Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 77kWORD 32k
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg
Dzieci cierpiące na zespół Downa
P7_TA(2012)0130P7_DCL(2011)0052

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że szacuje się, iż prawdopodobieństwo narodzin dziecka z zespołem Downa wynosi 1 na 600-1000;

B.  mając na uwadze, że zespół Downa stanowi najczęstszą genetyczną przyczynę zaburzeń w nauce;

C.  mając na uwadze, że wady wrodzone stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności wśród dzieci oraz długotrwałej niepełnosprawności, a dzieci z zespołem Downa mogą mieć liczne wady wrodzone, z których najczęściej występującą jest wada serca;

D.  mając na uwadze, że art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”;

E.  mając na uwadze, że Unia Europejska ratyfikowała Konwencję praw osób niepełnosprawnych ONZ, na mocy której ustanowione są minimalne powszechne normy ochrony i gwarantowania szeregu praw obywatelskich, politycznych, społecznych i ekonomicznych;

1.  zwraca się do Komisji, Rady i państw członkowskich o:

   przyczynianie się do włączenia społecznego dzieci cierpiących na zespół Downa poprzez kampanię uwrażliwiania na szczeblach krajowym i europejskim;
   wspieranie paneuropejskich badań w dziedzinie leczenia tego rodzaju schorzeń;
   opracowanie europejskiej strategii na rzecz ochrony praw dzieci z Unii Europejskiej, które cierpią na zespół Downa;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji, Radzie oraz odnośnym organom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 18 kwietnia 2012 r. (P7_PV(2012)04-18(ANN2)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności