Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0382(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0099/2012

Předložené texty :

A7-0099/2012

Rozpravy :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Hlasování :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0134

Přijaté texty
PDF 259kWORD 39k
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk
Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (17433/2011),

  s ohledem na návrh dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států, která je přílohou návrhu rozhodnutí Rady (17434/2011),

  s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0511/2011)

  s ohledem na sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí (COM(2010)0492),

  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. února 2007 o systému SWIFT, dohodě o jmenné evidenci cestujících a transatlantickém dialogu o těchto tématech(1), usnesení ze dne 12. července 2007 o hodnocení dohody o jmenné evidenci cestujících mezi Spojenými státy americkými a EU(2), usnesení ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání o dohodách o jmenné evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou(3) a usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících třetím zemím a na doporučení Komise Radě, která se týkají zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Austrálií, Kanadou a Spojenými státy(4),

  s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 19. října 2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí (5) a stanoviska ze dne 9. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost(6),

  s ohledem na stanovisko 7/2010 ze dne 12. listopadu 2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí, které přijala Pracovní skupina pro otázku ochrany údajů vytvořená na základě článku 29, a na dopis této Pracovní skupiny ze dne 6. ledna 2012 o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost ,

  s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a na články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie,

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0099/2012),

1.  uděluje svůj souhlas k uzavření dohody;

2.  dospěl k závěru, že postup 2009/0187 (NLE) je v návaznosti na nahrazení dohody o PNR mezi Evropskou unií a Spojenými státy z roku 2007 novou dohodou o PNR neplatný;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Spojených států amerických.

(1) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(2) Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
(3) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Úř. věst. C 74 E, 13.3.2012, s. 8.
(5) Úř. věst. C 357, 30.12.2010, s. 7.
(6) Úř. věst. C 35, 9.2.2012, s. 16..

Právní upozornění - Ochrana soukromí