Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Testi adottati
PDF 72kWORD 32k
L-Erbgħa, 18 ta' April 2012 - Strasburgu
Ħut bħala ġid komuni
P7_TA(2012)0129P7_DCL(2011)0047

Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar il-ħut bħala ġid komuni

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 117 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) tal-1982, li jistabbilixxi li “L-Istati kollha għandhom id-dmir li jieħdu, jew li jikkooperaw ma' Stati oħra biex jieħdu (...) miżuri (...) neċessarji għall-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-ibħra miftuħa”,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim tal-1993 li jippromwovi l-konformità tal-bastimenti tas-sajd fl-ibħra miftuħa mal-miżuri internazzjonali ta' konservazzjoni u ġestjoni, u l-Kodiċi ta' Kondotta tal-FAO għas-Sajd Responsabbli tal-1995,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-konsum globali medju tal-ħut laħaq rekord ta' 17-il kilogramma għal kull persuna kull sena u billi l-ħut jipprovdi aktar minn 15% tal-konsum ta' proteini lil aktar minn 3 biljun ruħ;

B.  billi s-sostenibbiltà globali tas-sajd hija prerekwiżit għall-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut u għall-aċċess tal-ġenerazzjonijiet futuri għal dan ir-riżors marittimu imprezzabbli, u billi l-konċentrazzjoni tal-attività tas-sajd f'idejn is-settur privat iġġib magħha effetti negattivi qawwija;

C.  billi hemm bżonn ta' azzjoni globali biex nipproteġu dan ir-riżors u niżguraw li jitqies bħala ġid komuni, waqt li niżguraw ukoll distribuzzjoni ekwa tal-benefiċċji kollettivi relatati;

1.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi azzjoni leġiżlattiva, fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri, dwar l-importanza tal-ħut bħala ġid komuni globali, timplimenta l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni tar-riżorsi marittimi, tiżgura aċċess għal dawn ir-riżorsi u użu sostenibbli tagħhom – permezz ta' koordinazzjoni internazzjonali – u tniedi kampanja ta' informazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji(1), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 1 għall-Minuti tat-18 ta' April 2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN1)).

Avviż legali - Politika tal-privatezza