Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0160(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0081/2012

Ingediende teksten :

A7-0081/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0132

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 30k
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg
Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de EU ***
P7_TA(2012)0132A7-0081/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 april 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11104/2011),

–  gezien het ontwerp van vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (11101/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, leden 3 en 4, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0241/2011),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0081/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt de Commissie om regelmatig aan het Parlement verslag uit te brengen over de vooruitgang bij de invoering van bestaande vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (Voluntary Partnership Agreement - VPA) en bij de onderhandeling over en de invoering van nieuwe VPA's;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Liberia.

Juridische mededeling - Privacybeleid