Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0283(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0067/2012

Předložené texty :

A7-0067/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 18
CRE 18/04/2012 - 18

Hlasování :

PV 19/04/2012 - 6.3
CRE 19/04/2012 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0133

Přijaté texty
PDF 285kWORD 38k
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk
Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0655),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0350/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2011(1),

  po konzultaci s Výborem regionů,

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. března 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Hospodářského a měnového výboru (A7-0067/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 13.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
P7_TC1-COD(2011)0283

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č 423/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí