Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 74kWORD 32k
2012. április 18., Szerda - Strasbourg
A Down-kóros gyermekek
P7_TA(2012)0130P7_DCL(2011)0052

Az Európai Parlament 2012. április 18-i nyilatkozata a Down-kóros gyermekekről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A.  mivel a becslések szerint annak az esélye, hogy egy gyermek Down-kórral születik, 1 a 600–1000-hez,

B.  mivel a Down-kór egyike a tanulási nehézségek leggyakoribb genetikai okainak,

C.  mivel a születési rendellenességek a kisgyermekkori halandóság és hosszú távú fogyatékosság egyik legfőbb okát jelentik, és a Down-kóros gyermekek számos velük született betegségben – a leggyakrabban szívbajban – szenvedhetnek,

D.  mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke megállapítja, hogy az „Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.”,

E.  mivel az EU ratifikálta a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely – egy egész sor polgári, politikai, szociális és gazdasági jogot védő és szavatoló – egyetemes minimális követelményeket határoz meg,

1.  felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy

   nemzeti és európai szintű figyelemfelhívó kampányok révén segítsék elő a Down-kóros gyermekek társadalmi befogadását;
   mozdítsák elő az e betegség kezelésére irányuló páneurópai kutatást;
   dolgozzanak ki Európa-szerte érvényes stratégiát a Down-kóros gyermekek jogainak az EU-ban történő védelmére;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot, az aláírók nevével(1) együtt, a Bizottsághoz, a Tanácshoz és az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

(1) Az aláírók felsorolása a 2012. április 18-i jegyzőkönyv 2. mellékletében kerül kiadásra (P7_PV(2012)04-18(ANN2)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat