Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2315(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0079/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0079/2012

Συζήτηση :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0128

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 306kWORD 89k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας
P7_TA(2012)0128A7-0079/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (2011/2315(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας για μια συμφωνία σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 σχετικά με την Αρμενία με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με μια εταιρική σχέση κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας της 27ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006 και τη κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση» της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ– γειτονικών χωρών Ανατολικής Ευρώπης (Euronest) της 3ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τον Νότιο Καύκασο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την Αρμενία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο(3), και της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση(5) και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/518/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2011 σχετικά με τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Αρμενίας, που εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τον τρίτο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Αρμενίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη γενική αμνηστία που εγκρίθηκε από το Αρμενικό Κοινοβούλιο στις 26 Μαΐου 2011 έπειτα από πρόταση του Προέδρου Σαργκσιάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που υπογράφηκε από τους Προέδρους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 2 Νοεμβρίου 2008 στη Μόσχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που υπογράφηκε από τους Προέδρους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 23 Ιανουαρίου 2012 στο Σότσι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4, και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0079/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση παρέχει το πολιτικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μέσω νέων συμφωνιών σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις φιλοδοξίες της χώρας εταίρου και το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για τη σταθερότητα και τη δημοκρατική ανάπτυξη της περιοχής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, βελτιώνοντας την πολιτική σύνδεση, την κοινωνικοοικονομική ολοκλήρωση και τη νομική προσέγγιση με την ΕΕ, και για την ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, η πολυμερής διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι συμπληρωματική και δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διμερή διάσταση και ότι πρέπει να αναπτυχθεί ταυτόχρονα με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την πλήρη εφαρμογή τους και να τεθούν οι βάσεις για μια γνήσια περιφερειακή συνεργασία όπως προβλέπεται από τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή δέσμευση της Αρμενίας στις κοινές αξίες και αρχές, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σημαντική για να προχωρήσει η διαδικασία και για να επιτύχει η διαπραγμάτευση και επακόλουθη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Αρμενίας έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη θέλησή τους να μείνουν πιστοί σε αυτές τις αξίες και ότι έχουν επικαλεστεί τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αρμενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορεία δεν συμβαδίζει πάντοτε με την πραγματικότητα σε σχέση με τον ρυθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή της Αρμενίας στο πλαίσιο του Euronest, που καλύπτει τις τέσσερις θεματικές πλατφόρμες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αποτελεί θετικό παράδειγμα της δέσμευσής της για εφαρμογή των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άλυτη διαμάχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπονομεύει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Αρμενίας και της περιοχής του νότιου Καυκάσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση» δηλώνει τη φιλοδοξία της να εργαστεί κατά τρόπο προορατικότερο για την επίλυση της διαμάχης στο νότιο Καύκασο και να επιτείνει τη συμμετοχή της τόσο μέσω της υποστήριξης των υφιστάμενων μορφών διαπραγμάτευσης όσο και μέσω της πρότασης νέων πρωτοβουλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τον νότιο Καύκασο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης στην περιοχή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή εδαφών, τα οποία ανήκουν σε τρίτη χώρα, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνολικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ανησυχητικές εκθέσεις για παράνομες δραστηριότητες από τα αρμενικά στρατεύματα στα κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα για τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις, ανανέωση στρατιωτικού υλικού και προσωπικού και ενίσχυση των αμυντικών κλιμακίων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή διεξαγωγή, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών στις 6 Μαΐου 2012 θα είναι ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Αρμενίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο της Αρμενίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και παρέχουν ώθηση για εσωτερική μεταρρύθμιση·

1.  απευθύνει τις παρακάτω συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: θα πρέπει

   α) να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης θα αποτελέσει ένα συνεκτικό και ελπιδοφόρο πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Αρμενία, ένα πλαίσιο που θα ενισχύει την πολιτική σύνδεση, την οικονομική σύγκλιση και τη νομική προσέγγιση·
   β) να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Αρμενίας, σύμφωνα με τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, με ημερομηνία 20 Μαΐου 2010, και σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ, όπως ενσωματώνονται στην κοινή δήλωση της Λ' Άκουιλα της 10ης Ιουλίου 2009, συνδέονται κατά τρόπο αξιόπιστο με την επίλυση της διαμάχης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένων π.χ. μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η γενική αποστρατιωτικοποίηση, η απόσυρση των ελεύθερων σκοπευτών από τη γραμμή επαφής, η απόσυρση των δυνάμεων της Αρμενίας από τα κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν που περιβάλλουν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και η σταδιακή επιστροφή τους στον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν, η συγκρότηση μηχανισμού ενεργητικής πρόληψης συμβάντων και διερεύνησης των παραβιάσεων της ανακωχής στη γραμμή επαφής, το δικαίωμα όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και στις ιδιοκτησίες τους και εγγυήσεις διεθνούς ασφάλειας, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται μια πραγματικά πολυεθνική ειρηνευτική αποστολή, για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συμφωνηθείσες συνθήκες για τη μελλοντική νομικά δεσμευτική ελεύθερη έκφραση ως προς το επιθυμητό τελικό καθεστώς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·
   γ) να τονίσουν τη ύψιστη σημασία των δημοκρατικών, διάφανων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών με διάφορους αντιπάλους, πράγμα που κατοχυρώνεται όχι μόνο με τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών του Μαΐου 2012 κατά την ημέρα των εκλογών, αλλά προβλέπει επίσης πολυφωνία, ελευθερία πολιτικού λόγου, ελευθερία έκφρασης και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτικών δυνάμεων σε επίσημα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ελευθερία του συνέρχεσθαι και ελεύθερη κυκλοφορία στη διάρκεια της προεκλογικής και της μετεκλογικής διαδικασίας συνολικά· τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αρμενία τα απαραίτητα μέσα για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην ποιότητα των εκλογικών διαδικασιών· να επιδοκιμάσουν την υιοθέτηση του νέου εκλογικού νόμου της Αρμενίας, που είναι σύμφωνος με τις διεθνείς υποχρεώσεις και συστάσεις·
   δ) τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση μιας διαφανούς, ανεξάρτητης και αμερόληπτης έρευνας των γεγονότων της 1ης Μαρτίου 2008 καθώς και μιας ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την παρέμβαση της αστυνομίας κατά τη διάλυση της διαδήλωσης·
   ε) να αναγνωρίσουν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αρμενίας και να τις θεωρήσουν πολύτιμο μοχλό και απαραίτητο καταλύτη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και δημόσιας στήριξης των εν λόγω μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της δέσμευσης της Αρμενίας για κοινές αξίες και αρχές του κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και χρηστή διακυβέρνηση·
   στ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης ρήτρες και κριτήρια για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζουν τα υψηλότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, βασιζόμενοι στον μέγιστο δυνατό βαθμό στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ και του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Αρμενίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ζ) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη σημασία της εγγύησης της άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ανάπτυξης μιας κοινωνίας πολιτών, του κράτους δικαίου, του συνεχιζόμενου αγώνα ενάντια στη διαφθορά, της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της αγοράς και της ανεξαρτησίας των μέσων·
   η) να παροτρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να εγκρίνουν νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία θα απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου σε κάθε τομέα·
   θ) να ενθαρρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να συνεχίσουν με νέες προσπάθειες τη νομοθετική μεταρρύθμιση στη χώρα·
   ι) να ενθαρρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να συνεχίσουν την ανάπτυξη του γραφείου του Υπερασπιστή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως παρέχοντάς του πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και υποστηρίζοντας τα νεοϊδρυθέντα περιφερειακά γραφεία· να διασφαλίσουν ότι η στήριξη θεσμικών οργάνων όπως ο Υπερασπιστής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξισορροπείται αναλογικά με τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   ια) να τονίσουν ιδιαίτερα τη σημασία της ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών, των διαφανών διαδικασιών προμηθειών, του διαχωρισμού της πολιτικής από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και της ανάγκης να διαλυθούν οι ολιγαρχικές δομές στο εσωτερικό της οικονομίας, των αξιόπιστων δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες αποτελούν εγγύηση δίκαιης δίκης και πρόσβασης στη δικαιοσύνη όλων των πολιτών, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ερευνητική δημοσιογραφία, της πρόσβασης σε πληροφορίες και ανεξάρτητα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της αποτροπής κάθε μορφής βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης σε κέντρα κράτησης· να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση της Αρμενίας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθεί με τις βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς·
   ιβ) να τονίσουν τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως υπό το φως των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης κατά την 3135η συνεδρίασή της στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2011·
   ιγ) να υπογραμμίσουν τη σχέση ανάμεσα στην αναμόρφωση των αρχών επιβολής του νόμου στις χώρες εταίρους και των μέτρων καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   ιδ) να τονίσουν την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία των αξιωματούχων στα σώματα επιβολής του νόμου και της αστυνομίας, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας πλήρη διερεύνηση των βασανιστηρίων και της παραβίασης των δικαιωμάτων κατά την προφυλάκιση και την παραμονή σε κλειστά ιδρύματα·
   ιε) να διασφαλίσουν ότι ζητείται τακτικά και συστηματικά η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Αρμενία καθ' όλη τη διαδικασία διαπραγματεύσεων της συμφωνίας σύνδεσης και να διασφαλίσουν ότι σημειώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις τους οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο·
   ιστ) να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης είναι σύμφωνη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την τελική πράξη του Ελσίνκι και τις αρχές και το πλαίσιο του ΟΑΣΕ, ιδίως τη μη χρήση βίας, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό·
   ιζ) υπενθυμίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν μπορεί να υπάρχει εναλλακτική στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ· Υπογραμμίζει ότι κάθε απειλή για χρήση βίας υπονομεύει τις κοινές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας·
   ιη) καλεί την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να λάβουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα μέτωπα των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των ελεύθερων σκοπευτών από τη γραμμή επαφής (σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ), της απόσυρσης και του τερματισμού χρήσης του πυροβολικού, της σημαντικής αύξησης του αριθμού των παρατηρητών ΟΑΣΕ, ως μεταβατικό μέτρο μέχρι να αναπτυχθεί πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη υπό την εντολή του ΟΗΕ ως μέρος της εφαρμογής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας· καλεί την Αρμενία να μη στέλνει πλέον στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στρατιώτες που υπηρετούν υποχρεωτική θητεία·
   ιθ) να ενδυναμώσουν την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της υποστήριξής της προς τις προσπάθειες της Ομάδας Μινσκ, προσφερόμενοι να παίξουν ενεργότερο και ισχυρότερο ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στην αύξηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, μεταξύ άλλων με την προώθηση μιας εντατικότερης διαπραγματευτικής διαδικασίας και με συνδρομή προς αυτά μέσω έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με σκοπό την αύξηση της λαϊκής υποστήριξης όσον αφορά τις αμοιβαίες παραχωρήσεις και την ειρηνική επίλυση, και παρέχοντας ενίσχυση σε ανθρωπιστικά προγράμματα στις περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις, ιδίως σε δραστηριότητες απομάκρυνσης των ναρκών ξηράς·
   κ) να διαδραματίσουν ηγετικότερο ρόλο στην επιδίωξη διευθέτησης της διαμάχης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα οδηγήσουν στην προσέγγιση των κοινοτήτων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και θα διαδώσουν την ιδέα της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλες τις πλευρές· να τονίσουν ότι αμφότερες η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή οιωνδήποτε αποφάσεων ληφθούν από το σχήμα της Ομάδας Μινσκ για την εδραίωση ειρηνικής επίλυσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για άνευ όρων πρόσβαση των εκπροσώπων της ΕΕ στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τις γύρω από αυτό κατεχόμενες περιοχές·
   κα) πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ στην Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ ενισχύει τη συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση της διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν·
   κβ) να ενδυναμώσουν την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον νότιο Καύκασο, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των προσπαθειών της Ομάδας Μινσκ και την προετοιμασία του εδάφους για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως έχουν συμφωνήσει οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας· να τονίσουν την ανάγκη για την τάχιστη ειρηνική επίλυση της διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις αποφάσεις και τα έγγραφα που εγκρίθηκαν σε αυτό πλαίσιο·
   κγ) να καλέσουν όλους τους εξωτερικούς παράγοντες της διαμάχης να επιδείξουν καλή θέληση και να συμβάλουν με θετικό τρόπο στην άμεση και ειρηνική επίλυσή της·
   κδ) να καλέσουν τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να ενεργούν υπεύθυνα, να μετριάσουν τα σχόλιά τους και να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για ουσιαστικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και να τεθεί η βάση για αποτελεσματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης·
   κε) εκφράζει ανησυχία για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, και ιδίως για τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες της Αρμενίας που απομυζούν πόρους από περισσότερο επείγοντα ζητήματα όπως η μείωση της φτώχειας, η κοινωνική ασφάλιση και η οικονομική ανάπτυξη και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα και πυρομαχικά τόσο στο Αζερμπαϊτζάν όσο και στην Αρμενία, σύμφωνα με το αίτημα του ΟΑΣΕ του Φεβρουαρίου του 1992, εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί και δεν έχει υπογραφεί από τα δύο μέρη μια συνολική διευθέτηση·
   κστ) σημειώνει ως προς αυτό την ανάγκη να διερευνηθούν εκθέσεις σχετικά με μια πολιτική εποικισμού, την οποία εφάρμοσαν οι αρχές της Αρμενίας προκειμένου να αυξηθεί ο αρμενικός πληθυσμός στα κατεχόμενα εδάφη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·
   κζ) να τονίσουν τη σημασία της επικύρωσης των πρωτοκόλλων τα οποία υπέγραψαν η Αρμενία και η Τουρκία στη Ζυρίχη το 2009 και να αυξήσουν τις προσπάθειες να διευκολυνθεί η εξομάλυνση των σχέσεων με το παρεπόμενο άνοιγμα των συνόρων χωρίς περιορισμούς· να χαιρετίσουν την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τον χώρο εις βάθος και ολοκληρωμένων ελεύθερων συναλλαγών· από αυτήν την άποψη να υπογραμμίσουν ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχώς κλειστά σύνορα μεταξύ χωρών οι οποίες επιδιώκουν να γίνουν μέλη ή να έχουν σύνδεση με την ΕΕ και να ζητήσουν επιμόνως τον τερματισμό της κατάστασης αυτής·
   κη) να παροτρύνουν την Αρμενία να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να ευθυγραμμίσει την πολιτική της προς το Ιράν με την προσέγγιση της ΕΕ προς την εν λόγω χώρα·
   κθ) να υπογραμμίσουν την ανάγκη χρήσης της συμφωνίας σύνδεσης ως πλατφόρμας για την προώθηση των περιφερειακών συνεργειών και της συνεργασίας· να υπογραμμίσουν τους δεσμούς αμοιβαίας ενίσχυσης ανάμεσα στη δημοκρατική πλουραλιστική ανάπτυξη και την επίλυση της διαμάχης· να τονίσουν κυρίως τη σημασία της δημιουργίας συνεργειών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας· να ζητήσουν από όλα τα μέρη να συμμετάσχουν πλήρως στον πολύπλευρο άξονα συνεργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χωρίς να τον συνδέουν με τις διαμάχες·
   λ) να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να ενθαρρύνουν τον διάλογο και την περιφερειακή συνεργασία, υποστηρίζοντας οργανισμούς όπως το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (ΠΠΚ) μέσω κοινών διασυνοριακών έργων με τη σύμπραξη ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας·
   λα) να παροτρύνουν την Αρμενία να επικυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τον Οργανισμό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως βήμα ζωτικής σημασίας ώστε να ευθυγραμμιστεί η εθνική νομοθεσία με τις διεθνείς δικαστικές συμφωνίες, τις οποίες έχουν αποδεχτεί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   λβ) να παροτρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς·
   λγ) να υπογραμμίσουν τη σημασία της κινητικότητας για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· να θέσουν ως προτεραιότητα την κινητικότητα των νέων και των φοιτητών κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεώρησης εισόδου (βίζα) και επανεισδοχής· να ζητήσουν από την Αρμενία να βελτιώσει την εθνική νομοθεσία η οποία ρυθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδική έμφαση στις διαδικασίες συγχρονισμού για επιστημονικούς τίτλους και νομική ρύθμιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών βάσει της διαδικασίας της Μπολόνια· να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις για την παροχή ασύλου ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ·
   λδ) να ενθαρρύνουν τη διαφανή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων·
   λε) να ενθαρρύνουν την ευρεία τομεακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας· ειδικότερα, να καταστήσουν σαφή τα οφέλη και να προωθήσουν την κανονιστική σύγκλιση στον τομέα αυτό και, για τον σκοπό αυτό, να παράσχουν την απαραίτητη οικονομική και τεχνική συνδρομή·
   λστ) να χαιρετίσουν την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ και των συστάσεων της ΕΕ στην Αρμενία κατά την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων εργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· να σημειώσουν ιδίως τα απτά αποτελέσματα στον τομέα της μετανάστευσης, τα οποία επιτεύχθηκαν με την υπογραφή της κοινής δήλωσης σχετικά με μια εταιρική σχέση κινητικότητας·
   λζ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης διατάξεις που επιτρέπουν στην Αρμενία να συμμετάσχει στα κοινοτικά προγράμματα και τους κοινοτικούς οργανισμούς, ως βασικό εργαλείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλα τα επίπεδα·
   λη) να τονίσουν την ανάγκη μιας βιώσιμης οικονομίας, και μέσω της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και συμμορφώνεται με τη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση ESPOO)·
   λθ) να επαναλάβουν το αίτημα για παύση της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου του Μετσαμόρ πριν από το 2016, δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να αναβαθμιστεί προκειμένου να πληροί τα υφιστάμενα συμφωνηθέντα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα·
   μ) να συνεχίσουν να παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για να είναι εφικτή η έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων για όλες τις πτυχές της συμφωνίας σύνδεσης και να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν πρόσφατα σχετικά με την DCFTA συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό·
   μα) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση που θα προβλέπει την πλήρη συμμετοχή της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας· να συνδράμουν και με τεχνικά και με οικονομικά μέσα το Κοινοβούλιο της Αρμενίας, ώστε να αναπτύξει πλήρως τις συνταγματικές λειτουργίες, τα συνταγματικά σώματα και τις συνταγματικές υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της συγκροτήσεως πλήρως ανεπτυγμένων μόνιμων επιτροπών και της ενισχυμένης διαδράσεως με την κοινωνία των πολιτών· παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων της διαπραγματευτικής διαδικασίας·
   μβ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται η υποβολή τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   μγ) να παράσχουν καλύτερα στοχοθετημένη χρηματοπιστωτική και τεχνική βοήθεια στην Αρμενία, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και την πλήρη υλοποίησή της, και να συνεχίσουν να προσφέρουν εκτεταμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και η δικαστική μεταρρύθμιση·
   μδ) να ενθαρρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία της υψηλού επιπέδου συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής και να κρατούν επίσης πλήρως ενήμερους τους συμβούλους της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας της εμβληματικής πρωτοβουλίας ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων (IBM) της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παράσχουν αυτή τη βοήθεια σε όλους τους ανατολικούς εταίρους·
   με) να αναγνωρίσουν το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Αρμενίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να παρέχουν επαρκή βοήθεια σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» ανάλογα με τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και στο μέτρο των δεικτών δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   μστ) να αυξήσουν, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση», τη βοήθεια της ΕΕ για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αρμενία, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν εσωτερική παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων της κυβέρνησης και να διασφαλίζουν περισσότερο τη λογοδοσία της κυβέρνησης για αυτές·
   μζ) να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες που θα υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις αρχές της Αρμενίας.

(1) EE C 66 E της 20.3.2009, σ. 67.
(2) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 136.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(4) ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 64.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(7) EE L 221 της 27.8.2011, σ. 5.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου