Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2011(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0097/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0097/2012

Keskustelut :

PV 19/04/2012 - 16
CRE 19/04/2012 - 16

Äänestykset :

PV 20/04/2012 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0138

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 34k
Perjantai 20. huhtikuuta 2012 - Strasbourg
Lisätalousarvioesitys nro 1/2012: ITERin rahoitus
P7_TA(2012)0138A7-0097/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. huhtikuuta 2012 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon komission 27. tammikuuta 2012 tekemän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2012 varainhoitovuodeksi 2012 (COM(2012)0031),

–  ottaa huomioon neuvoston 26. maaliskuuta 2012 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2012 (08136/2012 – C7-0088/2012),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0097/2012),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2012 tarkoituksena on ottaa vuoden 2012 talousarvioon 650 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina momentille 08 20 02 Euratom – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys – Fusion for Energy (F4E);

B.  ottaa huomioon, että tässä talousarvion mukautuksessa noudatetaan täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston joulukuussa 2011 tekemää sopimusta, jolla pyritään kattamaan ITER-hankkeen 1 300 miljoonan euron lisäkustannukset vuosina 2012–2013;

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 1/2012;

2.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2012 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 1/2012 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 56, 29.2.2012.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö