Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0382(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0099/2012

Ingediende teksten :

A7-0099/2012

Debatten :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0134

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 34k
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg
Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 april 2012 over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (17433/2011),

–  gezien de aan dit ontwerpbesluit van de Raad gehechte ontwerpovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (17434/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 218, lid 6, tweede alinea , onder a), juncto artikel 82, lid 1, tweede alinea , onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0511/2011),

–  gezien de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen (COM(2010)0492),

–  gezien zijn resoluties van 14 februari 2007 over SWIFT, de PNR-overeenkomst en de trans-Atlantische dialoog over deze kwesties(1), van 12 juli 2007 over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika(2), van 5 mei 2010 over de opening van onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada(3), en van 11 november 2010 over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen, en over de aanbevelingen van de Commissie aan de Raad om machtiging te verlenen voor het openen van onderhandelingen tussen de Europese Unie en Australië, Canada en de Verenigde Staten(4),

–  gezien de adviezen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 19 oktober 2010 inzake de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen(5) en van 9 december 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid(6),

–  gezien advies 7/2010 van 12 november 2010 betreffende de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record) aan derde landen van de Groep gegevensbescherming artikel 29, en gezien de brief van 6 januari 2012 over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid,

–  gezien artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 7 en 8 het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0099/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  is van oordeel dat procedure 2009/0187(NLE) is komen te vervallen doordat de PNR-overeenkomst van 2007 tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vervangen is door een nieuwe PNR-overeenkomst;

3.  verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

(1) PB C 287E van 29.11.2007, blz. 349.
(2) PB C 175E van 10.7.2008, blz. 564.
(3) PB C 81E van 15.3.2011, blz. 70.
(4) PB C 74E van 13.3.2012, blz. 8.
(5) PB C 357 van 30.12.2010, blz. 7.
(6) PB C 35 van 9.2.2012, blz. 16.

Juridische mededeling - Privacybeleid