγιών για το άσυλο θα θέσει τέρμα στις συνεχιζόμενες ανησυχίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στους ισχυρισμούς για εφαρμογή διαφορετικών μέτρων και σταθμών από κράτη μέλη της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν πίνακες αντιστοιχίας για τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, ώστε να είναι δυνατός ο ορθός έλεγχος της εφαρμογής τους· τονίζει ότι το δύσκολο εγχείρημα της ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής αποτελεί ευκαιρία για αξιοποίηση της βέλτιστης πρακτικής· υπογραμμίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ)· εμμένει στο να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη τον ρόλο τους στην επανεγκατάσταση των προσφύγων και επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για τη δημιουργία ενός πραγματικά κοινού προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση των προσφύγων·

6.  καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων κράτησης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες μετεγκατάστασης των μη ευρωπαίων κρατουμένων που αποφυλακίζονται από το Γκουαντάναμο και δεν μπορούν να επαναπατριστούν στα κράτη καταγωγής τους καθώς απειλούνται με θάνατο, βασανιστήρια ή σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση·

7.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η επιθαλάσσια αρωγή προς μετανάστες που επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ένωση και να διασφαλίσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο και ο θάνατος εκατοντάδων γυναικών, παιδιών και ανδρών στη θάλασσα·

8.  ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

9.  επικροτεί την ανάπτυξη εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι αυτά θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τον εκδημοκρατισμό· ζητεί την άμεση εφαρμογή τους μέσω σχεδίων δράσης που θα συμπληρώνουν τις εν λόγω στρατηγικές, βασιζόμενα σε ευρείες διαβουλεύσεις με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αναλύσεις της κατάστασης και των αναγκών της κάθε χώρας και αξιοποιώντας πλήρως τα σχετικά μέσα της ΕΕ· εμμένει στην ανάγκη χρήσης των εν λόγω εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα ως εγγράφων αναφοράς που θα ενσωματώνονται σε όλες τις πολιτικές και τα σχετικά εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα· επαναδιατυπώνει την έκκλησή του τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα να τίθενται στη διάθεση του Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη για συνέπεια και αποφυγή της υιοθέτησης διαφορετικών μέτρων και σταθμών·

10.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην προστασία και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να οριστικοποιηθεί ο διορισμός ατόμων-συνδέσμων επικοινωνίας για την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· τονίζει ότι οι επαφές της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να οικοδομηθούν πάνω σε μια πραγματική εταιρική σχέση, συμπεριλαμβανομένου συστηματικού, έγκαιρου και τακτικού διαλόγου σε ισότιμη βάση, η οποία πρέπει να διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της χρηστής διακυβέρνησης· τονίζει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιοποιούνται αλλά και να προστατεύονται στις πολιτικές της ΕΈ. συγκεκριμένα, μέσω ρητρών για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους διάφορους συντελεστές υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να γίνουν περαιτέρω γνωστές οι δραστηριότητες και οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί, ιδίως σε ό, τι αφορά τις ειδικές περιπτώσεις, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται· τονίζει επ' αυτού ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών που θα εξασφαλίζει τη συστηματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή συμφωνιών και προγραμμάτων· χαιρετίζει ταυτόχρονα πρωτοβουλίες όπως το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επωφεληθούν περισσότερο από τις συστάσεις και τις δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του ΦΚΠ-ΕΚ στις Βρυξέλλες το 2009, στο Βέλγιο, στο Βερολίνο το 2010, και στο Πόζναν το 2011·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες εταίροι της ΕΕ διεξάγουν πολιτικοποιημένες και νοθευμένες δίκες κατά ατόμων, παραβιάζοντας ως εκ τούτου τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο σε αυτές τις τρίτες χώρες για την εγγύηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις με πολιτικά κίνητρα·

12.  επισημαίνει ότι η διευκόλυνση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο βίο με την απευθείας συμμετοχή τους σε πολιτικά κόμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ουσιαστικό δικαίωμα έκφρασης και δημοκρατίας·

13.  καλεί την ΕΕ να καταβάλλει επιπλέον προσπάθειες, να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην αναπτυξιακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ συμβάλλουν στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων των χωρών εταίρων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επίσης την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Σύνδεση Αρωγής, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης (ΣΑΑΑ), λόγω της ζωτικής σημασίας τους στη διαδικασία μετάβασης από την έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάπτυξη·

14.  επιδοκιμάζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ανακοίνωση περί αύξησης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή (COM(2011)0637), και τονίζει ότι η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η καλή διακυβέρνηση, η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν αλληλένδετες προϋποθέσεις –και έχουν δεσμούς συνέργειας και αλληλενίσχυσης – για την ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· επαναβεβαιώνει τη σημασία της αναπτυξιακής πολιτικής που προσανατολίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την ΕΕ να θέσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς και χρονικά δεσμευτικούς στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στα αναπτυξιακά της προγράμματα· ζητεί από την ΕΕ να επικεντρώσει την αναπτυξιακή της βοήθεια στην ενίσχυση των θεσμών και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών των δικαιούχων χωρών, καθότι τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και για τη διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας και της ευθύνης των αναπτυξιακών διαδικασιών· ζητεί την ενίσχυση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αιρεσιμότητα σε προγράμματα που στηρίζει η ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναζητήσουν νέους τρόπους για τη διασφάλιση καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με χώρες εταίρους και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

15.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την αλληλενίσχυση των δράσεών της στους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής, της οικοδόμησης της ειρήνης, της πρόληψης συγκρούσεων και της διεθνούς ασφάλειας· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη χάραξης κατάλληλων στρατηγικών για ευάλωτες χώρες·

16.  υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε εξαιρετική ένδεια και έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει την αναγκαιότητα εκπόνησης ενός συνόλου αρχών για την εφαρμογή προτύπων και κριτηρίων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης των συνθηκών εξαιρετικής ένδειας·

17.  επαναλαμβάνει ότι το 70 % των φτωχών πληθυσμών του πλανήτη κατοικεί σε αγροτικές περιοχές και εξαρτάται άμεσα από τους φυσικούς πόρους για την επιβίωση και την ευημερία του, και ότι οι φτωχοί κάτοικοι των αστικών περιοχών εξαρτώνται εξίσου από τους εν λόγω πόρους· ζητεί λοιπόν από την ΕΕ να υπερασπιστεί σε αυτό το πλαίσιο την πρόσβαση των λαών στους φυσικούς και ζωτικούς πόρους της χώρας τους, την πρόσβαση στη γη και την επισιτιστική ασφάλεια ως θεμελιώδες δικαίωμα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ατόμων δεν έχει πλέον πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως το νερό, επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι τα δικαιώματα τα οποία ορίζονται στο Σύμφωνο Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΗΕ, όπως το δικαίωμα σε κατάλληλη διατροφή, ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, μόρφωση, υγειονομική περίθαλψη, δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, πρέπει όλα να τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης.

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2010

18.  τονίζει τη σημασία που έχει η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως προς την ανάλυση και την αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για το εν λόγω ζήτημα· επισημαίνει με λύπη του ότι, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του θεσμού των ετήσιων εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) και/ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δεν παρουσίασαν την έκθεση στην ολομέλεια φέτος και ενθαρρύνει ένθερμα την ΥΕ/ΑΠ να υποβάλλει στο μέλλον εγκαίρως ανάλογες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

19.  εκφράζει τη λύπη του για τον κατεξοχήν περιγραφικό χαρακτήρα της ετήσιας έκθεσης και για την υπερβολική εστίαση σε μεμονωμένες ενέργειες· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια πιο συστηματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης για επιμέρους χώρες, και για ανάλυση της επίδοσης ως προς τους συγκεκριμένους στόχους στην ετήσια έκθεση, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων·

20.  επικροτεί το περιεκτικό τμήμα για τη βία κατά των γυναικών και τα δικαιώματα του παιδιού, που περιλαμβάνεται στη φετινή ετήσια έκθεση· στο πλαίσιο αυτό, επισύρει την προσοχή σε δεινά όπως η υποχρεωτική άμβλωση ή η επιλεκτική άμβλωση λόγω του φύλου του εμβρύου, η υποχρεωτική στείρωση και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· αναγνωρίζει την προτεραιότητα που δίνεται στην υποστήριξη ενεργειών που αποσκοπούν στην παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής και σε ζητήματα δικαστικής μεταρρύθμισης· στηρίζει την πρακτική εστίαση της ΥΕ/ΑΠ στη δράση της ΕΕ στα διεθνή φόρα·

21.  επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση δεν περιλαμβάνει ειδικό τμήμα όσον αφορά την ανάπτυξη· τονίζει ότι, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και δεδομένης της τρέχουσας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα θεματικό τμήμα στην ετήσια έκθεση θα έπρεπε να είναι αφιερωμένο στα «ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη'·

22.  καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ, κατά τη σύνταξη των μελλοντικών ετησίων εκθέσεων, να συμβουλεύεται ενεργά, συστηματικά και με διαφανή τρόπο το Κοινοβούλιο, εγκαίρως και εκτενώς τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσκαλώντας δημόσια όλους τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, ενισχύοντας τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με όσο το δυνατόν περισσότερες οργανώσεις· καλεί επίσης την ΥΕ/ΑΠ να συμβουλεύεται συστηματικά το Κοινοβούλιο και να αναφέρει πώς έχουν ληφθεί υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να παρέχει τακτικότερα πληροφορίες σχετικά με το στάδιο προετοιμασίας των μελλοντικών ετήσιων εκθέσεων όποτε απαιτείται από το Κοινοβούλιο·

Ενσωμάτωση

23.  σημειώνει τη δήλωση της ΥΕ/ΑΠ προς το Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2011 ότι προτίθεται να δώσει συνέχεια στο παλαιό αίτημα του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία μιας θέσης ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, στην περίπτωση που δημιουργηθεί μια τέτοια θέση, ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ να διαθέτει διατομεακές αρμοδιότητες, οι οποίες θα επιτρέπουν την εφαρμογή μιας πολιτικής συνοχής που θα αποσκοπεί στην ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τάσσεται, ωστόσο, ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια απομόνωσης της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις συνολικές στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής μέσω της δημιουργίας της θέσης του εν λόγω ειδικού εντεταλμένου·

24.  θεωρεί άκρως σημαντικό το να μην αντιβαίνουν οι διεθνείς συμφωνίες, και συγκεκριμένα στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της επανεισδοχής, της ασφάλειας και της τεχνικής συνεργασίας, τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που διατυπώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· προτείνει να διεξάγονται, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων των εν λόγω συμφωνιών καθώς και κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, εκτιμήσεις των επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει σχετικών κριτηρίων που θα ακολουθούνται από τακτικές εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει από τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή, καθώς και αξιολογήσεις που θα έχουν εκπονηθεί από τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα αποτελούν μέρος ενός θεσμοθετημένων μηχανισμών παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών· εμμένει στην πλήρη αξιοποίηση εν προκειμένω του άρθρου 218 της ΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό, στο πλαίσιο αυτό, να τίθενται στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στοιχεία από άρτια καταρτισμένους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις επιμέρους χώρες·

25.  με στόχο την πρόοδο πέρα από τις γενικές ιδέες περί ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εισηγείται να καταρτιστεί μια σειρά από πρακτικά μέτρα τα οποία θα είναι δεσμευτικά για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ που εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς και για όλο το προσωπικό των κρατών μελών που συμμετέχουν στις επιχειρησιακές δράσεις των οργανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του FRONTEX, όπως και για τους εμπειρογνώμονες που ενεργούν εξ ονόματος της ΕΕ και χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ, οι οποίου θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η κατάρτιση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για όλη την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και για τα συναφή τμήματα της Επιτροπής· εισηγείται τα καθήκοντα που άπτονται της ενσωμάτωσης να ενταχθούν στις περιγραφές των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων ως μέρος της ετήσιας αξιολόγησης του προσωπικού·

26.  εισηγείται επίσης, όποτε διαπράττεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από χώρα εταίρο με την οποία έχει συναφθεί διεθνής συμφωνία, όπως μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, να λαμβάνει η ΕΕ πιο τολμηρά μέτρα για την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων όπως ορίζονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προσωρινής αναστολής της εφαρμογής της συμφωνίας·

27.  τονίζει τη σπουδαιότητα της κατάρτισης, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατάλληλων προγραμμάτων παρακολούθησης των εκθέσεων των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω προγράμματα παρακολούθησης συνδέονται επίσης με τυχόν αναπτυξιακά προγράμματα·

28.  τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διεθνούς δικαιοσύνης πρέπει να περιλαμβάνει συστηματικές αναφορές στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην αρχή της συμπληρωματικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο της παροχής βοήθειας στους τομείς του εμπορίου, της ανάπτυξης και του κράτους δικαίου· τονίζει ότι η αποκατάσταση και επανένταξη των θυμάτων και πληγεισών κοινοτήτων στην κοινωνία πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα, με ιδιαίτερη εστίαση στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων και των ατόμων με αναπηρίες· επισημαίνει τη σημασία της θέσπισης συνταγματικών δομών, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού νομικού συστήματος, της διάκρισης των εξουσιών και μιας αναγνωρισμένης και ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα· εισηγείται να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο πακέτο των διεθνών συμβάσεων περί χρηστής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες που γίνονται δεκτές στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (GSP+)· εισηγείται τη συνεπή συμπερίληψη ρητρών του ΔΠΔ στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω ρήτρες πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία των συμφωνιών και να επικεντρώνονται στις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις καθώς και στις χώρες που αφορά η πολιτική γειτονίας·

Δράση της ΕΕ στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών

29.  επικροτεί την έγκριση εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του ψηφίσματος 65/276 σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στο έργο του ΟΗΕ, ως μια μετριοπαθή αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ΕΕ στον οργανισμό· τονίζει ότι αφενός μεν η ομοφωνία δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου ότι η ΕΕ πρέπει τώρα να επιμείνει σθεναρά στην άσκηση των δικαιωμάτων της και να αξιοποιήσει την ενισχυμένη θέση της για να ακολουθήσει μια φιλόδοξη στρατηγική για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την ΥΕ/ΑΠ να καταρτίσει σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τις τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των πρέσβεων των κρατών μελών και των πρέσβεων της ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται σε πολυμερές επίπεδο σε μέρη όπως η Γενεύη και η Νέα Υόρκη, ούτως ώστε η ΕΕ να μπορεί να παρακολουθεί επιτυχώς το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών και να ενεργεί υπέρ της προώθησης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  επικροτεί τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα την πλήρη στήριξή της στην ανεξαρτησία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την προάσπιση του ρόλου των ειδικών διαδικασιών, των καθηκόντων των χωρών και της αδιαιρετότητας όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εισηγείται να δηλώσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τη σαφή αντίθεσή τους στην πρακτική περιφερειακών ομάδων σύμφωνα με την οποία προτείνουν «μηδενικές βάσεις» για τις εκλογές του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επικροτεί την ολοκλήρωση του πρώτου πλήρους κύκλου της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης και συνιστά τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα και να αξιοποιήσουν τη συνεισφορά του πρώτου κύκλου κατόπιν διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο· στηρίζει τη συμπερίληψη της παρακολούθησης της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης στην ημερήσια διάταξη του διαλόγου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και στα Έγγραφα Εθνικής Στρατηγικής·

32.  τονίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ομοφωνία σε περισσότερες από τις προτάσεις του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να βελτιωθεί επειγόντως η δυνατότητα προβολής της ΕΕ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει εξασφάλιση της υποστήριξης της ΥΕ/ΑΕ προς πρωτεύουσες επιρροής σε τρίτες χώρες για τη στήριξη των θέσεων της ΕΕ· επικροτεί την πιο στρατηγική, μεσοπρόθεσμη προσέγγιση που υιοθετήθηκε στους κόλπους της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) ως προς την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου·

Η πολιτική της ΕΕ για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας

33.  επικροτεί την επικαιροποίηση της πολιτικής της ΕΕ για το ΔΠΔ της 12ης Ιουλίου 2011· σημειώνει ότι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θεσπίζει έναν μηχανισμό «έσχατης ανάγκης» για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη προσώπων που ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης, όπως προβλέπεται βάσει της αρχής της συμπληρωματικότητας που κατοχυρώνεται στο Καταστατικό της Ρώμης· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας «εργαλειοθήκης της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα», η οποία αποβλέπει στην υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών ικανοτήτων και στη δημιουργία πολιτικής βούλησης για τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση διώξεων σε υποθέσεις ισχυρισμών περί διεθνών εγκλημάτων και τονίζει τη σπουδαιότητα της πραγματοποίησης συστηματικών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ολοκλήρωση της εργαλειοθήκης· επικροτεί τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών για τη στήριξη προσπαθειών συμπληρωματικότητας σε χώρες όπου έχουν διαπραχθεί εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθαρρύνει τη συνέχιση των εν λόγω προσπαθειών· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα περιγράφεται ένας κώδικας συμπεριφοράς για επαφές με πρόσωπα που καταζητούνται από το ΔΠΔ· καλεί όλα τα κράτη μέλη (ιδίως την Κυπριακή Δημοκρατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία) να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία για τη συνεργασία με το Δικαστήριο και να συνάψουν συμφωνίες-πλαίσια με το ΔΠΔ ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία και, συγκεκριμένα, να διασφαλισθεί η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και άλλων αιτημάτων του Δικαστηρίου·

34.  επικροτεί την έγκριση, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Αναθεώρησης στην Καμπάλα, τροπολογιών στο Καταστατικό της Ρώμης που σχετίζονται με το έγκλημα της επίθεσης και με συγκεκριμένα εγκλήματα πολέμου, και καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν αμέσως αυτές τις ουσιαστικές τροπολογίες και να τις εφαρμόσουν ως μέρος των εσωτερικών ποινικών τους συστημάτων· καλεί στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν τη διεθνή εξουσία τους με σκοπό την προστασία και ενίσχυση της καθολικότητας του Καταστατικού της Ρώμης όσον αφορά μία διεθνώς συναινετική, περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των αξιόποινων στοιχείων (corpus delicti) όποιας επίθεσης παραβιάζει τους κανόνες διεθνούς δικαίου· επικροτεί τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας ως βασικής αξίας την οποία θα μοιράζεται με τους εταίρους μας κατά την υπογραφή συμφωνιών και ζητεί τη συνεπή εφαρμογή τους·

35.  προτείνει να προβεί η ΕΕ σε συστηματική ενσωμάτωση ρητρών του ΔΠΔ στις συμφωνίες με τρίτες χώρες καθώς και σε συστηματική προώθηση του σεβασμού για, της συνεργασίας με και της βοήθειας προς το ΔΠΔ μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού και των διαλόγων μεταξύ της ΕΕ, περιφερειακών οργανώσεων, όπως η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και ο ΟΑΣΕ, και τρίτων χωρών·

36.  επικροτεί τη χρηματοοικονομική και υλικοτεχνική στήριξη που παρέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο ΔΠΔ και εισηγείται τη διατήρησή τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έκβαση των δημοσιονομικών συζητήσεων στη σύνοδο της Συνέλευσης των συμβαλλομένων κρατών τον Δεκέμβριο του 2011 που απειλεί τη χρηματοδότηση του Δικαστηρίου και υπονομεύει έτσι την απόδοση δικαιοσύνης και την απόκριση σε νέες καταστάσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν σωστά τη λειτουργία του Δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, προορατικό ρόλο στην παράδοση κατηγορουμένων·

Πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού

37.  εμμένει στην άποψη ότι οι στόχοι όσον αφορά την ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ασφάλεια είναι αλληλένδετοι· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι όλες οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ πρέπει να συνδυάζουν μια πολιτική διάσταση που θα στηρίζει την πολυφωνία, τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου καθώς και μια αναπτυξιακή διάσταση με εστίαση στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της φτώχειας, της καταπολέμησης της ανισότητας, με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη· προσθέτει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφάνειας, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις δικαιούχους χώρες· σημειώνει, επιπροσθέτως, ότι πρέπει να επιβάλλονται αυστηροί όροι και αναστολή της βοήθειας στις δικαιούχους χώρες που αγνοούν φανερά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και δεν θεσπίζουν νομοθεσία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων·

38.  θεωρεί ότι οι σχέσεις της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την προσέγγιση «αναλογικών κερδών» με βάση τις επιδόσεις, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκχωρεί προηγμένο καθεστώς στις χώρες εταίρους μόνο εφόσον τηρούνται σαφώς οι προϋποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και να μην διστάζει να «παγώνει» το καθεστώς αυτό εάν πάψουν να πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις· φρονεί πως πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα αυτό σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τη νέα προηγμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης·

39.  ζητεί συστηματική στήριξη για νέα κοινοβούλια που έχουν προκύψει από ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο καθώς και σε εκείνες στις οποίες η ΕΕ έχει στείλει αποστολές παρατήρησης εκλογών· θεωρεί ότι μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) και από γεωγραφικά μέσα·

40.  χαιρετίζει τα σχέδια για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), όπως αυτό εκφράζεται στην κοινή ανακοίνωση της ΥΕ/ΑΠ και της Επιτροπής, στα Συμπεράσματα της 3101ης και 3130ής συνόδου του Συμβουλίου που κατέληξαν στη Δήλωση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία η οποία εγκρίθηκε από την ΕΜΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2011, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία που συγκροτήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΥΕΔ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το Ταμείο μπορεί να αποτελέσει, υπό την εποπτεία του Κοινοβουλίου, ένα ευέλικτο και εξειδικευμένο εργαλείο για την υποστήριξη όσων αγωνίζονται για τη δημοκρατική αλλαγή σε μη δημοκρατικές χώρες και σε χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο· προτρέπει το Συμβούλιο να διασφαλίσει, μεταξύ των λοιπών δράσεών του, ότι κάθε τέτοιο εργαλείο συμπληρώνει τις δραστηριότητες των υπαρχόντων μέσων, και συγκεκριμένα του EIDHR, χωρίς να δημιουργεί νέες γραφειοκρατικές δομές· τονίζει ότι η συμβολή της ΕΕ στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ πρέπει να είναι ουσιαστικά επικουρική και να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση προς τους δημοσιονομικούς κανόνες, σεβόμενη το δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής·

Εκλογική στήριξη

41.  τονίζει τη σπουδαιότητα μιας πολιτικής διαδικασίας στήριξης που δεν επικεντρώνεται απλά στην περίοδο αμέσως πριν και μετά τις εκλογές, αλλά βασίζεται στη συνέχεια· επικροτεί την προσοχή που δίνει η ΥΕ/ΑΠ στη «βαθιά δημοκρατία», η οποία συνδέει τις δημοκρατικές διαδικασίες με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί στο δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία ο εξέχων ρόλος που του αρμόζει· επισημαίνει δε ότι το δικαίωμα αυτό γενικά αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·

42.  τονίζει εκ νέου τη σπουδαιότητα της επιλογής χωρών προτεραιότητας για αποστολές παρατήρησης εκλογών με βάση τη δυνατότητα που έχει η αποστολή να επηρεάσει την προώθηση πραγματικού μακροπρόθεσμου εκδημοκρατισμού·

43.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από μια αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής. Η αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συζήτησης του Κοινοβουλίου με την ΥΕ/ΑΠ για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ να δώσει βαρύτητα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εκλογικών διαδικασιών, στη συμμετοχή στις εκλογές γυναικών, εθνικών μειονοτήτων και ατόμων με αναπηρίες, τόσο ως υποψηφίων όσο και ως εκλογέων(22)·

44.  τονίζει τη σπουδαιότητα της σύνταξης ρεαλιστικών και επιτεύξιμων συστάσεων στο τέλος των εργασιών κάθε αποστολής παρατήρησης εκλογών σε συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, όταν κρίνεται σκόπιμο, και τη διάδοση και τον έλεγχο αυτών των συστάσεων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι οι μόνιμες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα πρέπει να διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν λόγω συστάσεων και στη ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υποστηρίζει συνεπώς την προώθηση βιώσιμου και τακτικού διαλόγου με τα κοινοβούλια των εν λόγω τρίτων χωρών· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της μεθοδολογίας εργασίας των αντιπροσωπειών εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέριμνας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του προσωπικού που μετέχουν σε αυτές·

Διάλογοι και διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

45.  τονίζει ότι αν και είναι ευκταία η συμμετοχή σε ένα δομημένο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συχνά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να αποφεύγεται η συζήτηση αυτών των θεμάτων στα ανώτερα πολιτικά επίπεδα, ακόμα και στις συσκέψεις των εταίρων· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις πρεσβείες τους να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να ενσωματώσουν αυτούς τους διαλόγους σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να διεξάγονται προηγουμένως πραγματικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να ακολουθεί ενημέρωση μετά τους διαλόγους για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων·

46.  εκφράζει, συνεπώς, την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου σε μια σειρά από διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα (που τώρα υπερβαίνουν τους σαράντα) και λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη που εκφράζεται από ορισμένους κύκλους ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαβουλεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ενορχηστρωμένες και από μέσο επίτευξης μετρήσιμων, απτών αποτελεσμάτων έχουν μετατραπεί σε διαδικασία·

47.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις που έπονται του διαλόγου/της διαβούλευσης δεν οδήγησαν στην ανάπτυξη σαφών δεικτών επίδοσης ή κριτηρίων αξιολόγησης· παροτρύνει να τίθενται στόχοι αμέσως πριν από κάθε διάλογο ή διαβούλευση και να αξιολογούνται αμέσως μετά, με τρόπο διαφανή ο οποίος θα αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερομένους· τονίζει ότι τα συμπεράσματα των εν λόγω αξιολογήσεων πρέπει να διοχετεύονται σε συνόδους κορυφής και σε άλλες επαφές μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της, και πρέπει να χαρακτηρίζουν τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της σε άλλα διμερή και πολυμερή πλαίσια· φρονεί πως πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι εν λόγω δείκτες προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ρητρών για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ, όποια κι αν είναι η φύση τους

48.  τονίζει πόσο σημαντική και επείγουσα είναι η βελτίωση των τρόπων διεξαγωγής και της ουσίας των εν λόγω διαλόγων με την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών· επαναλαμβάνει ότι οι διάλογοι μπορεί να είναι εποικοδομητικοί και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο επί τόπου μόνο εάν έπονται συγκεκριμένα βήματα που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της ΕΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και εάν εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα·

49.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους εν λόγω διαλόγους ως μέσο για να θίξει μεμονωμένες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, όπως περιπτώσεις πολιτικών κρατουμένων στο Βιετνάμ και την Κίνα, π.χ. που φυλακίζονται για την ειρηνική άσκηση βασικών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της θρησκείας· επιπλέον, καλεί την ΕΕ να επωφελείται τακτικά της ευκαιρίας αυτής και να δίνει συνέχεια στις απαντήσεις στις επιμέρους περιπτώσεις που έχει θίξει, να παρακολουθεί τις εν λόγω υποθέσεις και να δρα σε στενή συνεργασία με εμπλεκόμενες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και άλλες χώρες που διεξάγουν διαλόγους με τη συγκεκριμένη χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

50.  παρατηρεί με απογοήτευση ότι εκπονείται περιορισμένος αριθμός αξιολογήσεων, και μάλιστα όχι σε τακτική βάση, παρά το γεγονός ότι στις κατευθυντήριες γραμμές προβλέπεται ότι οι διάλογοι «πρέπει κατά προτίμηση να αξιολογούνται, εάν είναι δυνατόν, ανά διετία'· εκφράζει την έντονη λύπη του διότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία συστηματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αξιολογήσεις, μεταξύ άλλων για τη Ρωσία και την Κίνα· ζητεί να επισημοποιηθεί η πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις αξιολογήσεις και να διασφαλιστεί ότι θα γίνει με τον πιο ανοιχτό και διαφανή τρόπο· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, στις αξιολογήσεις »μπορεί επίσης να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών' και θεωρεί ότι για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης απαιτείται η θέσπιση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού·

51.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση στο Μαλί μετά το πραξικόπημα της 22ας Μαρτίου 2012 και για το γεγονός ότι η χώρα αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση των 20 τελευταίων ετών» λόγω της έλλειψης διατροφικής ασφάλειας από την οποία πλήττονται περίπου τρία εκατομμύρια άτομα και των μετακινήσεων που προκαλούν οι συγκρούσεις στο Βορρά· ζητεί να αποδεσμευθεί συμπληρωματική ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης· θεωρεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να προωθήσουν μια ειρηνική έξοδο από τη σύγκρουση, η οποία θα έχει ως άξονα την προστασία των πληθυσμών, και τούτο χωρίς εξωτερική ανάμειξη στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας·

52.  επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγονται από την ΕΕ καθώς και του πολιτικού διαλόγου που αναπτύσσει η ΕΕ με τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης, σύμφωνα με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες και ότι πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες ειρηνικής μετάβασης – τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και σε ενεργούς ρόλους· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των εν λόγω διατάξεων·

53.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργάνων, ο Mikhail Khodorkovsky καταδικάστηκε στη δεύτερη πολιτικοποιημένη και υποκινούμενη από τη διοίκηση δίκη του στη Ρωσία, γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές του δίκαιου και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος και συνιστά, συνεπώς, σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία

54.  ζητεί όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες, τόσο βιομηχανικές όσο και αναπτυσσόμενες, και συμπεριλαμβανομένων των τομεακών συμφωνιών, εμπορικών και τεχνικών ή συμφωνιών οικονομικής βοήθειας, να περιλαμβάνουν σαφώς διατυπωμένες δεσμευτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρότερη επιβολή των εν λόγω ρητρών· επαναλαμβάνει πως χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ενιαίος κατάλογος κριτηρίων περιγραφής και αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τον οποίο θα αναγνωρίσουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· εισηγείται η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλων θεμελιωδών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνιστά ουσιώδες στοιχείο αυτού του ενιαίου καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να μην διστάσει να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό αναστολής των υφιστάμενων συμφωνιών σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των συνήθων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

56.  τονίζει ότι η εφαρμογή της ρήτρας με την παρούσα μορφή της, με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που αναμένεται να τεθούν σύντομα ενώπιον του Κοινοβουλίου στο άμεσο μέλλον, αποτελεί ευκαιρία ώστε το Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ενδεχόμενο καθορισμού κριτηρίων αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν την επικύρωση, ώστε να επιτευχθεί συγκεκριμένη και επαληθεύσιμη πρόοδος ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συντάξει ένα νέο «μοντέλο ρήτρας» η οποία αναφέρεται στις διεθνείς υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και συνιστά διαδικασία διαβούλευσης, προσδιορίζοντας πολιτικούς και νομικούς μηχανισμούς που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση αναστολής αιτήματος για συνεργασία εξαιτίας επανειλημμένων ή συστημικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· είναι της άποψης ότι ο μηχανισμός επιβολής της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που ζητείται από το Κοινοβούλιο είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή των εν λόγω ρητρών και θα πρέπει να λογίζεται ως μηχανισμός πρόληψης και ειδοποίησης, με τον οποίο αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της χώρας εταίρου, του οποίου θα έπεται μηχανισμός ελέγχου· εισηγείται την ανάπτυξη ενός σαφούς και σταδιακού συστήματος κυρώσεων, με την επιφύλαξη της πιθανότητας τελικής αναστολής· επιμένει σθεναρά στην ανάγκη να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στη λήψη αποφάσεων στα ζητήματα αυτά από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

57.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής των δεσμεύσεων που έγιναν όσον αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· ζητεί τη χρήση μελετών επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, επιπλέον των υφιστάμενων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και την ενσωμάτωση των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων τους στις διαπραγματεύσεις και τις τελικές συμφωνίες·

58.  Προτείνει τη χρήση αντικειμενικών δεικτών και κριτηρίων στις μελέτες επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιολόγησή τους·

Εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα

59.  αναμένει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρα από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και, στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, εκφράζει τη λύπη του για τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν ορισμένοι εταίροι, όπως η Ινδία και ο Καναδάς, για τη συγκεκριμένη αρχή· ζητεί την ενίσχυση του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συμφωνίες μέσω της προσθήκης μιας διαδικασίας παραπόνων που θα είναι ανοικτή στους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα για την επίλυση σχετικών διαφορών και της δυνατότητας προσφυγής σε ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών με πρόβλεψη για επιβολή προστίμων και αναστολή των εκχωρημένων εμπορικών οφελών σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων, ο οποίος θα είναι ανάλογος των μηχανισμών για την πρόσβαση στην αγορά· τονίζει πως πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επιβολή του συστήματος GSP+· ζητεί δε να είναι δεσμευτικός ο χαρακτήρας των στόχων της κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων για επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε θεσμικά ασθενείς χώρες·

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ)

60.  θεωρεί ότι η «αραβική άνοιξη» κατέστησε φανερή την ανεπάρκεια των μέχρι τούδε πολιτικών της ΕΕ να στηρίξουν αποτελεσματικά την ισχυρή επιθυμία των ανθρώπων για δημοκρατία, σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, δικαιοσύνη, υπεύθυνη και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση σε μη δημοκρατικές χώρες· επικροτεί, συνεπώς, τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της ΥΕ/ΑΠ για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», πράγμα που εκφράζει -μεταξύ άλλων - την ανάγκη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, και «Μια εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία», καθώς και την προσέγγιση ανάληψης κοινών δεσμεύσεων και αμοιβαίας ευθύνης όσον αφορά τις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αυστηρότερων όρων βασισμένων σε κίνητρα, διαφοροποιημένων πολιτικών, προώθησης πολυμερούς και υποπεριφερειακής συνεργασίας και της αρχής της μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι η «αραβική άνοιξη» θα ήταν κάτι το παράδοξο εάν εκτυλισσόταν προς μια κατεύθυνση η οποία θα αποστερούσε τα δικαιώματα των γυναικών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων και άλλων ομάδων της κοινωνίας στις χώρες της αραβικής άνοιξης·

61.  θεωρεί ότι από τότε που ξεκίνησε η «αραβική άνοιξη», οι εγχώριες ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κινητοποίηση του κόσμου και στην προώθηση της συμμετοχής του στα κοινά, με σκοπό να ενημερώσουν τους ανθρώπους για τα δικαιώματά τους και να τους παράσχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να ενστερνιστούν τη δημοκρατία· τονίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητες για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να προκύπτουν από συμμετοχικές διαβουλεύσεις με ΜΚΟ των ίδιων των χωρών και υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων·

62.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης και των δημοκρατικών κινημάτων της ανατολικής γειτονιάς και χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της ΕΠΓ που έχει ως στόχο την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε εταίρους που βρίσκονται σε διαδικασία εμβάθυνσης και αύξησης της βιωσιμότητας της δημοκρατίας, την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς καθώς και την ενίσχυση των δύο περιφερειακών διαστάσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

63.  υποστηρίζει μια προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα» που βασίζεται στις επιδόσεις σύμφωνα με το νέο όραμα της ΕΠΓ· επιμένει ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια και τακτικά ελεγχόμενα κριτήρια αξιολόγησης και προτείνει τα κριτήρια που αναφέρονται στις ανακοινώσεις να θεωρούνται ως στόχοι, να συμπληρώνονται από πιο συγκεκριμένα, μετρήσιμα, επιτεύξιμα, χρονικά δεσμευτικά κριτήρια· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παράσχουν σαφή και επαρκή μεθοδολογία αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών της ΕΠΓ όσον αφορά τον σεβασμό και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατανομή των κονδυλίων σύμφωνα με την προσέγγιση του «περισσότερα για περισσότερα» και να συμπεριλαμβάνουν τις αξιολογήσεις αυτές στις ετήσιες εκθέσεις προόδου· υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια που δεν μπορούν να κατανεμηθούν ή να μεταφερθούν λόγω αρνητικής αξιολόγησης πρέπει να αναδιανέμονται σε άλλα έργα στις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής γειτονίας, τόσο στη νότια όσο και στην ανατολική διάσταση·

64.  τονίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα της ενεργούς συμμετοχής και της συμβολής της κοινωνίας των πολιτών σε διαδικασίες διακυβέρνησης και κοινωνικού μετασχηματισμού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πως πρέπει να περιληφθούν και οι εκπρόσωποι γυναικείων και μειονοτικών ομάδων στις εν λόγω διαδικασίες· υποστηρίζει σθεναρά την αύξηση της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες, καταβάλλοντας περισσότερες προσπάθειες προσέγγισης της κοινωνίας των πολιτών και αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής· χαιρετίζει εν προκειμένω όλα τα προγράμματα της ΕΕ που αποσκοπούν στην κατάρτιση νέων επαγγελματιών και στην απλούστευση των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη διαρθρωτική και οικονομική στήριξη της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι, όπως στην περίπτωση της διαδικασίας της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), τοπικοί και διεθνείς φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ υποβάλλοντας ξεχωριστά την αξιολόγησή τους, η οποία θα προστίθεται στις εν λόγω εκθέσεις· χαιρετίζει τις κινήσει προς τη δημιουργία του μηχανισμού χρηματοδότησης για την κοινωνία των πολιτών (CSF), και ζητά την ουσιαστική χρηματοδότησή του στο επερχόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· και επιμένει ότι, μελλοντικά, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει έτσι ώστε να συνεισφέρει άμεσα, μέσω ενός θεσμοθετημένου «μηχανισμού ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών'·

65.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι 4 χώρες-εταίροι της Ευρωπαϊκής Γειτονίας δεν έχουν υπογράψει το προαιρετικό πρωτόκολλο στη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων του ΟΗΕ, 11 χώρες δεν το έχουν επικυρώσει, ενώ άλλες 14 δεν έχουν καθορίσει τα απαιτούμενα εθνικά προληπτικά μέτρα· ζητεί να αναληφθεί επείγουσα δράση από την ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το έλλειμμα·

66.  πιστεύει ότι η προώθηση και η υποστήριξη της αποφυγής της χρήσης βίας αντικατοπτρίζει μια διεθνή αξία που είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος προάσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ των ενόντων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι η μεθοδολογία της αποφυγής της χρήσης βίας προσφέρει πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και τη στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο· προτείνει να δοθεί στην αποφυγή χρήσης βίας ουσιαστικός ρόλος και πολιτική βαρύτητα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας στήριξη στις πρωτοβουλίες εκείνες που μπορούν να διατηρούν και να αναπτύσσουν τον ειρηνικό ακτιβισμό χωρίς χρήση βίας παγκοσμίως, με τη διάδοση πρακτικής βοήθειας προς τους ακτιβιστές που δεν ασκούν βία και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

67.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργαστούν για μια κοινή στάση της ΕΕ ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί στην διερευνητική αποστολή για τη Γάζα, ζητώντας δημόσια την εφαρμογή των συστάσεών της και την απόδοση ευθυνών για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ανεξάρτητα από το ποιος τις διέπραξε, μέσω ανεξάρτητων, αμερόληπτων, διαφανών και αποτελεσματικών ερευνών· εκτιμά πως δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή χωρίς λογοδοσία των υπευθύνων και χωρίς απόδοση δικαιοσύνης·

Εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, συγκεκριμένα το ΕΜΔΔΑ (EIDHR)

68.  σημειώνει ότι ενώ υπήρξαν ρητές δηλώσεις πολιτικής της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δηλώσεις αυτές αποδυναμώθηκαν στην πορεία του κύκλου προγραμματισμού, όπου οι δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαφανίζονται από συγκεκριμένα όργανα και τομεακές χρηματοδοτήσεις χωρών· παρατηρεί ότι δυστυχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία ορισμένες φορές «γκετοποιούνται» στο EIDHR σε βάρος της ενσωμάτωσης σε όλα τα όργανα·

69.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια Ατζέντα Αλλαγής καθώς και την έμφαση που δόθηκε στον αλληλένδετο χαρακτήρα των στόχων της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της ασφάλειας· επικροτεί την αυξημένη προσοχή στις δεσμεύσεις των χωρών εταίρων προκειμένου να καθοριστεί το μείγμα οργάνων και μέτρων σε επίπεδο χωρών· ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη για εξάλειψη στο παρόν και αποφυγή στο μέλλον των διαφορετικών μέτρων και σταθμών· επικροτεί τη μεταφορά αυτής της πολιτικής στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για δημοσιονομική στήριξη προς τρίτες χώρες», η οποία αναφέρει ότι γενική δημοσιονομική στήριξη θα δίδεται μόνο όταν οι χώρες εταίροι δεσμεύονται να ανταποκριθούν στα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μεταφράσουν αυτό το πλαίσιο πολιτικής σε σαφείς, λειτουργικές, χρονικά οριοθετημένες και μετρήσιμες δράσεις, που θα ενσωματωθούν μέσα από διαφορετικούς τομείς συνεργασίας και θα συνοδεύονται από την απαραίτητη ενίσχυση των θεσμικών πλαισίων και των διοικητικών ικανοτήτων·

70.  συνιστά ενθέρμως στο πλαίσιο μελλοντικών αναπτυξιακών μέσων να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θεματικά προγράμματα, δεδομένου ότι εξετάζουν ιδίως θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να προωθηθεί αμοιβαία η σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

71.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα, χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση που θα συνδυάζει γεωγραφικά και θεματικά όργανα για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του τοπικού πλαισίου που θα εξαλείφει στο παρόν και θα αποφεύγει στο μέλλον τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δέσμευση που εκφράστηκε στην κοινή ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την «πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ: προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» για τη συμπερίληψη των στρατηγικών των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους κύκλους προγραμματισμού και υλοποίησης της βοήθειας που προσφέρει η ΕΕ, και καλεί την ΥΕ/ΑΠ να καταρτίσει μια πιο λεπτομερή μεθοδολογία προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω δέσμευση·

72.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τα όργανα εξωτερικής δράσης μετά το 2014, συγκεκριμένα την εστίαση στην ανάγκη εισαγωγής απλοποιημένων και ευέλικτων διαδικασιών λήψης αποφάσεων που θα επιτρέψουν μια γρηγορότερη έγκριση για υλοποίηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης και, ως εκ τούτου, παροχής της βοήθειας· εκτιμά τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και εκφράζει την πεποίθηση ότι τα τελικά κείμενα θα αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από όλους τους ενδιαφερόμενους·

73.  επικροτεί τον σαφέστερο προσδιορισμό των στόχων του EIDHR και του αναθεωρημένου πεδίου εφαρμογής του, το οποίο αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη εστίαση σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή της πίστης, και στη στήριξη της δημοκρατίας· επιδοκιμάζει τη νέα δυνατότητα για άμεση διάθεση επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων στις πλέον δύσκολες συνθήκες ή καταστάσεις, ή για αύξηση της στήριξης προς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς μη εγγεγραμμένες οργανώσεις·

74.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα προνόμια του Κοινοβουλίου πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του EIDHR και των άλλων μέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· κατά συνέπεια, υποστηρίζει σθεναρά ότι τα έγγραφα στρατηγικής για τα εν λόγω μέσα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πράξεις εφαρμογής και πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις·

Θανατική ποινή

75.  επικροτεί το επιτυχές αποτέλεσμα του ψηφίσματος 65/206 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το δικαιοστάσιο στη χρήση της θανατικής ποινής, το οποίο καταδεικνύει ότι ενισχύεται η παγκόσμια στήριξη προς την κατάργησή της και αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των ακτιβιστών, των δικαστών, των πολιτικών και των ανθρώπων γενικότερα· χαιρετίζει επίσης τον καίριο ρόλο της ΕΕ στην εξασφάλιση αυτής της επιτυχημένης έκβασης· προσβλέπει σε μια ισχυρή εταιρική σχέση με τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ με αντικείμενο το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης το 2012·

76.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι αντίθετη με τη θανατική ποινή σε οιαδήποτε περίπτωση, και ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη συνεργασία και τη διπλωματία για την κατάργηση της θανατικής ποινής, σε όλα τα πιθανά φόρουμ παγκοσμίως, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, και να διασφαλίσει επίσης ότι τηρείται πλήρως το δικαίωμα δίκαιης δίκης για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει εκτέλεση, χωρίς τη χρήση βασανιστηρίων μορφών κακομεταχείρισης που χρησιμεύουν για απόσπαση ομολογίας· στις χώρες όπου, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ποινή του θανάτου, ζητεί το σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καταδικασμένων, συμπεριλαμβανομένων της ευρείας πρόσβασης, τουλάχιστον της οικογένειας και των στενών συγγενών, στην ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των καταδίκων, του σεβασμού προς το σώμα και του δικαιώματος σε μια σωστή κηδεία· καταδικάζοντας τις πρόσφατες εκτελέσεις των Dźmitryj Kanawałau και Uładzisłaua Kawaliou στη Λευκορωσία, τονίζει ότι τα βασικά αυτά δικαιώματα δεν τηρήθηκαν, καθώς οι εκτελέσεις έγιναν κρυφά, εν αγνοία της οικογένειας και χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησης των σορών προκειμένου να ενταφιαστούν με σεβασμό· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χορηγός ο οποίος συνδράμει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μάχονται κατά της θανατικής ποινής· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή τη βάναυση και απάνθρωπη ποινή ως θεματική προτεραιότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)·

77.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται εκτελέσεις σε εκείνες τις χώρες που εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική ποινή, και να στηρίζει νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση·

78.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παράσχουν κατευθύνσεις για την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής όσον αφορά τους ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν εκτέλεση σε τρίτες χώρες με τη συμπερίληψη ισχυρών μηχανισμών για την αναγνώριση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη νομική παρέμβαση της ΕΕ·

79.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 μέσω του οποίου επιδιώκει αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για εκτελέσεις και σε εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιείται για βασανιστήρια· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα κενά που απομένουν στον κανονισμό με την πρόβλεψη γενικής ρήτρας που θα αφορά την τελική χρήση των εμπορευμάτων και θα απαγορεύει την εξαγωγή οποιουδήποτε φαρμακευτικού προϊόντος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια ή εκτελέσεις·

Έλεγχος όπλων

80.  σημειώνει ότι στο 60 % των περιπτώσεων παραβίασης και κατάχρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός ένοπλων συγκρούσεων που καταγράφηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία χρησιμοποιήθηκαν μικρά όπλα και ελαφρύς οπλισμός· αναγνωρίζει τον ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού επί των δικαιωμάτων των παιδιών και της προστασίας τους από τη χρήση βίας· επαινεί τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο που ανέλαβε η ΕΕ για την υιοθέτηση μιας νομικά δεσμευτικής κοινής θέσης όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων το 2008, ωστόσο επισημαίνει ότι η εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρακολουθείται· προτρέπει την ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία επίτευξης μιας διεθνούς συνθήκης για το εμπόριο όπλων στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ και να εξασφαλίσει τη συμφωνία για μια ισχυρή, νομικά δεσμευτική συνθήκη·

81.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη χρήση των παιδιών ως στρατιωτών· καλεί την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα για τον αφοπλισμό τους, την αποκατάσταση και την επανένταξή τους ως βασικό στοιχείο στις πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του παιδιού και στην αντικατάσταση της βίας με μηχανισμούς επίλυσης πολιτικών διενέξεων·

Βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

82.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να επικυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών·

83.  καλεί όλα τα κράτη μέλη, την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να παρεμβαίνουν ενεργά στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων και του υπερπληθυσμού των φυλακών εντός και εκτός της ΕΕ·

84.  τονίζει τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης μορφών βασανιστηρίων και ταπεινωτικών μεταχειρίσεων ανάλογα με το φύλο (δηλ. ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, βιασμός) και επιμένει οι συντονισμένες προσπάθειες της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τη διάσταση του φύλου·

85.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία μια ρήτρα «τελικής χρήσης βασανιστηρίων» που θα δίνει στη δυνατότητα στα κράτη μέλη, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης, να εγκρίνουν, και συνεπώς να αρνούνται την εξαγωγή ειδών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς από τους τελικούς χρήστες·

86.  υπενθυμίζει την τραγική περίπτωση του Sergey Magnitsky, ο οποίος καταπολεμούσε τη διαφθορά των υψηλόβαθμων και βασανίστηκε μέχρι θανάτου από αξιωματούχους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί και για το ότι δεν έχουν τιμωρηθεί οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Sergey Magnitsky· καλεί τις δικαστικές αρχές της Ρωσίας να συνεχίσουν την έρευνα και να κατονομάσουν και τιμωρήσουν τον ένοχο·

Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

87.  επικροτεί την πολιτική δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την προάσπιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μακρόχρονο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα πολλά θετικά παραδείγματα διαβημάτων, παρατήρησης δικών, επισκέψεων σε φυλακές και λοιπών ενεργειών που έχουν αναληφθεί από αποστολές και αντιπροσωπείες της ΕΕ, όπως τακτικές, θεσμοθετημένες συσκέψεις με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο εξακολουθεί να ανησυχεί για την ελλιπή υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η ΥΕ/ΑΕ θα πρέπει να προβεί σε συστάσεις για ενισχυμένη δράση προς τις αποστολές εκείνες όπου η υλοποίηση παρουσιάζει αξιοσημείωτη υστέρηση·

88.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τις αποστολές και αντιπροσωπείες της ΕΕ να εκδηλώνουν την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους για την εργασία που επιτελούν οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις τους, πραγματοποιώντας τακτικές συσκέψεις και διεξάγοντας θετικό διάλογο μαζί τους, εντάσσοντας τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων στρατηγικών για κάθε χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ενθαρρύνοντας την τακτική επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

89.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να θίγει συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους εν εξελίξει διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους οποίους διεξάγει με τρίτες χώρες όπου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να παρενοχλούνται και να δέχονται επιθέσεις·

90.  τονίζει τη σημασία της συστηματικής συνέχισης επαφών με την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, καθώς και της αμεσότερης και ευκολότερης πρόσβασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες· επικροτεί τον διορισμό υπεύθυνων επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες και/ή στις πρεσβείες των κρατών μελών, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει ότι θα πρέπει να είναι έμπειροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, των οποίων τα καθήκοντα θα δημοσιοποιούνται ευρέως εντός και εκτός της υπηρεσίας· επικροτεί θερμά την προθυμία της ΥΕ/ΑΕ να συναντιέται συστηματικά με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί σε τρίτες χώρες και ζητεί από όλους τους Επιτρόπους με αρμοδιότητες στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων να ακολουθούν αυτή την πρακτική και να υποβάλλουν εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές τις επαφές·

91.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα καταγγέλλει τη συνέχιση της καταστολής εις βάρος του πληθυσμού των Σαχράουι στα κατεχόμενα εδάφη και ζητεί το σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και της διαδήλωσης ζητεί την αποφυλάκιση των 80 πολιτικών κρατουμένων Σαχράουι, και κατά προτεραιότητα των 23 που κρατούνται χωρίς δικαστική απόφαση από τον Νοέμβριο του 2010 στη φυλακή του Salé μετά την αποξήλωση του καταυλισμού Gdeim Izik επαναλαμβάνει το αίτημά του όσον αφορά την εφαρμογή ενός διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα και μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στη σύγκρουση, βασιζόμενης στο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του λαού των Σαχράουι σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών·

92.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ και η συνοχή των δράσεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων ενόψει επειγουσών κρίσεων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βελτιωνόταν με την εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος προειδοποίησης βάσει σημείων επαφής, ενθαρρύνει δε την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εξετάσουν περαιτέρω τις προοπτικές αυτής της πρότασης μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

93.  επικροτεί τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξήσει το ρόλο του Βραβείου Ζαχάρωφ και να ενισχύσει το Δίκτυο Ζαχάρωφ, υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το εν λόγω δίκτυο, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της διοργανικής συνεργασίας για την υποστήριξη των υποστηρικτών των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν τη συμμετοχή και συνεργασία τους και, στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει την αναφορά στο Βραβείο Ζαχάρωφ στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όμως εκ νέου το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατηρήσουν την επαφή με τους υποψηφίους και τους βραβευθέντες του Βραβείου Ζαχάρωφ προκειμένου να διασφαλιστεί ο συνεχής διάλογος και η παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντίστοιχες χώρες, να παρασχεθεί δε προστασία σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές διώξεις, καθώς και να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις επί του θέματος·

94.  αναλαμβάνει να εντάσσει πιο συστηματικά το ζήτημα των δικαιωμάτων της γυναίκας στις συζητήσεις και τα ψηφίσματά του με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αξιοποιεί το δίκτυο του βραβείου Ζαχάρωφ, και ιδιαίτερα τις τιμηθείσες με το Βραβείο γυναίκες, ώστε να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών στον κόσμο·

Γυναίκες και ανθρώπινα δικαιώματα

95.  υπογραμμίζει τους καθοριστικούς ρόλους, τις εμπειρίες και τη συνεισφορά των γυναικών στο πλαίσιο της ειρήνης και της ασφάλειας· καταδικάζει τη χρήση σεξουαλικής βίας σε χώρες όπως η Δημοκρατία του Κονγκό και ζητεί μηδενική ανοχή για τους ενόχους, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων στις αποστολές και τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται με εντολή της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση των θυμάτων στις πολυτομεακές υπηρεσίες ολιστικής αποκατάστασης, οι οποίες περιέχουν όλους τους απαραίτητους συνδυασμούς ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, καθώς και σε νομικές, κοινωνικές, δημοτικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, και να τους παρέχεται οικονομική στήριξη·

96.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των συνοδευτικών ψηφισμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τις προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ πολιτικής και πράξης και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη που ακόμα δεν έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης να το κάνουν επειγόντως·

97.  επικροτεί τη δημιουργία του οργανισμού ΗΕ Γυναίκες και καλεί την ΕΕ να αναπτύξει στενή συνεργασία με το συγκεκριμένο οργανισμό σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες σε καταστάσεις συγκρούσεων θα έχουν δίκαιη πρόσβαση στα δημόσια συστήματα υγειονομικής φροντίδας και κατάλληλη γυναικολογική και μαιευτική περίθαλψη όπως προβλέπεται από την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας· τονίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη προώθησης της εκπαίδευσης για την υγεία και κατάλληλων προγραμμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς τις τρίτες χώρες·

98.  επιδοκιμάζει το Χάρτη της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών, ο οποίος προωθεί την ισότητα των φύλων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση της γυναίκας στην ανάπτυξη για την περίοδο 2010-2015 και ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία·

99.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην Αίγυπτο, το Ανώτατο Συμβούλιο Ενόπλων Δυνάμεων (SCAF) δεν διεξήγαγε έρευνα για τις αναφορές σεξουαλικής επίθεσης σε διαδηλώτριες, συμπεριλαμβανομένων των επονομαζόμενων «ελέγχων παρθενίας» και απειλών κατά της ζωής διαδηλωτριών·

100.  επικροτεί την έμφαση που δίνεται από την ΥΕ/ΑΠ στη χειραφέτηση των γυναικών και την καλεί να κατοχυρώσει θεσμικά τη διοργανική άτυπη ομάδα εργασίας της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ΓΕΑ), παρέχοντάς της πρόεδρο πλήρους απασχόλησης, που θα ενεργεί επίσης ως σημείο επαφής για θέματα φύλου στην ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο εξασφάλισης επαρκών ανθρωπίνων και χρηματοδοτικών πόρων για την επιτέλεση της αποστολής της·

101.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να προωθήσει γεωγραφικά ισόρροπες ευκαιρίες, με ίση εκπροσώπηση των φύλων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· παροτρύνει την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να προτείνουν υποψήφιες υψηλού επιπέδου για την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων στις αποστολές της ΕΥΕΔ και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο των αποστολών της ΚΠΑΑ αναφορικά με τον διορισμό συμβούλων για θέματα φύλου σε όλες σχεδόν τις αποστολές και με την παροχή κατάρτισης εντός της αποστολής· καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει στις αποφάσεις του με τις οποίες ορίζει τα καθήκοντα των αποστολών αναφορά στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· προτείνει να παράσχουν τα κράτη μέλη, πριν από τις αποστολές, τυποποιημένα μαθήματα κατάρτισης σε θέματα φύλου σε όλο το στρατιωτικό και το αποσπασμένο πολιτικό προσωπικό·

102.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης της Σύμβασης ορόσημο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας, την προστασία των θυμάτων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας, καλεί δε όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να υπογράψουν και να επικυρώσουν την εν λόγω Σύμβαση το συντομότερο δυνατό·

103.  καταδικάζει απερίφραστα την πρακτική ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως αναχρονιστική πρακτική και βάρβαρη παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας γυναικών και κοριτσιών, που πρέπει να καταπολεμηθούν με νομοθεσία που να απαγορεύει την εν λόγω πρακτική· απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτισμικές, παραδοσιακές ή θρησκευτικές πρακτικές ως ελαφρυντικό παράγοντα για τα παραπάνω· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί δε την ΕΥΕΔ να αναπτύξει συγκεκριμένη δέσμη εργαλείων για το εν λόγω ζήτημα ως μέρος της στρατηγικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών και τη βία κατά των γυναικών· συγχαίρει τους αφρικανούς αρχηγούς κρατών οι οποίοι, κατά τη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης τον Ιούλιο 2011, ενέκριναν την απόφαση στήριξης του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει παγκοσμίως την πρακτική ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καταδικάζει και ταυτόχρονα απαιτεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενάντια σε σκληρές, απάνθρωπες και ταπεινωτικές μεταχειρίσεις όπως η υποχρεωτική και άμβλωση και η υποχρεωτική στείρωση·

104.  καταδικάζει απερίφραστα τον αναγκαστικό γάμο, ο οποίος συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τα ζητήματα των «αναγκαστικών γάμων» και της «φυλο-εκλεκτικής» άμβλωσης στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων και δείκτες για τα συγκεκριμένα φαινόμενα, ενθαρρύνει δε την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει τα θέματα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ως προς το θέμα των «αναγκαστικών γάμων», ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία που απαγορεύει τον αναγκαστικό γάμο καθώς και να αναπτύξουν έναν κοινό ορισμό, την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών·

105.  υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη της θνησιμότητας και νοσηρότητας των μητέρων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, επαναβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει κατά συνέπεια να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του θανάτου των γυναικών κατά την εγκυμοσύνη· ζητεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης του Καΐρου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής του, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία της θρησκείας και η δίωξη χριστιανών παγκοσμίως

106.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε δίωξη που βασίζεται στη θρησκεία ή την πίστη· έχει δεσμευτεί για την πραγμάτωση της ελευθερίας της θρησκείας σε όλα τα σημεία του κόσμου ως μέρος των ενισχυμένων προσπαθειών της ΕΕ στη διμερή και πολυμερή δράση της· επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με τον πλήρη και αποτελεσματικό σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας της θρησκείας για όλες τις θρησκευτικές μειονότητες σε πολλές τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν επειγόντως μια δέσμη εργαλείων για την προαγωγή του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μαζί με μηχανισμούς για τον εντοπισμό παραβάσεων και δράσεις που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ στις περιπτώσεις αυτές, και να συμπεριλάβουν το Κοινοβούλιο, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκούς στην προετοιμασία της· επικροτεί τη δράση της ΕΕ σε διάφορα φόρα του ΟΗΕ κατά της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων με βάση τη θρησκεία ή την πίστη, καθώς επίσης τη σταθερή και βασισμένη σε αρχές στάση της απέναντι στα ψηφίσματα σχετικά με την καταπολέμηση της δυσφήμισης θρησκειών· εμμένει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι συνιστά ζωτικής σημασίας πτυχή του δικαιώματος της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και τονίζει ότι καταγραφή των θρησκευτικών ομάδων δεν πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της πίστης· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να παράσχει στο Κοινοβούλιο ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με παραβιάσεις της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παράσχει συμβουλές για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν·

107.  τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία έναρξης εποικοδομητικού διάλογου με την Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC) σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του δικαιώματος της ελευθερίας της θρησκείας και της πίστης σε υποψήφιες χώρες και χώρες της ΕΠΓ, ιδίως σε σχέση με την αραβική άνοιξη· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό πράξεων αδιαλλαξίας και διακρίσεων σε θρησκευτικά θέματα σε διάφορες χώρες· καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδος βίας κατά Χριστιανών, Εβραίων, Μουσουλμάνων και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων καθώς και κάθε μορφή διακρίσεων και μισαλλοδοξίας που βασίζεται στη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα(23)· αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανάγκη σε αρκετές χώρες για μετασχηματισμό των συγκρούσεων και προσπάθειες συμφιλίωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαθρησκευτικού διαλόγου σε ποικίλα επίπεδα, και καλεί την ΕΕ και την ΥΕ/ΑΠ κ. Ashton να ασχοληθεί με το εμπρηστικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο που προωθεί τις διακρίσεις π.χ. στα μέσα ενημέρωσης, και το θέμα των εμποδίων στην ελεύθερη άσκηση της πίστης, στους διαλόγους του/της με τρίτες χώρες στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών θεωρεί ότι σε τρίτες χώρες όπου οι θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με την προστασία και απομόνωση τους «έξω από» τις κοινωνίες που τις περιβάλλουν δημιουργώντας, ως εκ τούτου, «παράλληλες κοινωνίες'· υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων σε χώρες όπως η Νιγηρία, η Αίγυπτος και η Ινδονησία, καλεί επειγόντως την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν σε ισχύ συγκεκριμένες δράσεις που θα συντελέσουν στην αποφυγή εμφάνισης ενός κύκλου βίας·

108.  καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει μόνιμο δυναμικό στο πλαίσιο της Παγκόσμιας και Πολυμερούς Γενικής Διεύθυνσης για ενσωμάτωση του ζητήματος της ελευθερίας της θρησκείας και της πίστης στις γεωγραφικές διευθύνσεις και ενότητες καθώς και σύνδεση του ζητήματος με τη γενική προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης και προαγωγή του ζητήματος στις διεθνείς και πολυμερείς οργανώσεις· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να υποβάλλει εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο που αφορά την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης στον κόσμο·

109.  καλεί την ΕΥΕΔ και άλλους οργανισμούς της ΕΕ να καταπολεμήσουν απαράδεκτες πρακτικές όπως αναγκαστική αλλαγή θρησκείας και την ποινικοποίηση/τιμωρία σε περιπτώσεις επονομαζόμενης «αποστασίας», ασκώντας πίεση σε τρίτες χώρες, όπως το Πακιστάν, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές, με στόχο την εξάλειψη των εν λόγω πρακτικών· ζητά να κρατηθεί η ίδια σθεναρή στάση έναντι της χρησιμοποίησης των νόμων περί βλασφημίας για σκοπούς δίωξης μελών θρησκευτικών μειονοτήτων·

110.  καλεί τα αρμόδια όργανα να συνεργαστούν στενά με την αμερικανική επιτροπή για τη διεθνή ελευθερία της θρησκείας σε διμερή και πολυμερή φόρουμ, όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Διακρίσεις

111.  καταδικάζει κάθε μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελείται εναντίον ατόμων που πέφτουν θύμα διακρίσεων με βάση την εργασία και την καταγωγή, καθώς επίσης την περιορισμένη πρόσβαση που έχουν τα θύματα στη δικαιοσύνη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν το σχέδιο αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στην εργασία και την καταγωγή·

112.  χαιρετίζει το πόρισμα της ΕΕ από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και την έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, ιδιαίτερα τον τομέα δράσης 8· καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία, και καλεί όλα τα κράτη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο έδαφός της· επίσης εκφράζει τη λύπη του για την αδράνεια της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·

113.  επαινεί το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ, την ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δέσμευσή τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες, σε πολυμερή φόρα και μέσω του EIDHR· επικροτεί την επαναφορά του σεξουαλικού προσανατολισμού ως λόγου για την προστασία από εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς και τις προσπάθειες της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την απόσυρση της ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών κατά τις διαπραγματεύσεις της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD-11) και να επιδιώξει μια αναταξινόμηση που δεν θα τη συσχετίζει με παθολογικές καταστάσεις· επιβεβαιώνει ότι η αρχή της μη επιβολής διακρίσεων που περιλαμβάνει τις διακρίσεις λόγω φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού δεν πρέπει να διακυβευθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης AΚΕ-ΕE· ζητεί και πάλι από την Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και των διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και παράλληλα να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αυτούς τους λόγους ανά τον κόσμο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να χορηγούν άσυλο σε αιτούντες που διώκονται σε χώρες όπου οι ΛΟΑΔ έχουν ποινικοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους βάσιμους φόβους δίωξης των αιτούντων άσυλο και βάσει του αυτοπροσδιορισμού τους ως λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών·

114.  χαιρετίζει τη δέσμη εργαλείων («Toolkit») που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2010, προκειμένου να βοηθούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι αντιπροσωπείες και άλλοι φορείς να αντιδρούν ταχέως όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT)· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά αίτια των παραβιάσεων αυτών, και το Συμβούλιο να εργασθεί για τη σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών στον συγκεκριμένο τομέα·

115.  τονίζει ότι οι παραδοσιακές εθνικές μειονοτικές κοινότητες έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που είναι διαφορετικές από αυτές των λοιπών μειονοτικών ομάδων και ότι χρειάζεται να εξασφαλισθεί η προάσπιση της ίσης μεταχείρισης των μειονοτήτων αυτών σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει επίσης ότι χρειάζεται να προωθηθεί η πλήρης και αποτελεσματική ισότητα σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα και όσων ανήκουν στην πλειονότητα·

116.  καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών να αναλάβουν δεσμεύσεις για αναδιανομή της γης, προκειμένου να εξασφαλιστούν τίτλοι γης για τους αυτόχθονες αγρότες, νομαδικούς πληθυσμούς και μικρούς και μεσαίους αγρότες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, και για να καταπολεμηθούν οι πρακτικές υφαρπαγής γης από εταιρείες· προτρέπει την ΕΕ να εξασφαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε φυσικούς πόρους, ιδιαίτερα για τους ιθαγενείς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δανίας, των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας και να επικυρώσουν τη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις φυλές, προκειμένου να καταδείξουν την αποφασιστικότητά τους να τους παρέχουν απτή προστασία· υποστηρίζει τις τρέχουσες και εν εξελίξει εκστρατείες για την επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ από τα κράτη που δεν έχουν υπογράψει, ως τρόπος για να καταδειχθεί μεταξύ άλλων η δέσμευση της ΕΕ για πολυμέρεια και στα Ηνωμένα Έθνη·

117.  προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλιών όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρείται η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χρησιμοποιούνται τα μέσα συνεργασίας για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας, καθώς και ότι αναλαμβάνεται δράση σε χώρες όπου υπάρχουν κάστες, μεταξύ των οποίων το Νεπάλ, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Σρι Λάνκα και η Υεμένη·

118.  θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός στα νέα και υπάρχοντα κονδύλια χρηματοδότησης για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα από αυτόχθονες κοινότητες· φρονεί δε πως αμφότεροι πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με ευελιξία και ταχύτητα σε καταστάσεις κρίσης και εν εξελίξει καταστάσεις, όπου αυτές εκδηλώνονται, και να βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους-οφέλους και τον αντίκτυπο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ παρήχε σημαντική υποστήριξη σε δραστηριότητες οικοδόμησης δυνατοτήτων για τους ιθαγενείς πληθυσμούς στα ΗΕ· τονίζει ότι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκπροσώπων των ιθαγενών πληθυσμών σε εκδηλώσεις των ΗΕ, είναι ουσιώδους σημασίας, μέσω της υποστήριξης κατάλληλου υλικού εφοδιασμού, τεκμηρίωσης και πληροφορίας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει την υποστήριξη αυτή·

Δικαιώματα των παιδιών

119.  υπενθυμίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και την ανάγκη να προστατευθούν στο έπακρο τα δικαιώματα αυτά ώστε να μην καταπατούνται· χαιρετίζει την έγκριση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με μια διαδικασία εκθέσεων/αναφορών, καλεί δε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν τις προσπάθειες με στόχο την επίτευξη οικουμενικής επικύρωσης της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, και την προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής τους· ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για την πρόοδο της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τη στρατηγική της ΕΕ για καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών· καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποκεφάλαιο για τα δικαιώματα των παιδιών·

120.  εφιστά την προσοχή στο σοβαρό πρόβλημα παιδιών που κατηγορούνται για μαγεία σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής με αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες που εκτείνονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι την παιδοκτονία, και τον τελετουργικό φόνο παιδιών εν είδει θυσίας· επισημαίνει ότι το κράτος οφείλει να προστατεύει τα παιδιά από όλες τις μορφές χρήσης βίας και την κακοποίηση και, κατά συνέπεια, προτρέπει την ΕΥΕΔ να εστιάσει ιδιαίτερα στην προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές χρήσης βίας και στην τύχη αυτών των παιδιών στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών και στον προγραμματισμό των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων·

Ελευθερία έκφρασης και (κοινωνικά) μέσα ενημέρωσης

121.  τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία αποτελούν καίρια στοιχεία μιας βιώσιμης δημοκρατίας, καθώς μεγιστοποιούν τη συμμετοχή τη κοινωνίας των πολιτών και ενδυναμώνουν τους πολίτες· ζητεί, ως εκ τούτου, αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

122.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάθε επαφή που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έκκληση για τερματισμό οποιασδήποτε ρητορικής μίσους στα μέσα ενημέρωσης·

123.  επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο, μαζί με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά, έχουν καταστεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα με τα οποία τα άτομα ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, και ότι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής συμμετοχής, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της διαφάνειας και της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και στη δημιουργία νέων μορφών δημοσιότητας· τονίζει ταυτόχρονα ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο όλες οι κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και ο αγροτικός πληθυσμός, δεν πρέπει να προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταδικάζει κάθε άλλη διακριτική μεταχείριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· υποστηρίζει συγκεκριμένους κανονισμούς και συμφωνίες της ΕΕ με εκείνες τις τρίτες χώρες οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση στην επικοινωνία και την πληροφόρηση με λογοκρισία, αποκλεισμό των δικτύων ή με την υπαγωγή της ελευθερίας της πληροφόρησης σε εμπορικά συμφέροντα· χαιρετίζει τη δυναμική που επέδειξε το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα στις εξελίξεις της αραβικής άνοιξης· ζητεί αυξημένη παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στα αυταρχικά καθεστώτα που επιχειρούν να τις περιορίσουν· ζητεί αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και διαχειριστών ιστολογίων (μπλόγκερς), του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της απεριόριστης πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίες, και της χωρίς λογοκρισία πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονική ελευθερία)·

124.  σημειώνει τη δυναμική που επέδειξε το Διαδίκτυο στην ανάπτυξη και στήριξη των επαναστάσεων της αραβικής άνοιξης· επισημαίνει ωστόσο ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά με στόχο την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, γι' αυτό ζητεί να αυξηθεί η παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στα αυταρχικά καθεστώτα που επιχειρούν να τις περιορίσουν· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη «στρατηγική μη αποσύνδεσης'· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο εντός του 2013 έξυπνες κανονιστικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας για τις εταιρείες με έδρα την ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στον αποκλεισμό ιστοσελίδων, τη μαζική επιτήρηση, την παρακολούθηση όλης της κίνησης στο διαδίκτυο και τις (κινητές) επικοινωνίες, παρεισφρύοντας σε ιδιωτικές συζητήσεις και μεταγράφοντάς τες, φιλτράροντας τα αποτελέσματα αναζητήσεων και εκφοβίζοντας τους χρήστες του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και Διαδικτύου πρέπει να αξιοποιήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από σφάλματα του παρελθόντος, όπως η απόφαση της Vodafone να ενδώσει στα αιτήματα των αιγυπτιακών αρχών κατά τις τελευταίες εβδομάδες του καθεστώτος Μουμπάρακ, να αναστείλει τις υπηρεσίες, να διαδώσει φιλοκυβερνητική προπαγάνδα και να παρακολουθήσει γενικώς την αντιπολίτευση και τον πληθυσμό, καθώς και οι αποφάσεις εταιρειών από άλλα κράτη μέλη, οι οποίες προέβησαν στην πώληση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών σε τρίτα κράτη, όπως στη Λιβύη, την Τυνησία κ.λπ.· πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και υπηρεσιών Διαδικτύου και οι σχεδιαστές λογισμικού πρέπει να αξιοποιήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από σφάλματα του παρελθόντος, και πρέπει να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις ΜΚΟ και τους ακτιβιστές σε έναν ανοιχτό διάλογο προκειμένου να θέσουν κοινές ελάχιστες προδιαγραφές για τις αξιολογήσεις του αντίκτυπου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυξημένη διαφάνεια·

125.  χαιρετίζει τη συμπερίληψη απαγόρευσης της εξαγωγής τεχνολογιών και υπηρεσιών στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά των κυβερνητικών αρχών στη Συρία· επισημαίνει ότι αυτή η απαγόρευση πρέπει να λειτουργήσει ως προηγούμενο για μελλοντικά περιοριστικά μέτρα κατά άλλων καταπιεστικών καθεστώτων, ιδιαιτέρως έναντι του Ιράν· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να είναι ακριβείς ώστε να είναι αποτελεσματικές και να μην βλάπτουν τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

126.  επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες δίνουν επίσης τη δυνατότητα σε μάρτυρες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συλλέγουν πληροφορίες και να μοιράζονται έγγραφα που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για μετέπειτα χρήση τους στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα· χαιρετίζει πολυμερείς πρωτοβουλίες και κώδικες συμπεριφοράς όπως η πρωτοβουλία Global Network Initiative· ωστόσο επισημαίνει ότι ο δημοκρατικός έλεγχος και η άμυνα καθώς και η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνιστούν κύρια κυβερνητικά καθήκοντα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη και διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών ασφαλείας με σκοπό την ενδυνάμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω μηχανισμών ασφαλούς συλλογής, κρυπτογράφησης και αποθήκευσης τέτοιων ευαίσθητων αρχείων και κάνοντας χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικών νεφών ώστε να μην είναι δυνατή η ανακάλυψη ή η διαγραφή του εν λόγω υλικού·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

127.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στις εξωτερικές της πολιτικές και επικροτεί την έκκληση για καλύτερη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προσεγγίσεων σε θέματα ΕΚΕ·

128.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εθνικές νομοθεσίες ή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλεται να τηρούν όταν εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν δραστηριότητες σε τρίτο κράτος·

129.  υπενθυμίζει επίσης ότι η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι στενά συνδεδεμένη με την προαγωγή της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης· επ' αυτού θεωρεί ότι οι φορολογικοί παράδεισοι και οι χώρες που έχουν offshore δραστηριότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την πολιτική υποχρέωση λογοδοσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει την επικύρωση και εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς στην ΕΕ και παγκοσμίως στο πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης των προγραμμάτων χρηστής διακυβέρνησης σε τρίτες χώρες·

130.  επαινεί την ΕΕ για την υποστήριξη που επέδειξε κατά την ανάπτυξη των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ομόφωνη έγκρισή τους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επικροτεί την εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 16 – 20 Ιανουαρίου 2012 και ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω και να συμβάλει στην εντολή αυτού του οργάνου· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεργασία των οργανώσεων αυτών στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες στην προώθηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων σημείων, στο ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών 17/4· χαιρετίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μεταφορά ορθής πρακτικής, στον συντονισμό και την εμψύχωση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών και γειτονικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το πρόγραμμα για τη συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητών από τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης 2009-2013 το οποίο συστάθηκε από κοινού από τους πολωνούς και γάλλους διαμεσολαβητές με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού των γραφείων των διαμεσολαβητών, των κρατικών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης έτσι ώστε να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να οικοδομούν δημοκρατικά κράτη δικαίου· τονίζει την ανάγκη συντονισμού τέτοιου είδους δράσης εντός της ΕΕ και αξιοποίησης της πείρας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών·

131.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να συνεργαστεί το 2012 με τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για βιομηχανικούς κλάδους και ΜΜΕ, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης υπεργολάβων και προμηθευτών· καλεί την Επιτροπή να δηλώσει τη δέσμευσή της για δημοσίευση έως το τέλος του 2012 έκθεσης σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών και στη συνέχεια να εκδίδει περιοδικές εκθέσεις προόδου· επιμένει ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν την εταιρική ευθύνη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν έως το τέλος του 2012 εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών·

132.  πιστεύει ότι η αποκάλυψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτιώνει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους· επικροτεί τον στόχο του Διεθνούς Συμβουλίου υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων (IIRC) για την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως αποδεκτού ενιαίου πλαισίου υποβολής εκθέσεων·

133.  επικροτεί τη μελέτη του Εδιμβούργου που εκπονήθηκε από τη ΓΔ Επιχειρήσεων με αντικείμενο τα κενά διακυβέρνησης στην ΕΕ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την Επιτροπή να ανταποκριθεί με την υποβολή νομοθετικών προτάσεων· καλεί ειδικότερα την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα θύματα καταχρήσεων ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς καταγγελίας και απόδοσης δικαιοσύνης σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της εταιρείας Trafigura·

134.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι διεθνικές επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στρατιωτικών καθηκόντων και ασφάλειας (PMSC), με αναφορές για καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εργαζόμενους αυτών των εταιρειών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η λήψη ρυθμιστικών μέτρων από την ΕΕ, στα οποία θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού συστήματος για τη σύσταση, καταχώρηση, χορήγηση αδειών, παρακολούθηση και αναφορά από τις εταιρείες αυτές· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση που θα προετοιμάζει το έδαφος για μια οδηγία με στόχο την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που ρυθμίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών και των συμβάσεων προμηθειών, και τη σύνταξη ενός κώδικα δεοντολογίας που θα προετοιμάζει το έδαφος για μια απόφαση που θα ρυθμίζει την εξαγωγή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εν λόγω εταιρείες σε τρίτες χώρες· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση ιδιωτικών εταιρειών στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας σε αποστολές της ΚΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τις επαγγελματικές προϋποθέσεις και τα εταιρικά πρότυπα που απαιτούνται να έχουν οι αντισυμβαλλόμενοι, τους ισχύοντες κανονισμούς, τις νομικές ευθύνες και υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται, καθώς επίσης τους σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου·

135.  υποστηρίζει την ανάδειξη όλο και περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

Ενίσχυση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

136.  επαναδιατυπώνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετούν συστηματικά τα ψηφίσματα και τις λοιπές ανακοινώσεις του Κοινοβουλίου, ανταποκρινόμενα με ουσιαστικό τρόπο· προτείνει να εξετάσει το Κοινοβούλιο το ενδεχόμενο δημιουργίας συστηματικού μηχανισμού για τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και απτής παρακολούθησης των αποφάσεων του·

137.  αναγνωρίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ανησυχίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών που ασχολούνται με εξωτερικές σχέσεις, ακόμα κα με την εφαρμογή των συστάσεων στις εκθέσεις που έχουν εκπονήσει ad hoc ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συστήνει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συναντώνται τακτικά κατά τη διάρκεια επίσημων αποστολών σε τρίτες χώρες με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυλακισμένων ακτιβιστών όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να τους παρέχουν μεγαλύτερη προβολή· επικροτεί την απόφαση επαύξησης των διαθέσιμων πόρων στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει των αλλαγών που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

138.  επικροτεί την απόφαση του Προεδρείου της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη δημιουργία μιας διεύθυνσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο της ΓΔ Εξωτερικών Πολιτικών προκειμένου να εξορθολογιστεί και να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των εργασιών του Κοινοβουλίου για την προαγωγή της δημοκρατίας·

Η στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Γενικά

139.  επιδοκιμάζει ένθερμα την αναθεώρηση της πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, όπως αυτή περιγράφεται στην κοινή ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011, ως θετική ένδειξη του δυναμικού που διαθέτει η ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία και να υλοποιήσουν τα αποτελέσματά της στις εθνικές δράσεις, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

140.  υποστηρίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση ενσωματώνει τις έννοιες της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εστιάζοντας τις δράσεις της ΕΕ στην προώθηση της συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τρίτων χωρών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ανθρωπιστικού δικαίου, και επιδιώκει να ενισχύσει το σύστημα της διεθνούς δικαιοσύνης·

141.  αναγνωρίζει, στον απόηχο της αραβικής άνοιξης, την εστίαση σε ειδικά προσαρμοσμένες προσεγγίσεις «από κάτω προς τα πάνω» και την ανάγκη ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναχθεί σε πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ως εκ τούτου τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία τήρησης και ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διδαχθεί από τα σφάλματα του παρελθόντος δεδομένου ότι μέχρι το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη, συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για μια συμφωνία πλαίσιο και μια συμφωνία επανεισδοχής – για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν επαρκώς πληροφορημένο – αν και υπήρχαν στοιχεία για τη δολοφονία 1 200 κρατούμενων την προηγούμενη δεκαετία και μια σειρά βασανιστηρίων, αναγκαστικών εξαφανίσεων και εξωδικαστικών εκτελέσεων· ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει ότι η συμμετοχή της ΕΕ στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και οικονομικής ευημερίας στον Νότο στο πλαίσιο των εταιρικών της σχέσεων πρέπει να εκτυλίσσεται παράλληλα με τις δεσμεύσεις της στην ανατολική γειτονία· υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια που δεν μπορούν να κατανεμηθούν ή να μεταφερθούν στις χώρες ευρωπαϊκής γειτονίας λόγω αρνητικής αξιολόγησης πρέπει να αναδιανέμονται σε άλλα έργα στις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής γειτονίας, τόσο στη νότια όσο και στην ανατολική διάσταση·

Διαδικασία

142.  ζητεί άμεση, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς πρόοδο προς μια φιλόδοξη τελική κοινή στρατηγική της ΕΕ με σαφείς δράσεις, χρονοδιαγράμματα και ευθύνες, η οποία θα διαμορφωθεί με την πλήρη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη ο «κοινός παρανομαστής'· δεσμεύεται να συμβάλει θετικά σε συνεργασία με το Συμβούλιο στην εν λόγω διοργανική διαδικασία, αρχικά με το παρόν ψήφισμα και έπειτα με ένα μεταγενέστερο κοινοβουλευτικό ψήφισμα· θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να καταλήξει σε σύνοδο των θεσμικών οργάνων με σκοπό να εγκρίνουν μια κοινή στρατηγική που θα σκιαγραφεί με σαφήνεια τον ρόλο και τις ευθύνες κάθε οργάνου και θα αξιολογεί συνεχώς την υλοποίηση, και ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές·

143.  θεωρεί ότι ορισμένες ενέργειες που προέκυψαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν παράλληλα με την πορεία προς την επίτευξη μιας συνολικής στρατηγικής, ήτοι ο διορισμός ενός ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με υψηλό κύρος και με διεθνή εμπειρία στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· η εγκαθίδρυση ενός μόνιμου Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τις Βρυξέλλες που θα διατυπώνει τακτικά συμπεράσματα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες κατόπιν σχετικού διαλόγου· και ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση σημείων επαφής της αντιπροσωπείας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διορισμό υπεύθυνων επικοινωνίας για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις τρίτες χώρες·

Περιεχόμενο

144.  επικροτεί τη σπουδαιότητα που αποδίδει η ανακοίνωση στις εθνικές στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό αρχικό πρότυπο προκειμένου να διασφαλιστεί ένα επίπεδο συνεκτικότητας και ότι πρέπει να απαιτείται διαβούλευση σε κάθε περίπτωση· τονίζει ότι η δυνητική αξία των στρατηγικών θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνο αν υπάρξει αναγνώριση της σπουδαιότητάς τους σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων με τις επιμέρους χώρες και αν είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

145.  υποστηρίζει την προσωπική πρόταση της ΥΕ/ΑΠ για τρεις θεματικούς άξονες όσον αφορά την ανάληψη συγκεκριμένης συλλογικής δράσης από τα θεσμικά όργανα εντός της επόμενης τριετίας· επιδιώκει σαφή κριτήρια επιλογής των εν λόγω θεματικών αξόνων για την τρέχουσα και μελλοντική διαδικασία· ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που αυτές οι εκστρατείες θα καταστήσουν δυνατή την πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να θιχθεί η συνολική δέσμευση της ΕΕ έναντι κάθε υποχρέωσης που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

146.  τονίζει τη σημασία που αποδίδει η διαδικασία της επανεξέτασης στην κοινωνία των πολιτών, καθώς θεωρείται ουσιαστικός εταίρος για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι απλώς για την παρουσίαση σχεδίων· αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει ότι οι διάφοροι τοπικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν αλλαγές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και να παράσχει ευρεία υποστήριξη για το έργο τους·

147.  εκφράζει την ανησυχία του πιο συγκεκριμένα για την επιδείνωση της κατάστασης στην Τουρκία και για την αύξηση των διώξεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά της αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων εκπροσώπων, των συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων, των καλλιτεχνών, και ιδιαίτερα κατά της κουρδικής κοινότητας·

148.  υποστηρίζει τη φιλοσοφία της «βαθιάς δημοκρατίας» που παρουσιάστηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει κριτήρια για την απαγόρευση διακρίσεων και την ισότητα των φύλων· προτρέπει την ΕΥΕΔ να ενσωματώσει πλήρως μέτρα και κριτήρια αξιολόγησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφής εστίαση στα δικαιώματα των γυναικών και στις μειονότητες, την ισότιμη ιθαγένεια και την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινά·

149.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ανεπάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τρέχουσα μορφή τους και την παρακολούθηση και υλοποίηση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναβεβαιώνει ότι αυτές οι ρήτρες πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται σε όλες τις εμπορικές και τομεακές συμφωνίες·

150.  συμμερίζεται την άποψη ότι η «ψηφιακή διπλωματία» αποτελεί ένα νέο και ζωντανό εργαλείο· καλεί την ΕΥΕΔ να καταρτίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα οι αντιπροσωπείες της τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για έναν τακτικά ενημερωνόμενο κατάλογο μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους φορείς της ΕΕ·

151.  επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί από τους 100 μεγαλύτερους οικονομικούς φορείς παγκοσμίως είναι ιδιωτικές εταιρείες· συγχαίρει την Επιτροπή για τη φιλόδοξη και προοδευτική ανακοίνωσή της το 2011 σχετικά με την ΕΚΕ και τη σαφή υποστήριξή της όσον αφορά την κατάρτιση των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας στρατηγικής·

152.  αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση αποδέχεται την ανάγκη διεξαγωγής όλων των αντιτρομοκρατικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο περί προσφύγων· τονίζει ότι αυτή η αρχή πρέπει να αποτελέσει μέρος των συζητήσεων για όλα τα νέα αντιτρομοκρατικά μέτρα στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και με τους εταίρους σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επισημαίνει κάθε δείγμα μη σύμμορφων αντιτρομοκρατικών μέτρων στους στρατηγικούς εταίρους και να επιδιώκει την υποχρέωση λογοδοσίας για παραβιάσεις εντός και εκτός της ΕΕ· επαναβεβαιώνει ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ πρέπει να κάνει ειδική αναφορά στην απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όπως αναγνωρίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008·

153.  επικροτεί την αναγνώριση ότι υπάρχει ανάγκη για αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των κρατών μελών και για συμμόρφωση της ΕΕ με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ώστε να ισχυροποιηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ· ζητεί να δοθεί πλήρης εντολή στην ομάδα εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FREMP) προκειμένου να εξετάζει την ύπαρξη παραβιάσεων και να επιδιώκει επανόρθωση των συνεπειών των παραβιάσεων·

154.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι τομέας προτεραιότητας για τη δράση της ΕΕ· θεωρεί ότι η επικαιροποίηση των μέσων της ΕΕ για το ΔΠΔ το 2011 αποτελεί σημαντική εξέλιξη που πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια μακρόπνοη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

155.  θεωρεί ότι η σαφής επανεξέταση του ρόλου των γεωγραφικά υπευθύνων υπαλλήλων και των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, καθώς και της σημασίας αυτής της στρατηγικής στην καθημερινή τους εργασία, αποτελεί μέρος της οικοδόμησης μιας πραγματικής κουλτούρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ιδίως μέσω της παιδείας βάσει της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

156.  ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προαγωγή της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου δεν συνιστά αυτοδικαίως λογοδοτικό μηχανισμό· επαναλαμβάνει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση, καθώς και στην έκθεση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και άλλων πολιτικών της ΕΕ, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη πλήρως·

o
o   o

157.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης στις κυβερνήσεις των χωρών και των εδαφών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα.

(1) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(2) ΕΕ C 348 E της 21.12.2010, σ. 6.
(3) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 78.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0507.
(5) ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(6) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 69.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0127.
(8) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0260.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0334.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0474.
(12) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 6.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0533.
(14) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 107.
(15) EE C 371 E της 20.12.2011, σ. 5.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2010)0489
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(18) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0018.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0228.
(21) Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων· Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού· Σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών· Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις.
(22) Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση, Κοινή ανακοίνωση, 12 Δεκεμβρίου 2011.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου