Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2316(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0071/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0071/2012

Συζήτηση :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 9.1
CRE 18/04/2012 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0127

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 323kWORD 98k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
P7_TA(2012)0127A7-0071/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (2011/2316(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν για τη συμφωνία σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που υπέγραψαν οι Πρόεδροι της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 2 Νοεμβρίου 2008 στη Μόσχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι Πρόεδροι της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 23 Ιανουαρίου 2012 στο Σότσι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και τον Πρόεδρο της Επιτροπής στις 13 Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) της 3ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν, στις 20 Μαΐου 2011, στις 27 Μαΐου 2011 και στις 12 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αζερμπαϊτζάν και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ/ODIHR σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα της νομοθεσίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 14-15 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο νόμου περί τροπολογιών στον νόμο για τα πολιτικά κόμματα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 16-17 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου(3), και της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της 7ης Απριλίου 2011(5) (Ανατολική Διάσταση) και της 14ης Δεκεμβρίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/518/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Αυγούστου 2011 σχετικά με τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία(7),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 13/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο,

–  έχοντας υπόψη ένα νέο εθνικό πρόγραμμα δράσης σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο της χώρας στις 27 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το διάταγμα χάριτος που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν στις 26 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0071/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία έτη είναι αξιοσημείωτο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση ενισχύει τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα μετασχηματισμού, μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον μέσα για τη στήριξη αυτών των διαδικασιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση παρέχει το πολιτικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μέσω νέων συμφωνιών σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση, τα αμοιβαία οφέλη και τις φιλοδοξίες της ΕΕ και της χώρας εταίρου, καθώς και το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για τη σταθερότητα και τη δημοκρατική ανάπτυξη της περιοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και διμερώς αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας προωθημένης πολιτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί πλέον σημαντικό προμηθευτή ενέργειας για την ΕΕ καθώς και σημαντική χώρα διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων, συγκεκριμένα από την κεντρική Ασία, και ότι η ΕΕ είναι μια μεγάλη αγορά ενέργειας για το Αζερμπαϊτζάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας, όπου περιλαμβάνεται η στήριξη του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν διαδραματίζει θετικό ρόλο στο πλαίσιο της ΕΠΓ και συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, βελτιώνοντας την πολιτική σύνδεση, την οικονομική ολοκλήρωση και τη νομική προσέγγιση με την ΕΕ και αναπτύσσοντας τις πολιτιστικές σχέσεις, και ότι έχουν επομένως σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, η πολυμερής διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι συμπληρωματική και αλληλένδετη με τη διμερή διάσταση και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις των συμφωνιών σύνδεσης, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την πλήρη εφαρμογή τους και να τεθούν οι βάσεις για μια γνήσια περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα πρέπει να παρέχει απτά οφέλη και ευκαιρίες στον λαό του Αζερμπαϊτζάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε κεντρική πτυχή της ΕΠΓ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση του Αζερμπαϊτζάν στις κοινές αξίες και αρχές, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καίρια σημασία προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να έχει νόημα η διαπραγμάτευση και επακόλουθη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, αλλά ότι, επί του παρόντος, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την ελεύθερη έκφραση των πολιτικών αντιπάλων της παρούσας κυβέρνησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει σημειώσει ραγδαία πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που αυξάνει τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, διευκολύνει την πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και στην ενημέρωση και δίνει επιπλέον ώθηση στον εκδημοκρατισμό του Αζερμπαϊτζάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest θα συγκαλέσει τη δεύτερη σύνοδο της ολομέλειάς της τον Απρίλιο του 2012 στο Μπακού, παρέχοντας ένα ουσιαστικό φόρουμ για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη δημοκρατία, την πολιτική, την ενέργεια, την ασφάλεια και τις κοινωνικές υποθέσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στις σχέσεις της με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σέβεται τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, και στην προσέγγισή της για την επίλυση των περιφερειακών διαμαχών στηρίζει τις βασικές αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άλυτη διαμάχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπονομεύει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής του νότιου Καυκάσου και εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», δηλώνει τη φιλοδοξία της να εργαστεί κατά τρόπο πλέον ενεργό για την επίλυση της διαμάχης στο νότιο Καύκασο και να αυξήσει την υποστήριξή της στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ετοιμότητά της για συμμετοχή σε σχήματα στα οποία επί του παρόντος δεν εκπροσωπείται, π.χ. στην Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τον νότιο Καύκασο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης στην περιοχή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση στην πολυμερή κοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST και ότι είναι η πρώτη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο της ολομέλειάς της (από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 2012 στο Μπακού)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή του Αζερμπαϊτζάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2012-2013 αποτελεί μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω διαβούλευση και ευθυγράμμιση των πολιτικών της χώρας με τις δηλώσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας·

1.   απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

   α) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν, προσανατολισμένο στο μέλλουν, ένα πλαίσιο που ενισχύει την πολιτική σύνδεση, την οικονομική σύγκλιση και τη νομοθετική προσέγγιση και αντικατοπτρίζει τη σχέση που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Αζερμπαϊτζάν έχουν αποφασίσει να αναπτύξουν·
   β) να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Αρμενίας σύμφωνα με τα αιτήματα που διατυπώνονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ που κατοχυρώνονται στην κοινή δήλωση της «Aquila» της 10ης Ιουλίου 2009, συνδέονται με ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίλυσης της διαμάχης Ναγκόρνο-Καραμπάχ, περιλαμβανόμενων, για παράδειγμα, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως η γενική αποστρατικοποίηση, η απομάκρυνση των ελεύθερων σκοπευτών από τη γραμμή επαφής, η αποχώρηση των αρμενικών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την επιστροφή τους υπό τον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν, και ένας μηχανισμός για την ενεργό πρόληψη επεισοδίων και τη διερεύνηση των παραβιάσεων της κατάπαυσης πυρός κατά μήκος της γραμμής επαφής, το δικαίωμα όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες και στις περιουσίες τους και διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας οι οποίες θα προβλέπουν μια γνήσια πολυεθνική ειρηνευτική επιχείρηση, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συμπεφωνημένες προϋποθέσεις για τη μελλοντική, νομικά δεσμευτική έκφραση βούλησης όσον αφορά το οριστικό καθεστώς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·
   γ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης ρήτρες και κριτήρια για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία του συνέρχεσθαι, που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του Αζερμπαϊτζάν και τα υψηλότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, έχοντας ως βάση στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ ως προς τα οποία έχει δεσμευτεί το Αζερμπαϊτζάν· να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις αυτές και να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και των μέσων διαβίωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων·
   δ) να εξετάσουν την παρουσία της ΕΕ στην Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ ως μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής της ΕΕ στην επίλυση της διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν·
   ε) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη σημασία της διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, όπως το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη κοινωνίας πολιτών, το κράτος δικαίου, ο συνεχιζόμενος αγώνας ενάντια στη διαφθορά, ο πολιτικός πλουραλισμός και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και του δικαστικού συστήματος·
   στ) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·
   ζ) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη ζωτική σημασία που έχει η ελευθερία της έκφρασης για τους πολιτικούς αντιπάλους και να τονίσουν ότι η ανάπτυξη βαθύτερων σχέσεων με την ΕΕ εξαρτάται από το κατά πόσον οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν τηρούν τους κανόνες του κράτους δικαίου, διασφαλίζοντας δίκαιες δίκες για όλους τους κρατουμένους και την άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων έχουν φυλακιστεί με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες·
   η) να βοηθήσουν το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, να αναπτύξει πλήρως τις συνταγματικές του λειτουργίες, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας ενισχυμένης αλληλεπίδρασης με την κοινωνία των πολιτών·
   θ) να στηρίξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων βοήθειας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων στο Αζερμπαϊτζάν·
   ι) να ενσωματώσουν στη συμφωνία ρήτρες για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ια) να ζητήσουν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν ότι η εν εξελίξει κατασκευή νέων κτιρίων στο Μπακού, που θεωρείται ότι συνδέεται εν μέρει με τον επικείμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision, συνάδει με τη συναφή νομοθεσία και ότι οι επανεγκαταστάσεις ατόμων πραγματοποιούνται σύμφωνα με διαφανείς νομικές διαδικασίες· να εκφράσουν την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες κυβερνητικές επικρίσεις εις βάρος ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίοι χρησιμοποιούν το πολιτιστικό αυτό γεγονός για τη βελτίωση της κατάστασης των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·
   ιβ) να μεριμνήσουν για τη χορήγηση θεώρησης στον Ειδικό Εισηγητή του PACE για τους πολιτικούς κρατουμένους, ώστε να του επιτραπεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με την εντολή του·
   ιγ) να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον αυξανόμενο αριθμό συλλήψεων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νεολαία, για τις δυσκολίες που αφορούν την καταχώριση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων καθώς επίσης για τον εκφοβισμό και τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και να θέσουν κριτήρια αξιολόγησης στους εν λόγω τομείς στα οποία θα περιλαμβάνεται η αναστολή ισχύος της συμφωνίας σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούνται·
   ιδ) να παροτρύνουν τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εγκρίνουν νομοθεσία κατά των διακρίσεων η οποία θα απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου σε οιονδήποτε τομέα·
   ιε) να ευθυγραμμίσουν τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης με την κοινή ανακοίνωση για μια νέα απάντηση σε μία γειτονικά που αλλάζει, παρέχοντας τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν να πραγματοποιούν εσωτερική παρακολούθηση για τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις της και εξασφαλίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη γι' αυτές·
   ιστ) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου – πιο συγκεκριμένα με εκείνες που ορίζουν ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το πλαίσιο του ΟΑΣΕ, κυρίως τη μη χρήση βίας, την εδαφική ακεραιότητα και την αυτοδιάθεση, και ότι η συμφωνία, μόλις συναφθεί, θα ισχύει σε όλη την επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν·
   ιζ) να ενισχύσουν την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των διαμαχόμενων μερών, μεταξύ άλλων παρέχοντας συνδρομή προς αυτά μέσω έργων οικοδόμησης εμπιστοσύνης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με σκοπό την αύξηση της λαϊκής υποστήριξης για τις αμοιβαίες παραχωρήσεις και την ειρηνική επίλυση· να υπογραμμίσουν την ανάγκη για άνευ όρων πρόσβαση των εκπροσώπων της ΕΕ στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στις γύρω κατεχόμενες περιοχές· να επιμείνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στη διευθέτηση της διαμάχης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στηρίζοντας την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης τα οποία θα φέρουν κοντά τις κοινότητες των κατοίκων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και θα διαδώσουν τα ιδεώδη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών·
   ιη) να επικροτήσουν το έργο που έχουν επιτελέσει οι συμπρόεδροι της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ και τα κόμματα για να σημειωθεί πρόοδος ως προς την επίτευξη συμφωνίας για τις Βασικές Αρχές και να ζητήσουν να συνεχιστεί η υποστήριξη του έργου αυτού· να τονίσουν ότι το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ με στόχο την εξεύρεση και εδραίωση ειρηνικής λύσης στη διαμάχη Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα εφαρμόζονται πλήρως και εγκαίρως· να εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης και πιο ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην Ομάδα Μινσκ·
   ιθ) να καλέσουν τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να ενεργήσουν με υπευθυνότητα, να μετριάσουν τον τόνο των δηλώσεων και να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις έτσι ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για ένα γνήσιο διάλογο σε όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας, προκειμένου η κοινή γνώμη να δεχτεί και να κατανοήσει πλήρως τα οφέλη μιας συνολικής διευθέτησης, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης·
   κ) να εκφράσουν ανησυχία για τη δημιουργία στρατιωτικής εφεδρείας στην περιοχή και συγκεκριμένα για τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες του Αζερμπαϊτζάν και να καλέσουν, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να σταματήσουν να προμηθεύουν με όπλα και πυρομαχικά το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, σύμφωνα με το αίτημα του ΟΑΣΕ του Φεβρουαρίου 1992, έως ότου συμφωνηθεί και υπογραφεί συνολικός διακανονισμός από τα δύο μέρη·
   κα) να τονίσουν την ανάγκη να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική και οικονομική προσέγγιση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και να φροντίσουν ώστε η επίλυση της περιφερειακής διαμάχης να αποτελέσει σταθερή και αναπόσπαστη συνιστώσα της προσέγγισης αυτής·
   κβ) να τονίσουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα που εγκατέλειψαν τις εστίες τους κατά τη διάρκεια ή λόγω του πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ παραμένουν εκτοπισμένοι και χωρίς δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της επιστροφής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας - δικαιώματα που πρέπει να γίνουν σεβαστά άνευ όρων και να παραχωρηθούν χωρίς καθυστέρηση· να ζητήσουν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να επεκτείνουν την παροχή βοήθειας και οικονομικής στήριξης της ΕΕ στο Αζερμπαϊτζάν για την αντιμετώπιση της κατάστασης των εκτοπισμένων ατόμων·
   κγ) να υπογραμμίσουν την ανάγκη χρήσης της συμφωνίας σύνδεσης ως πλατφόρμας για την προώθηση των περιφερειακών συνεργειών και της συνεργασίας, να υπογραμμίσουν τους αμοιβαία ενισχυτικούς δεσμούς μεταξύ της δημοκρατικής πλουραλιστικής ανάπτυξης και της επίλυσης της διαμάχης και να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης περιλαμβάνει διατάξεις για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεώρησης για όλους τους ανθρώπους που κατάγονται από τις χώρες του νότιου Καυκάσου·
   κδ) να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ στην περιοχή, συγκεκριμένα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Συνέργειας του Εύξεινου Πόντου·
   ιε) να καλέσουν την Τουρκία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση της διαμάχης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και να εκπληρώσει το καθήκον της στην εν λόγω περιοχή·
   κστ) να εξασφαλίσουν ότι η εμπορική πτυχή της συμφωνίας σύνδεσης μπορεί να αναβαθμιστεί σε εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μόλις το Αζερμπαϊτζάν εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στον ΠΟΕ και της εκπλήρωσης των δεσμεύσεών του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη αυτό τον στόχο, να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια για να προετοιμαστεί το Αζερμπαϊτζάν για τις διαπραγματεύσεις και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων·
   κζ) να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·
   κη) να παροτρύνουν τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς·
   κθ) να εξασφαλίσουν την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης της θεώρησης και επανεισδοχής για να προωθήσουν τις επαφές των ατόμων μεταξύ τους και να θέσουν ως προτεραιότητα την κινητικότητα των νέων και την ακαδημαϊκή κινητικότητα· να συμβάλουν στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις σχετικά με την παροχή ασύλου ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   λ) να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα της δημιουργίας και της ανάπτυξης ενός ισχυρού τομέα νεολαίας και να επικροτήσουν τα διάφορα κρατικά προγράμματα υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό·
   λα) να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να μην θέτει εμπόδια σε θέματα έκδοσης θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών αρμενικής καταγωγής που επιθυμούν να εισέλθουν στο Αζερμπαϊτζάν και να άρει την απαγόρευση στις διεθνείς κλήσεις προς την Αρμενία·
   λβ) να ενθαρρύνουν την ευρεία τομεακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν· ειδικότερα, να καταστήσουν σαφή τα οφέλη και να προωθήσουν την κανονιστική σύγκλιση και να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια γι' αυτό τον σκοπό·
   λγ) να παροτρύνουν τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιταχύνουν την εφαρμογή των Βασικών Συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·
   λδ) να βελτιώσουν τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και να βελτιώσουν τη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να συμβάλουν σημαντικά στη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων· να επικροτήσουν, από αυτή την άποψη, τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια στην Εξόρυξη Ενέργειας, που στόχο της έχει την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα έσοδα από το πετρέλαιο και το αέριο, και να παρακολουθούν τη συμμόρφωση της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν προς την υποχρέωση που έχει αναλάβει να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες·
   λε) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης διατάξεις που επιτρέπουν στο Αζερμπαϊτζάν να συμμετάσχει στα κοινοτικά προγράμματα και τους κοινοτικούς οργανισμούς, ως εργαλείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλα τα επίπεδα·
   λστ) να επικροτήσουν τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγαν οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της δικαιοσύνης, με στόχο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία των δικαστικών, να βελτιωθούν οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού και να εκλείψει η δικαστική διαφθορά και η τάση επηρεασμού από την εκτελεστική εξουσία· να αναγνωρίσουν ότι έχουν εγκριθεί σχετικοί νόμοι, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τον δικηγορικό σύλλογο· να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να επικεντρώνονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτερα κλιμάκια καθώς επίσης να βελτιώσουν σημαντικά τη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· να υπογραμμίσουν την ανάγκη να βελτιωθούν η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα και οι πόροι του δικαστικού συστήματος· να τονίσουν εκ νέου τη σημασία που έχει η λειτουργία του δικαστικού συστήματος χωρίς πολιτική παρέμβαση· να τονίσουν την ανάγκη να καθιερωθεί ένα πειστικό ιστορικό πρόσληψης και διορισμού δικαστών και εισαγγελέων με βάση την εφαρμογή ενιαίων, διαφανών, αντικειμενικών και εθνικά εφαρμόσιμων κριτηρίων και να δημιουργηθεί ένα αρχείο επιβολής του νόμου για διώξεις και καταδίκες με βάση το οποίο θα μπορεί να μετράται η πρόοδος· να ζητήσουν την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα καθώς και η εμπιστοσύνη των πολιτών·
   λζ) να θεσπίσουν προγράμματα αδελφοποίησης με περιοχές και τοπικές κοινότητες της ΕΕ όπου οι εθνικές μειονότητες έχουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας·
   λη) να τονίσουν την ανάγκη μιας βιώσιμης οικονομίας, μέσω και της ενίσχυσης της διαφοροποίησής της· να προωθήσουν τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια στον τομέα της ενέργειας και να εξασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή του πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα· να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· να υπογραμμίσουν την ανάγκη για αντίστοιχη περιβαλλοντική νομοθεσία·
   λθ) να υπογραμμίσουν τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν στον ενεργειακό τομέα για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και των οδών μεταφοράς του στην Ευρώπη· να υπενθυμίσουν σε αυτό το πλαίσιο την κοινή δήλωση για την παράδοση φυσικού αερίου που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev στις 13 Ιανουαρίου 2011 στο Μπακού, ως ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και να επικροτήσουν τις προσπάθειες του Αζερμπαϊτζάν για την προώθηση τέτοιων πρωτοποριακών σχεδίων όπως οι αγωγοί Baku-Tbilisi-Ceyhan και Baku-Tbilisi-Erzurum, καθώς και την υλοποίηση του σχεδίου AGRI·
   μ) να τονίσουν τη σημασία της μοναδικής γεωγραφικής θέσης του Αζερμπαϊτζάν για τη διευκόλυνση της άμεσης και απρόσκοπτης σύνδεσης διαμετακόμισης ανάμεσα στην ΕΕ και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας· να επικροτήσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεργασίας διαμετακόμισης με το Καζακστάν μέσω της Κασπίας και για τη διερεύνηση τρόπων εδραίωσης ανάλογης συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν· να επικροτήσουν την εντολή του Συμβουλίου, που υπογράφηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, για τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ, του Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν σχετικά με τον αγωγό μέσω της Κασπίας·
   μα) να διασφαλίσουν τη συνεχή και σταθερή προσοχή της ΕΕ στην ανάπτυξη ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν και την παροχή βιώσιμης στήριξης εκ μέρους της ΕΕ· να παράσχουν τεχνική βοήθεια στην κρατική Υπηρεσία Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να βοηθήσουν το Αζερμπαϊτζάν να διαφοροποιήσει τους ενεργειακούς του πόρους, να προαγάγει την ενεργειακή απόδοση και να εναρμονίσει τη χώρα με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή·
   μβ) να βρουν τρόπους προκειμένου να ενθαρρύνουν τον διάλογο και την περιφερειακή συνεργασία στηρίζοντας οργανώσεις όπως το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (REC) μέσα από κοινά διασυνοριακά προγράμματα με τη συμμετοχή ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων και ενδιαφερόμενων φορέων της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας·
   μγ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση που θα προβλέπει την πλήρη συμμετοχή του Milli Mejlis και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προάγει το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest·
   μδ) να φροντίσουν να συμμετάσχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας σύνδεσης· να ορίσουν σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   με) να παράσχουν στοχοθετημένη τεχνική βοήθεια στο Αζερμπαϊτζάν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και την πλήρη υλοποίησή της, και να συνεχίσουν να προτείνουν εκτεταμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση θεσμών·
   μστ) να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες που θα υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·
   μζ) να ενθαρρύνουν περαιτέρω ένα βαθύ επίπεδο συνεργασίας με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και στο πλαίσιο αυτής, καθώς επίσης να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο στον τομέα αυτό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στο Αζερμπαϊτζάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0243.
(2) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 136.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(4) EE C 41 E της 19.2.2009, σ. 64.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(7) EE L 221 της 27.8.2011, σ. 5.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου