Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0382(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0099/2012

Texte depuse :

A7-0099/2012

Dezbateri :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Voturi :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0134

Texte adoptate
PDF 255kWORD 38k
Joi, 19 aprilie 2012 - Strasbourg
Acordul dintre SUA și UE privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor (PNR) către Departamentul pentru Securitate Internă al SUA ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 aprilie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (17433/2011),

–  având în vedere proiectul de Acord dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, anexat la proiectul de decizie a Consiliului (17434/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare transmisă de Consiliu în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), coroborat cu articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și cu articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0511/2011),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind o abordare globală a transferului de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe (COM(2010)0492),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 14 februarie 2007 privind SWIFT, acordul PNR și dialogul transatlantic pe aceste teme(1), din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind registrul pentru evidența călătorilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii(2), din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada(3), și din 11 noiembrie 2010 referitoare la abordarea globală privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țările terțe și la recomandările Comisiei adresate Consiliului de a autoriza inițierea de negocieri între Uniunea Europeană și Australia, Canada și Statele Unite(4),

–  având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 19 octombrie 2010 cu privire la Comunicarea Comisiei privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe(5) și din 9 decembrie 2011 referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite(6),

–  având în vedere avizul nr. 7/2010 din 12 noiembrie 2010 cu privire la Comunicarea Comisiei Europene privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către țări terțe, adoptat de Grupul de lucru „Articolul 29” privind protecția datelor și scrisoarea sa din 6 ianuarie 2012 referitoare la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite,

–  având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0099/2012),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  consideră că procedura 2009/0187(NLE) a devenit caducă în urma înlocuirii Acordului PNR din 2007 dintre Uniunea Europeană și Statele Unite cu noul Acord PNR;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului Statelor Unite ale Americii.

(1) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 349.
(2) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 564.
(3) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 70.
(4) JO C 74 E, 13.3.2012, p. 8.
(5) JO C 357, 30.12.2010, p. 7.
(6) JO C 35, 9.2.2012, p. 16.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate