Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0382(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0099/2012

Indgivne tekster :

A7-0099/2012

Forhandlinger :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Afstemninger :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0134

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 37k
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg
En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. april 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (17433/2011),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security, der er vedføjet udkastet til Rådets afgørelse (17434/2011),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), sammenholdt med artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0511/2011),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande (COM(2010)0492),

–  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om SWIFT, PNR-ordningen og den transatlantiske dialog om disse spørgsmål(1), af 12. juli 2007 om PNR-aftalen mellem EU og USA(2), af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada(3), af 11. november 2010 om den globale tilgang til overførsel af PNR-oplysninger til tredjelande og til henstilling fra Kommissionen til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og De Forenede Stater(4),

–  der henviser til udtalelserne fra den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse af henholdsvis 19. oktober 2010 om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande(5) og 9. december 2011 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security(6),

–  der henviser til udtalelse 7/2010 af 12. november 2010 om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande vedtaget af Artikel 29-Arbejdsgruppen om Databeskyttelse, og til dens skrivelse af 6. januar 2012 om aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security,

–  der henviser til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0099/2012),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  mener, at procedure 2009/0187(NLE) er forældet, nu hvor PNR-aftalen fra 2007 mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater erstattes af den nye PNR-aftale;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til og De Forenede Staters regering.

(1) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 349.
(2) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 564.
(3) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 70.
(4) EUT C 74 E af 13.3.2012, s. 8.
(5) EUT C 357 af 30.12.2010, s. 7.
(6) EUT C 35 af 9.2.2012, s. 16.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik