Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0382(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0099/2012

Predkladané texty :

A7-0099/2012

Rozpravy :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Hlasovanie :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0134

Prijaté texty
PDF 259kWORD 39k
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg
Dohoda medzi USA a EÚ o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (17433/2011),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, ktorá je pripojená k návrhu rozhodnutia Rady (17434/2011),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) v spojení s článkom 82 ods. 1 druhým pododsekom písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0511/2011),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín (COM(2010)0492),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. februára 2007 o prípade SWIFT, dohode o PNR a transatlantickom dialógu o týchto otázkach(1); z 12 júla 2007 o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR)(2); z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou(3); a z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu osobného záznamu o cestujúcich (PNR) do tretích krajín a o odporúčaní Komisie Rade na začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi(4),

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 19. októbra 2010 k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín(5) a z 9. decembra 2011 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických(6),

–  so zreteľom na stanovisko 7/2010 z 12. novembra 2010 k oznámeniu Európskej komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobného záznamu o cestujúcich (PNR) do tretích krajín, ktoré prijala pracovná skupina zriadená podľa článku 29, a na jej list zo 6. januára 2012 týkajúci sa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických,

–  so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0099/2012),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  domnieva sa, že postup 2009/0187(NLE) je neplatný v dôsledku toho, že dohodu o PNR medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi z roku 2007 nahradila nová dohoda o PNR;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde Spojených štátov amerických.

(1) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(2) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
(3) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Ú. v. EÚ C 74 E, 13.3.2012, s. 8.
(5) Ú. v. EÚ C 357, 30.12.2010, s. 7.
(6) Ú. v. EÚ C 35, 9.2.2012, s. 16.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia