Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0160(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0081/2012

Indgivne tekster :

A7-0081/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/04/2012 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0132

Vedtagne tekster
PDF 99kWORD 32k
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg
Frivillig partnerskabsaftale EU og Liberia om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træprodukter til Den Europæiske Union ***
P7_TA(2012)0132A7-0081/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. april 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11104/2011),

–  der henviser til udkast til en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union (11101/2011),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 3 og 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0241/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0081/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at underrette Parlamentet om, hvilke fremskridt der er sket i gennemførelsen af de gældende frivillige partnerskabsaftaler og i forhandlingen om og gennemførelsen af nye frivillige partnerskabsaftaler;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Liberias regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik