Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 66kWORD 36k
Onsdag den 18. april 2012 - Strasbourg
Børn, der lider af Downs syndrom
P7_TA(2012)0130P7_DCL(2011)0052

Europa-Parlamentets erklæring af 18. april 2012 om børn, der lider af Downs syndrom

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at det anslås, at forekomsten af ​​børn født med Downs syndrom er 1 ud af 600-1 000,

B.  der henviser til, at Downs syndrom er den mest almindelige genetiske årsag til indlæringsvanskeligheder,

C.  der henviser til, at medfødte misdannelser er en af ​​de vigtigste årsager til børnedødelighed og handicap på lang sigt, og at børn, der er ramt af Downs syndrom, kan have mange medfødte misdannelser, hvoraf den mest almindelige er hjertesygdom,

D.  der henviser til, at det i artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder hedder, at »Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet«,

E.  der henviser til, at Den Europæiske Union har ratificeret FN-konventionen om handicappedes rettigheder, hvori der er aftalt universelle minimumsstandarder for beskyttelse og sikring af en række civile, politiske, sociale og økonomiske rettigheder,

1.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til:

   at bidrage til social inklusion af børn med Downs syndrom gennem en oplysningskampagne på nationalt og europæisk plan
   at fremme den tværeuropæiske forskning i behandling af denne form for sygdom
   at udvikle en europæisk strategi til beskyttelse af rettighederne for børn med Downs syndrom i Den Europæiske Union;

2.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Kommissionen, Rådet og de berørte nationale myndigheder.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 2 til mødeprotokollen af 18.4.2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN2)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik