Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2619(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0214/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0143

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 294kWORD 58k
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_TA(2012)0143RC-B7-0214/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις ευρωπαϊκές επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/2619(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (κανονισμός περί κεκτημένων) (COM(2010)0344),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2010, με τίτλο «Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (COM(2010)0343),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της EUROLAT, της 19ης Μαΐου 2011,σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του ΠΟΕ, της 30ής Μαρτίου 2012, σχετικά με την πολιτική και την πρακτική που ακολουθεί η Αργεντινή όσον αφορά τον περιορισμό των εισαγωγών(5),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της G20 στην Ουάσιγκτον (15 Νοεμβρίου 2008), στο Λονδίνο (2 Απριλίου 2009), στο Πίτσμπουργκ (25 Σεπτεμβρίου 2009), στο Τορόντο (26 Ιουνίου 2010), στη Σεούλ (12 Νοεμβρίου 2010, και στις Κάννες (4 Νοεμβρίου 2011), που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για την καταπολέμηση του προστατευτισμού,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες για την αμοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων, μεταξύ της Αργεντινής, της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για μια διαπεριφερειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και MERCOSUR, και ιδιαίτερα τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTA),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ ορίζει πως οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τρίτες χώρες συνιστούν θεμελιώδες στοιχείο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν, συνεπώς, οργανικό στοιχείο της πολιτικής της στον τομέα της εξωτερικής δράσης, και ότι με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της EΕ, όπως παγιώνεται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), 206 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει αρχίσει να ασκεί τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά, και στις προτάσεις για τις εντολές διαπραγμάτευσης με το Μαρόκο, την Τυνησία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις θα αποτελέσουν το κεντρικό θέμα της προσεχούς συνόδου κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, που θα διεξαχθεί στο Σαντιάγο της Χιλής τον Ιανουάριο του 2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στην Αργεντινή προστατεύονται από διμερείς συμφωνίες επενδύσεων των κρατών μελών, όπου υπάρχουν, και ότι σήμερα 18 κράτη μέλη έχουν συμφωνίες σε ισχύ με την Αργεντινή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αργεντινής ανακοίνωσε την απόφασή της να διαβιβάσει νομοσχέδιο στο Κογκρέσο προκειμένου να επικυρωθεί η απαλλοτρίωση του 51 % των μετοχών της πετρελαϊκής επιχείρησης YPF, που το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει σε ευρωπαϊκή επιχείρηση της οποίας ακριβώς οι μετοχές αποτελούν το αντικείμενο της προτεινόμενης απαλλοτρίωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση συνοδεύτηκε από άμεση κατάληψη των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης από τις αρχές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αργεντινής, που έδωσαν εντολή στη νόμιμη διοίκηση και το εντεταλμένο προσωπικό να εγκαταλείψουν το κτίριο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες η επιχείρηση υπήρξε θύμα προμελετημένης δημόσιας επίθεσης που, σε συνδυασμό με πολλές αποφάσεις των διοικητικών αρχών, οδήγησε στην απώλεια της αξίας των μετοχών της, γεγονός που είχε επιπτώσεις στους μετόχους και τις συνδεδεμένες εταιρείες της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την ανακοίνωση η Ισπανική Κυβέρνηση και η YPF-Repsol είχαν προσπαθήσει να βρουν λύση με διαπραγμάτευση, κάτι που ωστόσο δεν υποστηρίχτηκε από την κυβέρνηση της Αργεντινής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κι άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσουν στόχο παρόμοιων ενεργειών ή πολιτικών παρεμβάσεων στην ελεύθερη αγορά από τις αρχές της Αργεντινής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Αργεντινής, ως πλήρες μέλος της MERCOSUR, διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διαπραγματεύσεις αυτές, η Επιτροπή επισημαίνει στις εκθέσεις της σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις ότι η Αργεντινή έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προστατευτισμού που επιδείνωσαν το επιχειρηματικό κλίμα για τους επενδυτές από την ΕΕ στην Αργεντινή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει επανειλημμένα στον ΠΟΕ την ανησυχία της για τη φύση και την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλει στις εισαγωγές η κυβέρνηση της Αργεντινής, τα οποία πλήττουν διαρκώς μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών του ΠΟΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Αργεντινής επωφελείτο ανέκαθεν από το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων που της παρέχει μονομερώς η ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αργεντινή, ως μέλος της G20, δεσμεύεται σε όλες τις συνόδους κορυφής της G20 να καταπολεμήσει τον προστατευτισμό και να διατηρήσει τις αγορές ανοιχτές στο εμπόριο και τις επενδύσεις·

1.  αποδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης της Αργεντινής να απαλλοτριώσει την πλειοψηφία των μετοχών μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης, αγνοώντας μια λύση με διαπραγμάτευση· θεωρεί ότι πρόκειται για μονομερή και αυθαίρετη απόφαση, που συνεπάγεται επίθεση κατά της ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταπάτηση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, και προκαλεί επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ στην Αργεντινή·

2.  επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο μία επιχείρηση του τομέα και μόνο ένα μέρος των μετοχών της, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί διάκριση·

3.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την κατάσταση, δεδομένου ότι πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες· προειδοποιεί για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους μέτρα, όπως διακοπή διεθνών επενδύσεων και δυσμενείς συνέπειες για την Αργεντινή στη διεθνή κοινότητα·

4.  υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της MERCOSUR, έχουν ως στόχο την επίτευξη πλαισίου οικονομικής ολοκλήρωσης και πολιτικού διαλόγου στα δύο μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος και ευημερία και στις δύο περιφέρειες, και πιστεύει ότι για να επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει κατά τις συνομιλίες οι δύο πλευρές να επιδείξουν ανοιχτό πνεύμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη· επισημαίνει επίσης, ότι αποφάσεις όπως αυτές που έλαβαν οι αρχές της Αργεντινής μπορεί να βαρύνουν το κλίμα κατανόησης και φιλίας που χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Αργεντινή δεν σεβάστηκε την αρχή αυτή και έλαβε περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως οι μη δασμολογικοί φραγμοί, τα οποία εμποδίζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και το γενικότερο εμπόριο με την Αργεντινή·

6.  καλεί την Επιτροπή να αντιδράσει στους περιορισμούς αυτούς χρησιμοποιώντας όλα τα προσφερόμενα μέσα διευθέτησης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της G20, και να συνεργαστεί με άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια εμπόδια λόγω διακρίσεων στο εμπόριο και τις επενδύσεις·

7.  ζητεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια με τις αρχές της Αργεντινής, για την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων και την προάσπιση της ασφάλειας δικαίου που εγγυάται την ευρωπαϊκή παρουσία και επένδυση στην νοτιοαμερικανική αυτή χώρα, με την επάνοδο στην οδό του διαλόγου·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να διερευνήσουν και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων, προκειμένου να μη επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναστολής των μονομερών δασμολογικών προτιμήσεων στο πλαίσιο του ΚΓΠ·

9.  υπενθυμίζει τη βαθειά φιλία της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Αργεντινής, με την οποία μοιράζεται κοινές αξίες και αρχές, και καλεί τις αρχές της Αργεντινής να επιστρέψουν στην οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, που είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την επίλυση πιθανών διαφορών μεταξύ εμπορικών εταίρων και χωρών με παραδοσιακή φιλία·

10.  χαιρετίζει τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Ashton, η οποία καταδικάζει την ενέργεια της κυβέρνησης της Αργεντινής και την ακύρωση της συνεδρίασης της μικτής επιτροπής συνεργασίας ΕΕ-Αργεντινής· καλεί τον Επίτροπο De Gucht και την Ύπατη Εκπρόσωπο Ashton να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα, για την επίλυση του προβλήματος με τους ομολόγους τους της Αργεντινής· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους συνομιλητές τους στα διεθνή φόρουμ όπως η G20 και ο ΠΟΕ, προκειμένου να επιτύχουν συναίνεση όσον αφορά την αντίθεση στις ενέργειες της κυβέρνησης της Αργεντινής·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αργεντινής και τα μέλη του Συμβουλίου της MERCOSUR.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0141.
(2) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 79.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 54.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου