Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2315(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0079/2012

Predložena besedila :

A7-0079/2012

Razprave :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Glasovanja :

PV 18/04/2012 - 9.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0128

Sprejeta besedila
PDF 232kWORD 79k
Sreda, 18. april 2012 - Strasbourg
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Armenijo
P7_TA(2012)0128A7-0079/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2012 s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Armenijo (2011/2315(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju tekočih pogajanj med Evropsko unijo in Armenijo o pridružitvenem sporazumu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Armeniji z dne 10. maja 2010 o sprejetju pogajalskih smernic,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Armenijo in Evropsko unijo, ki je začel veljati 1. julija 1999,

–  ob upoštevanju skupne izjave o partnerstvu za mobilnost med Evropsko unijo in Armenijo z dne 27. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta evropske sosedske politike, sprejetega 14. novembra 2006, in skupnega sporočila „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“ z dne 25. maja 2011,

–  ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhu o vzhodnem partnerstvu v Pragi 7. maja 2009,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o vzhodnem partnerstvu z dne 25. oktobra 2010,

–  ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na vrhunskem srečanju o vzhodnem partnerstvu v Varšavi 29. in 30. septembra 2011,

–  ob upoštevanju ustanovnega akta parlamentarne skupščine evropske sosedske politike za vzhod (EURONEST) z dne 3. maja 2011,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o južnem Kavkazu z dne 27. februarja 2012,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2008 o Armeniji(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o nujnosti evropske strategije za južni Kavkaz(2),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 20. januarja 2011 o strategiji EU za Črno morje(3) in z dne 17. januarja 2008 o pristopu k regionalni politiki za Črno morje(4),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. aprila 2011 o pregledu evropske sosedske politike – vzhodna dimenzija(5) in z dne 14. decembra 2011 o pregledu evropske sosedske politike(6),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/518/SZVP z dne 25. avgusta 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za južni Kavkaz in za krizo v Gruziji(7),

–  ob upoštevanju poročila Evropske komisije o napredku Armenije, ki je bilo sprejeto 25. maja 2011,

–  ob upoštevanju tretjega kroga dialoga o človekovih pravicah med EU in Armenijo dne 6. decembra 2011,

–  ob upoštevanju splošne pomilostitve, ki jo je armenski parlament sprejel 26. maja 2011 na predlog predsednika Sargsyana,

–  ob upoštevanju izjave, ki so jo podpisali predsedniki Armenije, Azerbajdžana in Ruske federacije 2. novembra 2008 v Moskvi,

–  ob upoštevanju skupne izjave, ki so jo podpisali predsedniki Armenije, Azerbajdžana in Ruske federacije 23. januarja 2012 v mestu Soči,

–  ob upoštevanju členov 90(4) in 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0079/2012),

A.  ker vzhodno partnerstvo zagotavlja politični okvir za krepitev dvostranskih odnosov na podlagi novih pridružitvenih sporazumov, pri tem pa upošteva specifične razmere v partnerski državi in njene ambicije ter strateški interes EU za stabilnost in demokratični razvoj regije;

B.  ker so pridružitveni sporazumi ustrezen okvir za poglabljanje odnosov s spodbujanjem političnega povezovanja, družbeno-gospodarskega vključevanja in pravnega približevanja EU ter za razvoj kulturnih odnosov;

C.  ker v zvezi s tem večstranska razsežnost vzhodnega partnerstva dopolnjuje dvostransko razsežnost in je neločljivo povezana z njo ter bi se morala razvijati hkrati s sedanjimi pogajanji o pridružitvenih sporazumih, da bi omogočili polno izvajanje teh sporazumov in zagotovili podlago za dejansko regionalno sodelovanje v skladu z načeli, na katerih temelji evropska sosedska politika;

D.  ker je dejavna zavezanost Armenije skupnim vrednotam in načelom, vključno z demokracijo, pravno državo, dobrim upravljanjem in spoštovanjem človekovih pravic, bistvena za napredovanje procesa ter za uspešnost pogajanj in poznejšega izvajanja pridružitvenega sporazuma;

E.  ker so armenske oblasti že večkrat izrazile, da se želijo zavezati tem vrednotam, in opozarjale na evropske ambicije Armenije; ker realnost z vidika hitrosti reform ne ustreza vedno besedam; ker je dejavna udeležba Armenije pri večstranskemu parlamentarnemu sodelovanju v okviru skupščine Euronest, ki zajema štiri tematske platforme vzhodnega partnerstva, dober primer zavezanosti evropskim vrednotam in načelom, katere pomen je v armenski družbi priznan s širokim javnim konsenzom;

F.  ker nerešen spor zaradi Gorskega Karabaha spodkopava stabilnost in razvoj Armenije in južnega Kavkaza; ker je Evropska unija v svojem skupnem sporočilu „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“ izrazila željo po dejavnejšem sodelovanju pri reševanju sporov na južnem Kavkazu in po njeni okrepljeni udeležbi s podpiranjem sedanjih pogajanj ter s predlaganjem novih pobud; ker ima posebni predstavnik Evropske unije za južni Kavkaz pomembno vlogo pri spodbujanju mirnega reševanja sporov v regiji;

G.  ker je zasedba ozemelj tretje države kršitev mednarodnega prava in je v nasprotju s temeljnimi načeli evropske sosedske politike, kar ogroža celoten projekt vzhodnega partnerstva;

H.  ker obstajajo skrb vzbujajoča poročila o nezakonitih dejavnostih armenske vojske na zasedenih azerbajdžanskih ozemljih, kot so redni vojaški manevri, obnavljanje vojaške opreme in osebja ter krepitev obrambnih ešalonov;

I.  ker bo pravilna izvedba prihodnjih parlamentarnih volitev, ki so predvidene za 6. maj 2012, v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi bistvena za razvoj odnosov med EU in Armenijo ter ker morajo biti volitve izvedene v skladu z novo volilno zakonodajo Armenije;

J.  ker pogajanja med EU in Armenijo o pridružitvenem sporazumu dobro napredujejo in so spodbuda za notranje reforme;

1.  naslovi naslednja priporočila na Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje: treba je

   (a) zagotoviti, da bo pridružitveni sporazum celovit in v prihodnost usmerjen okvir za prihodnji razvoj odnosov z Armenijo ter da bo spodbujal politično povezovanje in približevanje na gospodarskem in pravnem področju;
   (b) zagotoviti, da bodo pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Armenijo ter EU in Azerbajdžanom – v skladu z zahtevami iz resolucije Parlamenta o nujnosti evropske strategije za južni Kavkaz z dne 20. maja 2010 in vsemi osnovnimi načeli skupine iz Minska organizacije OVSE, ki so zapisana v skupni izjavi iz Aquile z dne 10. julija 2009 – povezana s prepričljivo zavezanostjo k bistvenemu napredku v smeri rešitve spora v Gorskem Karabahu, ki bo vključeval na primer ukrepe za krepitev zaupanja, kot je splošna odprava vojaškega značaja, umik ostrostrelcev s frontne črte, umik armenskih čet z zasedenih ozemelj okoli Gorskega Karabaha in prehod teh ozemelj pod nadzor Azerbajdžana, ter mehanizem za aktivno preprečevanje incidentov, preiskave kršitev premirja na frontni črti, pravico vseh notranje razseljenih oseb in beguncev, da se vrnejo v svoje domače kraje in domove, ter zagotavljanje varnosti na mednarodni ravni, ki bi vključevalo resnično večnacionalno operacijo ohranjanja miru; tako bi ustvarili ustrezne dogovorjene pogoje, da bodo lahko ljudje v prihodnosti svobodno izrazili svojo voljo, ki bo pravno zavezujoča, glede končnega statusa Gorskega Karabaha;
   (c) poudariti, kako zelo pomembne so demokratične, pregledne, svobodne in poštene konkurenčne volitve, ki se izražajo ne le s pravilno izvedbo volitev maja 2012, na volilni dan, temveč tudi s pluralnostjo, svobodo političnega diskurza, svobodo govora in enakim dostopom vseh političnih sil do glavnih radijskih in televizijskih medijev ter s svobodo združevanja in gibanja med celotnim procesom pred volitvami in po njih; poudarja, da je treba zagotoviti ustrezne vire za delegacijo EU v Armeniji, da bo lahko EU bolj prispevala h kakovosti volitev; pohvaliti Armenijo za sprejetje nove volilne zakonodaje, ki je v skladu z mednarodnimi obveznostmi in priporočili;
   (d) poudariti, da je bistveno izpeljati pregledno, neodvisno in nepristransko preiskavo dogodkov s 1. marca 2008, vključno z neodvisno preiskavo posredovanja policije pri razganjanju demonstrantov;
   (e) priznati evropske težnje Armenije ter jih obravnavati kot dragocen vzvod in potrebno spodbudo za izvajanje reform in javno podporo tem reformam, katerih namen je okrepiti zavezanost Armenije skupnim vrednotam in načelom pravne države, spoštovanju človekovih pravic in dobrega upravljanja;
   (f) vključiti v pridružitveni sporazum klavzule in merila uspešnosti v zvezi z varovanjem in spodbujanjem človekovih pravic, ki odražajo najvišje mednarodne in evropske standarde, pri čemer se je treba v največji možni meri opreti na okvire Sveta Evrope in OVSE ter na dialog med EU in Armenijo o človekovih pravicah;
   (g) v pridružitvenem sporazumu poudariti pomen zagotavljanja temeljnih svoboščin, vključno s svobodo zbiranja in združevanja, razvoja civilne družbe, pravne države, nadaljnjega boja proti korupciji, zagotavljanja tržne konkurenčnosti in neodvisnih medijev;
   (h) pozvati azerbajdžanske oblasti, naj sprejmejo protidiskriminacijsko zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne usmeritve in spolne identitete na vseh področjih;
   (i) spodbujati armenske oblasti, naj z novimi prizadevanji nadaljujejo zakonodajne reforme v državi;
   (j) spodbujati armenske oblasti, naj še naprej razvijajo urad varuha človekovih pravic, zlasti z zagotavljanjem dodatnih finančnih in človeških virov ter s podpiranjem novo ustanovljenih regionalnih uradov; zagotoviti, da bo podpora institucijam, kot je varuh človekovih pravic, sorazmerno uravnotežena s podporo organizacijam civilne družbe;
   (k) zlasti poudariti pomen neodvisnosti sodstva, preglednih postopkov javnega naročanja in ločevanja politike od gospodarstva, nujnost odprave oligarhičnih struktur v gospodarstvu, pomen zanesljivih sodnih postopkov, v katerih je zagotovljeno pošteno sojenje in sodno varstvo za vse državljane, varnega okolja za raziskovalno novinarstvo, dostopa do informacij, neodvisnih in socialnih medijev ter preprečevanje vseh oblik mučenja in slabega ravnanja v centrih za pridržanje; spodbujati armensko vlado, naj naredi vse, da bo še naprej ravnala v skladu z najboljšo prakso in priporočili EU na teh področjih;
   (l) poudariti pomen, ki ga Evropska unija pripisuje preprečevanju korupcije in boju proti korupciji v državah vzhodnega partnerstva, zlasti ob upoštevanju sklepov Sveta o sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev v okviru vzhodnega partnerstva, ki jih je Svet sprejel na 3135. zasedanju 13. in 14. decembra 2011;
   (m) poudariti povezavo med reformo organov kazenskega pregona v partnerskih državah in ukrepi za boj proti finančnemu kriminalu, korupciji, pranju denarja in financiranju terorizma;
   (n) poudariti nujnost boja proti nekaznovanju organov kazenskega pregona in policije, med drugim z zagotavljanjem celovitega preiskovanja mučenja in kršitev pravic ljudi med pridržanjem in v zaprtih ustanovah;
   (o) zagotoviti redne in sistematične posvete z organizacijami civilne družbe in nevladnimi organizacijami v Armeniji v vseh fazah pogajanj o pridružitvenem sporazumu ter zagotoviti, da so njihova priporočila slišana in ustrezno upoštevana;
   (p) zagotoviti, da bo pridružitveni sporazum skladen z načeli mednarodnega prava, zlasti z načeli ustanovne listine Združenih narodov, Helsinške sklepne listine in okvira OVSE, predvsem neuporaba oborožene sile, ozemeljska celovitost in pravica do samoodločbe;
   (q) opomniti vse strani, da je spor v Gorskem Karabahu mogoče rešiti le po mirni poti; poudariti, da vse grožnje z uporabo sile spodkopavajo skupna prizadevanja mednarodne skupnosti;
   (r) pozvati Armenijo in Azerbajdžan, naj sprejmeta ukrepe za izgradnjo zaupanja vzdolž frontnih črt, vključno z umikom ostrostrelcev s črte stika (v skladu s priporočili OVSE), umikom in prenehanjem uporabe artilerije ter znatnim povečanjem števila opazovalcev OVSE, dokler ne bo v okviru izvajanja mirovnega sporazuma oblikovana večnacionalna misija za ohranjanje miru z mandatom Združenih narodov; pozvati Armenijo, naj preneha pošiljati redne vojaške nabornike služit v Gorski Karabah;
   (s) okrepiti zmogljivost Evropske unije za reševanje sporov in posredovanje, med drugim z okrepljenim podpiranjem prizadevanj skupine iz Minska, z aktivnejšo in močnejšo vlogo pri podpori izvajanja ukrepov za izgradnjo zaupanja in krepitvi zaupanja med sprtimi stranmi, vključno s spodbujanjem intenzivnejšega pogajalskega procesa in s projekti, ki jih financira EU, namenjenih za izboljšanje javne naklonjenosti medsebojnim koncesijam in mirnemu reševanju sporov, ter s podpiranjem humanitarnih programov na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, zlasti dejavnosti za odstranitev pehotnih min;
   (t) igrati večjo vlogo pri reševanju spora v Gorskem Karabahu s podpiranjem izvajanja ukrepov za izgradnjo zaupanja, ki bodo povezali armensko in azerbajdžansko skupnost ter prispevali k širjenju zamisli o miru, spravi in zaupanju med vsemi stranmi; poudariti, da bi morala Armenija in Azerbajdžan z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da se vse odločitve, sprejete v okviru skupine iz Minska za uveljavitev mirne rešitve spora v Gorskem Karabahu, izvajajo v celoti in pravočasno; opozoriti na nujnost brezpogojnega dostopa predstavnikov EU do Gorskega Karabaha in okoliških zasedenih regij;
   (u) razmisliti o prisotnosti EU v skupini iz Minska, ki deluje pod okriljem OVSE, da bi bila EU bolj vključena v reševanje spora med Armenijo in Azerbajdžanom;
   (v) okrepiti zmogljivost Evropske unije za reševanje sporov na južnem Kavkazu, med drugim s podpiranjem prizadevanj skupine iz Minska in omogočanjem izvajanja ukrepov za izgradnjo zaupanja, o čemer sta se strinjala predsednika Azerbajdžana in Armenije; poudariti, da je treba čim prej mirno rešiti spor med Armenijo in Azerbajdžanom na podlagi načel mednarodnega prava ter sklepov in dokumentov, ki so bili sprejeti v tem okviru;
   (w) pozvati vse zunanje akterje v sporu, naj pokažejo dobro voljo in pozitivno prispevajo k čimprejšnji in mirni rešitvi spora;
   (x) pozvati voditelje Armenije in Azerbajdžana k odgovornemu ravnanju, bolj zmerni retoriki in izogibanju podžigajočim izjavam, da bi omogočili dejanski dialog na vseh ravneh družbe in vzpostavili temelje za učinkovite ukrepe za izgradnjo zaupanja;
   (y) izraziti zaskrbljenost nad vse večjo vojaško navzočnostjo v regiji, zlasti nad visokimi izdatki Armenije za vojsko, namesto da bi ta sredstva namenila za nujnejše zadeve, kot so zmanjševanje revščine, socialna varnost in gospodarski razvoj, ter v zvezi s tem pozvati države članice, naj prenehajo dobavljati orožje in strelivo Azerbajdžanu in Armeniji v skladu z zahtevo OVSE iz februarja 1992, dokler ne bosta obe strani sprejeli in podpisali celovitega dogovora o rešitvi spora;
   (z) v zvezi s tem opozoriti, da je treba preiskati skrb vzbujajoče navedbe o politiki gradnje naselij, ki jo izvajajo armenske oblasti, da bi povečale število armenskega prebivalstva na zasedenih ozemljih v Gorskem Karabahu;
   (aa) izpostaviti pomen ratifikacije protokolov, ki sta jih Armenija in Turčija podpisali leta 2009 v Zürichu, in okrepiti prizadevanja, da bi omogočili ureditev odnosov s kasnejšim odprtjem meje med državama brez pogojevanja; pozdraviti odločitev o začetku pogajanj o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine; v zvezi s tem poudariti, da je nesprejemljivo ohranjati zaprte meje med državami, ki si prizadevajo za članstvo v EU ali pridružitev le-tej, ter pozvati k odpravi teh razmer;
   (ab) pozvati Armenijo, naj si prizadeva, da bi svojo politiko do Irana uskladila s pristopom EU do te države;
   (ac) poudariti, da je treba pridružitveni sporazum uporabiti kot platformo za spodbujanje regionalnih sinergij in sodelovanja; poudariti, da se pluralistični demokratični razvoj in prizadevanja za reševanje sporov medsebojno dopolnjujejo in krepijo; zlasti poudariti pomen ustvarjanja sinergij na področju prometa in energije; pozvati vse strani, naj se polno vključijo v večstransko sodelovanje v okviru vzhodnega partnerstva, ne da bi ga povezovali s spori;
   (ad) najti načine, da bi spodbudili dialog in regionalno sodelovanje s podpiranjem organizacij, kot je regionalni okoljski center, prek skupnih čezmejnih projektov, ki vključujejo nevladne organizacije, lokalne skupnosti in zainteresirane strani iz Armenije, Azerbajdžana in Gruzije;
   (ae) pozvati Armenijo, naj brez nadaljnjega odlašanja ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, saj je to bistven korak k usklajevanju nacionalne zakonodaje z mednarodnimi sporazumi na področju pravosodja, ki so jih sprejele države Evropske unije;
   (af) pozvati armenske oblasti, naj podpišejo in ratificirajo Konvencijo o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju ter Konvencijo o kasetnem strelivu;
   (ag) poudariti pomen mobilnosti za spodbujanje evropskega povezovanja; med pogajanji o sporazumih za poenostavitev vizumskih postopkov in sporazumih o ponovnem sprejemu obravnavati mobilnost mladih in akademikov kot prednostno nalogo; pozvati Armenijo, naj izboljša zakone, ki urejajo višje in visokošolsko izobraževanje, zlasti postopke usklajevanja znanstvenih diplom in pravno ureditev študentskih pripravništev ob upoštevanju bolonjskega procesa; zagotoviti, da bodo določbe o azilu v celoti v skladu z mednarodnimi obveznostmi in zavezami ter standardi EU;
   (ah) zagotoviti pregledno upravljanje javnih financ in boljšo zakonodajo na področju javnega naročanja, da bi zagotovili dobro vladanje in pregleden proces odločanja;
   (ai) spodbujati obsežno sodelovanje med EU in Armenijo v različnih sektorjih; posebej je treba pojasniti prednosti in spodbujati zbliževanje predpisov na tem področju ter v ta namen priskrbeti potrebno finančno in tehnično pomoč;
   (aj) pozdraviti vključevanje najboljših praks in priporočil EU v proces priprave nacionalnih načrtov dela na področju pravosodja, svobode in varnosti v Armeniji ter zlasti opozoriti na oprijemljive rezultate na področju migracij, ki so bili doseženi s podpisom skupne izjave o partnerstvu za mobilnost;
   (ak) ustrezno ukrepati, da se v pridružitveni sporazum vključijo določbe o možnosti Armenije, da sodeluje v programih in agencijah Unije, kar je bistveno orodje za spodbujanje evropskega povezovanja na vseh ravneh;
   (al) poudariti potrebo po trajnostnem gospodarstvu, tudi s spodbujanjem obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v skladu s cilji EU glede podnebnih sprememb; zagotoviti, da bo razvoj energetskega sektorja v skladu z okoljskimi standardi EU in konvencijo ZN o presoji čezmejnih vplivov na okolje (konvencija iz Espooja);
   (am) znova pozvati k zaprtju jedrske elektrarne Medzamor pred letom 2016, ker je ni mogoče nadgraditi, tako da bi ustrezala obstoječim mednarodno sprejetim standardom;
   (an) še naprej nuditi nujno tehnično podporo za čimprejšnji začetek pogajanj o vseh vidikih pridružitvenega sporazuma, in zagotoviti, da se bodo nedavno začeta pogajanja o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine nadaljevala z nespremenjeno hitrostjo;
   (ao) v pridružitveni sporazum vključiti močno parlamentarno razsežnost, da se omogoči popolna vključitev nacionalne skupščine Armenije in Evropskega parlamenta v proces izvajanja in spremljanja pridružitvenega sporazuma; tehnično in finančno pomagati parlamentu Armenije, da v celoti razvije svoje ustavne funkcije, organe in službe, vključno z ustanovitvijo stalnih odborov s polnimi pooblastili in s poglobljenimi stiki s civilno družbo; Evropskemu parlamentu zagotoviti redne informacije o stanju pogajalskega procesa;
   (ap) vključiti jasna merila uspešnosti za izvajanje pridružitvenega sporazuma in priskrbeti mehanizme za spremljanje, tudi s predložitvijo rednih poročil Evropskemu parlamentu;
   (aq) zagotoviti usmerjeno finančno in tehnično pomoč Armeniji, da bo lahko izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz pogajanj o pridružitvenem sporazumu in njegovega izvajanja v celoti, in sicer z nadaljnjim nudenjem celovitih programov za vzpostavljanje institucij, tudi na področjih, kot sta javna uprava in reforma pravosodnega sistema;
   (ar) spodbujati armenske oblasti, naj v celoti izkoristijo strokovno znanje svetovalne skupine EU na visoki ravni v procesu pogajanj in izvajanja ter svetovalce EU v celoti obveščajo tudi o dejavnostih skupine za vodilno pobudo o celostnem upravljanju meja (IBM) v okviru vzhodnega partnerstva; razmisliti o zagotavljanju take pomoči vsem vzhodnim partnerskim državam;
   (as) priznati ambiciozni program reform Armenije v okviru vzhodnega partnerstva in zagotoviti ustrezno podporo v skladu z načelom „več za več“ glede na hitrost izvajanja reform ter kazalnike demokracije in človekovih pravic;
   (at) v skladu s skupnim sporočilom o novem odzivu na spremembe v sosedstvu povečati pomoč EU organizacijam civilne družbe v Armeniji, da bodo lahko zagotavljale notranji nadzor in večjo odgovornost vlade za reforme in zaveze, ki jih je sprejela;
   (au) spodbuditi pogajalsko skupino EU, naj še naprej dobro sodeluje z Evropskim parlamentom in zagotavlja stalne, z dokumentacijo podprte informacije o doseženem napredku v skladu s členom 218(10) Pogodbe o delovanju EU, ki določa, da je treba v vseh fazah postopka redno in v celoti obveščati Evropski parlament;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje in Armeniji.

(1) UL C 66 E, 20.3.2009, str. 67.
(2) UL C 161 E, 31.5.2011, str. 136
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0025.
(4) UL C 41 E, 19.2.2009, str. 64.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0153.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0576.
(7) UL L 221, 27.8.2011, str. 5.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov