Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2316(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0071/2012

Predkladané texty :

A7-0071/2012

Rozpravy :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Hlasovanie :

PV 18/04/2012 - 9.1
CRE 18/04/2012 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0127

Prijaté texty
PDF 249kWORD 93k
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom
P7_TA(2012)0127A7-0071/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom (2011/2316(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Azerbajdžanom o dohode o pridružení,

–  so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2010 týkajúce sa Azerbajdžanu, v ktorých prijala smernice na rokovania,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Azerbajdžanom a Európskou úniou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

–  so zreteľom na Akčný plán európskej susedskej politiky prijatý 14. novembra 2006,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 2. novembra 2008 v Moskve podpísali prezidenti Arménska, Azerbajdžanu a Ruskej federácie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 23. januára 2012 v Soči podpísali prezidenti Arménska, Azerbajdžanu a Ruskej federácie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. mája 2009 v Prahe,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 25. októbra 2010 týkajúce sa Východného partnerstva,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o južnom koridore zemného plynu, ktoré 13. januára 2011 podpísali prezident Azerbajdžanu a predseda Komisie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 29. a 30. septembra 2011 vo Varšave,

–  so zreteľom na zakladajúcu listinu Parlamentného zhromaždenia Euronest z 3. mája 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej o situácii v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane z 20. mája, 27. mája a 12. októbra 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o Azerbajdžane, najmä na uznesenie z 12. mája 2011(1),

–  so zreteľom na záverečnú správu OBSE/ODIHR o parlamentných voľbách, ktoré sa konali 7. novembra 2010,

–  so zreteľom na stanovisko k zlučiteľnosti právnych predpisov o mimovládnych organizáciách Azerbajdžanskej republiky s normami v oblasti ľudských práv, ktoré prijala Benátska komisia Rady Európy 14. – 15. októbra 2011,

–  so zreteľom na stanovisko k návrhu zákona o novele zákona o politických stranách Azerbajdžanskej republiky, ktoré prijala Benátska komisia Rady Európy 16. – 17. decembra 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 20. januára 2011 o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora(3) a zo 17. januára 2008 o koncepcii čiernomorskej regionálnej politiky(4),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o revízii európskej susedskej politiky prijaté 7. apríla 2011 (o revízii východnej dimenzie)(5) a 14. decembra 2011(6),

–  so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Azerbajdžanu prijatú 25. mája 2011,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/518/SZBP z 25. augusta 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku(7),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 13/2010 týkajúcu sa výsledkov nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v Zakaukazsku,

–  so zreteľom na nový národný akčný program na zvýšenie účinnosti ochrany ľudských práv a slobôd v Azerbajdžanskej republike, ktorý 27. decembra 2011 schválil prezident tejto krajiny,

–  so zreteľom na dekrét o udelení milosti, ktorý 26. decembra 2011 podpísal prezident Azerbajdžanu,

–  so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0071/2012),

A.  keďže Azerbajdžan zohráva dôležitú úlohu v kontexte Východného partnerstva Európskej únie a keďže táto krajina v niekoľkých posledných rokoch zaznamenala pozoruhodnú mieru hospodárskeho rastu;

B.  keďže Východné partnerstvo posilňuje mnohostranné vzťahy medzi krajinami, ktoré sú jeho členmi, prispieva k výmene informácií a skúseností, pokiaľ ide o otázky transformácie, reforiem a modernizácie, a poskytuje Európskej únii dodatočné nástroje na podporu uvedených procesov;

C.  keďže Východné partnerstvo poskytuje politický rámec na posilnenie dvojstranných vzťahov prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom sa zohľadňuje osobitná situácia, vzájomné prínosy a ambície EÚ a partnerskej krajiny a strategický záujem EÚ o stabilitu a demokratický rozvoj tohto regiónu;

D.  keďže parlamentná spolupráca v rámci európskeho Východného partnerstva a dvojstranná spolupráca sú kľúčovým prvkom pri napredovaní rozsiahlej politickej spolupráce medzi EÚ a Azerbajdžanom;

E.  keďže Azerbajdžan sa stal dôležitým dodávateľom energie do EÚ, ako aj dôležitou tranzitnou krajinou pre zdroje energie pochádzajúce najmä zo Strednej Ázie a keďže EÚ predstavuje pre Azerbajdžan kľúčový trh s energiou; keďže došlo k značnému pokroku v oblasti energetickej spolupráce, ktorá zahŕňa podporu Azerbajdžanu pre južný koridor zemného plynu;

F.  keďže Azerbajdžan zohráva pozitívnu úlohu v rámci európskej susedskej politiky a prispieva k riešeniu problémov EÚ s energetickou bezpečnosťou;

G.  keďže dohody o pridružení predstavujú vhodný rámec na prehĺbenie vzťahov tým, že posilňujú politické zoskupovanie, hospodársku integráciu a právne zbližovanie s EÚ a rozvíjajú kultúrne vzťahy, vďaka čomu majú významný vplyv na proces demokratizácie;

H.  keďže v tejto súvislosti je mnohostranný rozmer Východného partnerstva doplnkový a neoddeliteľný od svojho dvojstranného rozmeru a mal by sa rozvíjať súbežne s prebiehajúcimi rokovaniami o dohodách o pridružení s cieľom zabezpečiť ich úplné vykonávanie a stanoviť základ pre skutočnú regionálnu spoluprácu v súlade so zásadami európskej susedskej politiky;

I.  keďže dohoda o pridružení by mala priniesť obyvateľom Azerbajdžanu a Európskej únie hmatateľné prínosy a príležitosti;

J.  keďže Európska únia ustanovila ľudské práva, demokraciu a právny štát za hlavné aspekty európskej susedskej politiky;

K.  keďže aktívny záväzok Azerbajdžanu presadzovať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv je základom pre dosiahnutie pokroku v tomto procese a pre to, aby rokovania a následné vykonávanie dohody o pridružení mali zmysel, pričom však v súčasnosti existujú obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu a slobody prejavu v prípade politických oponentov súčasnej vlády;

L.  keďže Azerbajdžan v oblasti informačných a komunikačných technológií rýchlo napreduje, najmä pokiaľ ide o elektronickú verejnú správu, čím sa zvyšuje transparentnosť verejnej správy, podporuje boj proti korupcii, zlepšuje prístup k verejným službám a informáciám a poskytuje ďalší podnet k demokratizácii Azerbajdžanu;

M.  keďže Parlamentné zhromaždenie Euronest usporiada v apríli 2012 v Baku svoje druhé plenárne zasadnutie, ktoré bude zmysluplným fórom pre diskusie o otázkach týkajúcich sa demokracie, politiky, energetiky, bezpečnosti a sociálnych vecí;

N.  keďže EÚ v rámci svojich vzťahov s Arménskom a Azerbajdžanom rešpektuje zásady suverenity a územnej celistvosti a v rámci svojho prístupu k riešeniu regionálnych konfliktov podporuje základné zásady Záverečného aktu helsinskej konferencie; keďže nevyriešený konflikt týkajúci sa Náhorného Karabachu ohrozuje stabilitu a rozvoj regiónu Zakaukazska a bráni úplnému rozvoju európskej susedskej politiky; keďže EÚ vo svojom spoločnom oznámení o novej reakcii na meniace sa susedstvo vyjadrila ambície zapojiť sa aktívnejšie do riešenia konfliktu v Zakaukazsku a zvýšiť svoju podporu budovania dôvery a svoju pripravenosť urýchliť svoje zapojenie do štruktúr, v ktorých ešte nie je zastúpená, napr. v Minskej skupine OBSE;

O.  keďže osobitný zástupca EÚ pre Zakaukazsko zohráva dôležitú úlohu tým, že prispieva k mierovému urovnaniu konfliktu v regióne;

P.  keďže Azerbajdžan preukazuje pevné odhodlanie k mnohostrannej parlamentnej spolupráci v rámci Parlamentného zhromaždenia Euronest a je prvou krajinou Východného partnerstva, ktorá organizuje jeho plenárne zhromaždenie (2. – 4. apríla 2012 v Baku);

Q.  keďže zvolenie Azerbajdžanu do Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2012 – 2013 ponúka dobrú príležitosť na ďalšie konzultácie a zosúladenie politík tejto krajiny s vyhláseniami v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ s cieľom naďalej podporovať medzinárodný mier a stabilitu;

1.  obracia sa na Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť s týmito odporúčaniami: mali by:

   a) zaistiť, aby dohoda o pridružení bola komplexným a progresívnym rámcom, ktorý bude zameraný na budúci rozvoj vzťahov s Azerbajdžanom a ktorý bude posilňovať politické pridruženie, hospodárske zbližovanie a aproximáciu práva a odzrkadľovať vzťah, ktorý sa Európska únia aj Azerbajdžan rozhodli rozvíjať;
   b) zaistiť, aby rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a EÚ a Arménskom, v súlade s požiadavkami uvedenými v uznesení Európskeho parlamentu o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko z 20. mája 2010 a so všetkými základnými zásadami Minskej skupiny OBSE zakotvenými v spoločnom vyhlásení z Aquily z 10. júla 2009, boli prepojené s dôveryhodnými záväzkami uskutočniť zásadný pokrok zameraný na vyriešenie konfliktu v Náhornom Karabachu vrátane okrem iného opatrení na budovanie dôvery, ako je všeobecná demilitarizácia, stiahnutie ostreľovačov z kontaktnej línie, stiahnutie arménskych vojsk z okupovaných území v okolí Náhorného Karabachu a ich návrat pod azerbajdžanskú kontrolu a mechanizmus aktívnej prevencie incidentov a preskúmanie prípadov porušenia prímeria pozdĺž kontaktnej línie, práva všetkých osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov na návrat do svojich domovov a k svojmu majetku a medzinárodných bezpečnostných záruk, ktoré budú zahŕňať skutočné nadnárodné mierové operácie s cieľom vytvoriť vhodné dohodnuté podmienky pre budúce slobodné a právne záväzné vyjadrenie vôle, pokiaľ ide o konečný štatút Náhorného Karabachu;
   c) zahrnúť do dohody o pridružení doložky a kritériá týkajúce sa ochrany a presadzovania ľudských práv, najmä v súvislosti so slobodou médií, právom na slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania, ktoré sú vyjadrením zásad a práv zakotvených v ústave Azerbajdžanu a najvyšších medzinárodných a európskych noriem a ktoré sa v maximálnej možnej miere opierajú o rámce Rady Európy a OBSE, ktoré sa Azerbajdžan zaviazal dodržiavať; vyzvať vládu Azerbajdžanu, aby tieto záväzky dodržiavala; a zaistiť, aby sa v rámci rokovaní v plnej miere zohľadnila potreba zaručiť práva a živobytie osôb a utečencov vysídlených v rámci štátu;
   d) zvážiť účasť EÚ v Minskej skupine OBSE s cieľom zvýšiť zapojenie EÚ do riešenia konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom;
   e) poukázať v dohode o pridružení na význam zaručenia základných práv a slobôd občanov vrátane práva na zhromažďovanie a združovanie a práv na súkromné vlastníctvo, rozvoja občianskej spoločnosti, právneho štátu, trvalého boja proti korupcii, politického pluralizmu a nezávislosti médií a súdnictva;
   f) zdôrazniť v dohode o pridružení význam toho, aby sa Azerbajdžanská republika v plnej miere riadila rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva;
   g) zdôrazniť v dohode o pridružení kľúčový význam slobody prejavu pre politických oponentov a zdôrazniť, že užšie vzťahy s EÚ závisia od toho, či azerbajdžanské orgány dodržiavajú zásady právneho štátu, zabezpečujú spravodlivý súdny proces pre všetkých väzňov a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov uväznených z politických dôvodov;
   h) technicky aj finančne pomáhať azerbajdžanskému parlamentu, aby mohol v plnej miere rozvíjať svoje ústavné funkcie, orgány a služby vrátane lepšej interakcie s občianskou spoločnosťou;
   i) podporovať programy rozvojovej pomoci zamerané na zlepšenie životných podmienok utečencov a vysídlených osôb v Azerbajdžane;
   j) začleniť do dohody doložky o ochrane obhajcov ľudských práv v súlade s usmerneniami EÚ o obhajcoch ľudských práv;
   k) vyzvať azerbajdžanské orgány, aby zaručili, že prebiehajúca výstavba nových budov v Baku, ktorá sa považuje za čiastočne spojenú s nadchádzajúcou súťažou Eurovision Song Contest, bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že presídľovanie obyvateľov sa bude realizovať na základe transparentných právnych postupov; vyjadriť znepokojenie nad stupňujúcou sa kritikou vlády zo strany aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí využívajú toto kultúrne podujatie na zlepšenie obrazu demokracie a ľudských práv v krajine;
   l) udeliť víza osobitnému spravodajcovi parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre problematiku politických väzňov, na základe ktorých by mohol vstúpiť do krajiny v súlade so svojím mandátom;
   m) vyjadriť obavy nad zvyšujúcim sa počtom zatknutí aktivistov za ľudské práva a aktivistov z radov mládeže, nad ťažkosťami v súvislosti s registráciou MVO a politických strán, ako aj nad zastrašovaním a obmedzeniami slobody prejavu, zhromažďovania a internetu a stanoviť v týchto oblastiach referenčné rámce s ustanovením o zrušení dohody, ak tieto referenčné rámce nebudú splnené;
   n) naliehať na azerbajdžanské orgány, aby prijali antidiskriminačné právne predpisy, ktoré zakážu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých oblastiach;
   o) zosúladiť ciele dohody o pridružení so spoločným oznámením o novej reakcii na meniace sa susedstvo, a tým umožniť organizáciám občianskej spoločnosti v Azerbajdžane, aby vykonávali interné monitorovanie reforiem a záväzkov v tejto krajine, a zaistiť, aby vláda niesla za tieto reformy a záväzky väčšiu zodpovednosť;
   p) zaistiť súlad dohody o pridružení so zásadami medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o zásady vymedzené v Charte OSN a v Záverečnom akte helsinskej konferencie a prijaté v rámci OBSE, t. j. nepoužívanie sily, územná celistvosť a právo na sebaurčenie, a zabezpečiť, aby dohoda po uzavretí platila pre celé územie Azerbajdžanu;
   q) posilniť schopnosť Európskej únie riešiť konflikty, uskutočňovať mediácie a prijať aktívnejšiu a účinnejšiu úlohu, pokiaľ ide o zvýšenie dôvery medzi stranami konfliktu, a to aj prostredníctvom poskytnutia pomoci pri projektoch na budovanie dôvery financovaných EÚ, ktorých cieľom je zvýšiť všeobecnú podporu vzájomných ústupkov a mierového urovnania sporov; zdôrazniť, že je potrebné, aby zástupcovia EÚ mali bezpodmienečný prístup do Náhorného Karabachu a okolitých okupovaných oblastí; trvať na tom, aby EÚ zohrávala pri urovnávaní konfliktu v Náhornom Karabachu významnejšiu úlohu tým, že bude podporovať vykonávanie opatrení na budovanie dôvery, ktoré spoja arménske a azerbajdžanské spoločenstvá a ktoré budú medzi všetkými zúčastnenými stranami šíriť myšlienky mieru, zmierenia a dôvery;
   r) privítať prácu, ktorú odviedli spolupredsedovia Minskej skupiny OBSE a zainteresované strany pri dosahovaní pokroku zameraného na uzavretie dohody o základných zásadách, a vyzvať na neustálu podporu tejto práce; zdôrazniť, že Azerbajdžan aj Arménsko by mali prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa všetky rozhodnutia týkajúce sa začatia a upevňovania mierového riešenia konfliktu v Náhornom Karabachu, ktoré sa prijmú v rámci Minskej skupiny, vykonávali v plnej miere a včas; zvážiť priamu a aktívnejšiu účasť EÚ v Minskej skupine;
   s) vyzvať vedúcich predstaviteľov Arménska a Azerbajdžanu, aby konali zodpovedne, zmiernili svoje vyjadrenia a zdržali sa štvavých vyhlásení s cieľom pripraviť pôdu pre skutočný dialóg na všetkých úrovniach spoločnosti, aby tak verejnosť akceptovala a v plnej miere pochopila výhody komplexného urovnania sporov, čím sa pripraví cesta pre účinnejšie opatrenia na budovanie dôvery;
   t) vyjadriť znepokojenie nad zvyšovaním vojenskej prítomnosti v tomto regióne a najmä nad vysokými vojenskými výdavkami Azerbajdžanu a v tejto súvislosti vyzvať členské štáty, aby prestali dodávať zbrane a muníciu do Azerbajdžanu a Arménska v súlade s požiadavkou OBSE z februára 1992, pokiaľ obe strany neschvália a nepodpíšu komplexnú dohodu;
   u) zdôrazniť, že je potrebné, aby sa v rámci Východného partnerstva aj naďalej vynakladalo všetko úsilie potrebné na politické a hospodárske zblíženie medzi Arménskom a Azerbajdžanom a aby sa ako integrálna súčasť tohto úsilia stanovil pevný záväzok zabezpečiť riešenie tohto regionálneho konfliktu;
   v) zdôrazniť, že státisíce utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu, ktoré utiekli zo svojich domovov počas vojny v Náhornom Karabachu alebo v súvislosti s touto vojnou, sú aj naďalej vysídlené a sú im odopierané ich práva vrátane práva na návrat, vlastnícke práva a právo na osobnú bezpečnosť, pričom by sa tieto práva mali bezpodmienečne rešpektovať a bezodkladne uplatňovať; vyzvať Komisiu a členské štáty, aby Azerbajdžanu pri riešení situácie vysídlených osôb aj naďalej poskytovali pomoc a finančnú podporu EÚ a aby rozsah tejto pomoci a podpory rozšírili;
   w) zdôrazniť, že je potrebné využívať dohodu o pridružení ako platformu na podporu regionálnej synergie a spolupráce, zdôrazniť vzájomné posilnené prepojenia medzi rozvojom demokratického pluralizmu a riešením konfliktu a zabezpečiť, aby dohoda o pridružení obsahovala ustanovenia týkajúce sa podpory udeľovania víz pre všetkých ľudí z krajín Zakaukazska;
   x) objasniť, ako možno využiť skutočnosť, že rôzne iniciatívy EÚ v tomto regióne, konkrétne Východné partnerstvo a Čiernomorská synergia, sa značne dopĺňajú;
   y) vyzvať Turecko, aby zohrávalo konštruktívnejšiu úlohu pri riešení konfliktu v Náhornom Karabachu a pri plnení svojej zodpovednosti v tomto regióne;
   z) zaistiť, aby sa obchodná zložka dohody o pridružení dala rozvinúť na prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu, hneď ako Azerbajdžan splní všetky potrebné podmienky vrátane pripojenia k WTO a plnenia záväzkov, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, a s týmto zámerom poskytnúť Azerbajdžanu potrebnú technickú pomoc, aby sa mohol pripraviť na rokovania a aby sa podporilo prijímanie požadovaných reforiem;
   aa) naliehať na Azerbajdžan, aby podpísal a ratifikoval Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu;
   ab) vyzvať azerbajdžanské orgány, aby podpísali a ratifikovali Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení, ako aj Dohovor o kazetovej munícii;
   ac) zaistiť urýchlené rokovania o zjednodušení vízového režimu a o readmisných dohodách s cieľom podporovať vzájomné medziľudské kontakty a za prioritu považovať mobilitu mladých ľudí a akademickú mobilitu; prispieť k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu a zaistiť, aby ustanovenia o azyle boli v úplnom súlade s medzinárodnými povinnosťami a záväzkami a normami EÚ, najmä v oblasti ľudských práv;
   ad) zdôrazniť význam budovania a rozvoja silného sektora mládeže a v tejto súvislosti privítať rôzne štátne programy, ktoré ponúkajú štipendiá na štúdium v zahraničí;
   ae) naliehať na Azerbajdžan, aby nebránil udeľovaniu víz štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú arménsky pôvod a chcú vycestovať do Azerbajdžanu, a aby zrušil zákaz medzinárodných telefonických hovorov do Arménska;
   af) podnietiť širokú odvetvovú spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom a najmä vysvetliť prínosy zbližovania právnych predpisov a podporovať toto zbližovanie a s týmto cieľom poskytnúť potrebnú technickú pomoc;
   ag) naliehavo vyzvať azerbajdžanské orgány, aby urýchlili vykonávanie kľúčových dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP);
   ah) posilňovať transparentnosť pri riadení verejných financií a zlepšovať právne predpisy v oblasti verejného obstarávania s cieľom výrazne prispieť k dobrej správe veci verejných a transparentnému rozhodovaniu; v tejto súvislosti privítať zapojenie Azerbajdžanu do iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle zameranej na väčšiu mieru otvorenosti v oblasti príjmov plynúcich z ťažby ropy a zemného plynu a monitorovať, ako azerbajdžanská vláda dodržiava svoju povinnosť uverejňovať informácie o verejných financiách v súlade s právnymi predpismi o práve na prístup k informáciám;
   ai) podniknúť potrebné kroky na to, aby sa do dohody o pridružení začlenili ustanovenia, ktoré Azerbajdžanu umožnia podieľať sa na programoch Spoločenstva a zúčastňovať sa na činnosti jeho agentúr, čo je nástrojom na podporu európskej integrácie na všetkých úrovniach;
   aj) privítať reformy, ktoré azerbajdžanské orgány uskutočnili v oblasti súdnictva s cieľom zabezpečiť väčšiu nezávislosť sudcov, zlepšiť postupy ich výberu a vymenúvania, odstrániť korupciu v súdnictve a sklon podliehať vplyvu výkonnej moci; uznať, že boli prijaté príslušné právne predpisy vrátane zákona o advokátoch; vyzvať poverené orgány, aby pokračovali vo vykonávaní právnych predpisov zameraných na boj proti korupcii a aby sa zamerali na prípady korupcie na najvyšších miestach, ako aj na podstatné zlepšenie transparentnosti verejných výdavkov a financovania politických strán; zdôrazniť potrebu zlepšiť nezávislosť, efektívnosť a zdroje súdnictva; opätovne zdôrazniť dôležitosť toho, aby súdny systém fungoval bez politického zasahovania; zdôrazniť potrebu dosiahnutia presvedčivých výsledkov pri nábore a vymenúvaní sudcov a štátnych prokurátorov na základe uplatňovania jednotných, transparentných, objektívnych a na celoštátnej úrovni uplatniteľných kritérií a vyhotoviť záznamy o trestnom stíhaní a odsúdení, na základe ktorých je možné merať pokrok; žiada zjednotenie judikatúry v záujme zabezpečenia predvídateľného súdneho systému a dôvery verejnosti;
   ak) zriadiť programy partnerstva medzi regiónmi EÚ a miestnymi spoločenstvami s národnostnými menšinami, ktoré majú vysokú mieru autonómne;
   al) zdôrazniť potrebu udržateľného hospodárstva, a to aj podporou jeho diverzifikácie; podporovať väčšiu otvorenosť a transparentnosť v odvetví energetiky a zaistiť, aby sa jeho rozvoj realizoval v súlade s medzinárodnými normami v oblasti životného prostredia; podporovať rozvoj trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie; zdôrazniť potrebu príslušných právnych predpisov pre oblasť životného prostredia;
   am) zdôrazniť význam spolupráce EÚ a Azerbajdžanu v odvetví energetiky pri diverzifikácii trás a dodávok energie do Európy; pripomenúť v tejto súvislosti spoločné vyhlásenie o dodávke zemného plynu, ktoré podpísali predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev 13. januára 2011 v Baku, ako dôležitý krok k realizácii južného koridoru zemného plynu a oceniť úsilie Azerbajdžanu pri presadzovaní pilotných projektov, ako sú ropovod Baku – Tbilisi – Ceyhan a plynovod Baku – Tbilisi – Erzurum, ako aj realizáciu projektu AGRI;
   an) zdôrazniť význam jedinečnej geografickej polohy Azerbajdžanu, ktorá mu umožňuje priamy a nerušený tranzit medzi EÚ a krajinami Strednej Ázie; privítať snahu o rozvoj transkaspickej tranzitnej spolupráce s Kazachstanom a nájsť spôsoby, ako nadviazať takúto spoluprácu s Turkménskom; privítať mandát Rady podpísaný 12. septembra 2011 na uzavretie právne záväznej dohody medzi EÚ, Azerbajdžanom a Turkménskom o plynovode vedúcom cez Kaspické more;
   ao) zabezpečiť neustále zameranie pozornosti EÚ na rozvoj spolupráce s Azerbajdžanom v oblasti energeticky a na udržateľnú podporu zo strany EÚ; poskytnúť technickú pomoc azerbajdžanskej štátnej agentúre pre alternatívne a obnoviteľné zdroje energie s cieľom pomôcť Azerbajdžanu diverzifikovať jeho energetické zdroje, podporovať energetickú účinnosť a zabezpečiť, aby krajina dodržiavala ciele EÚ v oblasti zmeny klímy;
   ap) nájsť spôsoby, akými podporiť dialóg a regionálnu spoluprácu podporovaním organizácií, ako je Regionálne environmentálne centrum (REC), a to prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov s účasťou MVO, miestnych spoločenstiev a zúčastnených strán z Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska;
   aq) začleniť do dohody o pridružení silný parlamentný rozmer, ktorý zabezpečí úplnú angažovanosť azerbajdžanského parlamentu (Milli Medžlis) a Európskeho parlamentu a podporí činnosť Parlamentného zhromaždenia Euronest;
   ar) v plnej miere zapojiť Európsky parlament do vykonávania a monitorovania dohody o pridružení; zaviesť jasné kritériá na vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane predkladania pravidelných správ Európskemu parlamentu;
   as) poskytnúť Azerbajdžanu lepšie zacielenú technickú pomoc s cieľom zaistiť, aby dokázal plniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej úplného vykonávania, a to pokračovaním v realizácii komplexných programov budovania inštitúcií;
   at) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie o dosiahnutom pokroku doplnené dokumentáciou v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje, že Parlament musí byť ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;
   au) ďalej podporovať úzku spoluprácu s Východným partnerstvom i v rámci neho a zároveň pravidelne informovať Európsky parlament o pokrokoch v rámci tejto spolupráce;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Azerbajdžanu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0243.
(2) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 136.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0025.
(4) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0153.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0576.
(7) Ú. v. EÚ L 221, 27.8.2011, s. 5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia