Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0382(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0099/2012

Teksty złożone :

A7-0099/2012

Debaty :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Głosowanie :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0134

Teksty przyjęte
PDF 259kWORD 38k
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg
Umowa USA-UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (17433/2011),

–  uwzględniając projekt Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, załączoną do ww. projektu decyzji Rady (17434/2011),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) w związku z art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0511/2011),

–  uwzględniając komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim (COM(2010)0492),

–  uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie SWIFT, porozumienia dotyczącego PNR oraz dialogu transatlantyckiego w tych kwestiach(1), z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR)(2), z dnia 5 maja 2010 r. dotyczącą rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów dotyczących rejestru nazwisk pasażerów (PNR) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą(3), a także z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie globalnego podejścia do przekazywania krajom trzecim danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) oraz zaleceń Komisji dla Rady dotyczących upoważnienia do podjęcia negocjacji między Unią Europejską a Australią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi(4),

–  uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: z dnia 19 października 2010 r. dotyczącą komunikatu Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim(5) oraz z dnia 9 grudnia 2011 r. na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych(6),

–  uwzględniając przyjętą przez Grupę Roboczą Art. 29 opinię nr 7/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. dotyczącą komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim oraz jej pismo z dnia 6 stycznia 2012 r. w sprawie Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych,

–  uwzględniając art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0099/2012),

1.  udziela zgody na zawarcie Umowy;

2.  uznaje, że procedura 2009/0187(NLE) stała się bezprzedmiotowa w wyniku zastąpienia umowy w sprawie danych PNR z 2007 r. między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nową umową w sprawie danych PNR;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 349.
(2) Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 564.
(3) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 70.
(4) Dz.U. C 74 E z 13.3.2012, s. 8.
(5) Dz.U. C 357 z 30.12.2010, s. 7.
(6) Dz.U. C 35 z 9.2.2012, s. 16.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności