Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0160(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0081/2012

Predkladané texty :

A7-0081/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2012 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0132

Prijaté texty
PDF 198kWORD 33k
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg
Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ ***
P7_TA(2012)0132A7-0081/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11104/2011),

–  so zreteľom na návrh Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11101/2011),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 a 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0241/2011),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0081/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu pravidelne podávala správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní existujúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve, ako aj pri rokovaní o nových dobrovoľných dohodách o partnerstve a ich vykonávaní;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Libérijskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia