Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0127(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0082/2012

Ingediende teksten :

A7-0082/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.1
CRE 19/04/2012 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0131

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 30k
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg
Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de EU ***
P7_TA(2012)0131A7-0082/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 april 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (14034/2011),

–  gezien het ontwerp van vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT) (14036/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, leden 3 en 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0046/2012),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0082/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt de Commissie om regelmatig aan het Parlement verslag uit te brengen over de vooruitgang bij de invoering van bestaande vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (Voluntary Partnership Agreement - VPA) en bij de onderhandeling over en de invoering van nieuwe VPA's;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Juridische mededeling - Privacybeleid