Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2619(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0214/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0143

Texte adoptate
PDF 214kWORD 58k
Vineri, 20 aprilie 2012 - Strasbourg
Securitatea juridică a investiţiilor europene în afara Uniunii Europene
P7_TA(2012)0143RC-B7-0214/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 20 aprilie 2012 referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene (2012/2619(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale(1) ,

–  având în vedere rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la relațiile comerciale ale UE cu America Latină(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2011 referitoare la barierele din calea comerțului și a investițiilor(3) ,

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe (regulament de anterioritate) (COM(2010)0344),

–  având în vedere comunicarea Comisiei Europene din 7 iulie 2010, „Către o politică globală în domeniul investițiilor internaționale”, (COM(2010)0343),

–  având în vedere rezoluția EUROLAT din 19 mai 2011 referitoare la perspectivele relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și America Latină(4),

–  având în vedere Declarația Comună a OMC din 30 martie 2012 privind practicile și politicile de import restrictive ale Argentinei(5),

–  având în vedere declarațiile G20 de la Washington (15 noiembrie 2008), Londra (2 aprilie 2009), Pittsburgh (25 septembrie 2009), Toronto (26 iunie 2010), Seul (12 noiembrie 2010) și Cannes (4 noiembrie 2011) care includ angajamente în vederea combaterii protecționismului,

–  având în vedere Acordurile de promovare reciprocă și protecție a investițiilor, semnate de Argentina cu Spania, precum și cu alte state membre UE,

–  având în vedere negocierile pentru un Acord de asociere intra-regional între UE și Mercosur, în special Acordul de instituire a unei zone de liber schimb,

–  având în vedere rezoluţia sa din 5 mai 2010 referitoare la strategia UE în relațiile cu America Latină(6),

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4)din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 207 din TFUE prevede că investițiile europene în țările terțe sunt un element fundamental al politicii comerciale comune a Uniunii Europene și sunt, prin urmare, o parte intrinsecă a politicii sale externe și întrucât, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, investițiile străine directe (ISD) țin de competența exclusivă a UE, consacrată la articolul 3 alineatul (1) litera (e) și la articolele 206 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

B.  întrucât Uniunea a început să-și exercite această competență, deschizând negocierile în vederea încheierii de acorduri de investiții cu India, Singapore și China și prezentând propuneri de mandate de negociere cu Marocul, Tunisia, Iordania și Egiptul;

C.  întrucât investițiile vor fi tema centrală a viitorului summit UE-ALC, care va avea loc la Santiago de Chile, în ianuarie 2013;

D.  întrucât investițiile UE din Argentina sunt protejate de acordurile bilaterale de investiții încheiate de statele membre, în cazul în care există astfel de acorduri și întrucât 18 dintre statele membre ale UE dispun, în prezent, de acorduri în vigoare cu Argentina;

E.  întrucât guvernul Republicii Argentina și-a anunțat decizia de a prezenta un proiect de lege Congresului său pentru a valida exproprierea a 51% din acțiunile Corporației de hidrocarburi YPF, care este deținută în majoritate de o întreprindere europeană, iar majoritatea acțiunilor acesteia constituie obiectul specific al exproprierii propuse;

F.  întrucât anunțul menționat mai sus a fost însoțit de preluarea imediată a controlului asupra sediului central al societății de către autoritățile din cadrul guvernului federal argentinian, care a evacuat din clădiri personalul de conducere legitim și angajații din cadrul societății menționate anterior;

G.  întrucât în ultimele luni, întreprinderea a fost ținta unei campanii publice de hărțuire care, împreună cu numeroasele decizii luate de autoritățile administrative, a avut drept rezultat diminuarea valorii acțiunilor sale, cu repercusiuni asupra tuturor acționarilor și a întreprinderilor asociate;

H.  întrucât, înaintea acestui anunț, guvernul spaniol și YPF-Repsol au încercat să ajungă la o soluție pe calea negocierilor, dar guvernul argentinian nu a dat curs acestor încercări;

I.  întrucât alte societăți europene pot fi afectate la rândul lor de acțiuni similare sau de interferențe politice pe piața liberă din partea autorităților argentiniene;

J.  întrucât Republica Argentina, ca membru cu drepturi depline al Mercosur, negociază în prezent un Acord de asociere cu UE;

K.  întrucât, în pofida acestor negocieri, Comisia a constatat în Raportul privind obstacolele în calea comerțului și a investițiilor că Argentina a adoptat o serie de măsuri protecționiste care au provocat deteriorarea climatului economic pentru investitorii din UE prezenți în această țară;

L.  întrucât Comisia Europeană și-a exprimat preocuparea cu numeroase ocazii față de OMC cu privire la natura și aplicarea măsurilor restrictive aplicate importurilor de către guvernul argentinian, care au afectat un număr crescând de țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului;

M.  întrucât Republica Argentina a beneficiat în mod tradițional de sistemul generalizat de preferințe (SGP) acordat unilateral de UE;

N.  întrucât Argentina, în calitate de membru al G20, s-a angajat, cu ocazia fiecărui summit G20, să combată protecționismul și să mențină deschiderea piețelor față de comerț și investiții,

1.  regretă decizia adoptată de către guvernul argentinian, care nu ține seama de o soluție negociată, de a recurge la exproprierea majorității acțiunilor unei societăți europene; susține că această decizie este unilaterală și arbitrară, atentând la exercitarea libertății de a întreprinde și la respectarea principiului securității juridice, deteriorând în acest mod climatul investițional pentru întreprinderile din UE prezente în această țară;

2.  ia act de faptul că această decizie afectează doar o întreprindere din sector și doar o parte din acțiunile sale, ceea ce ar putea fi considerat fapt discriminator;

3.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu această situație, întrucât aceasta constituie neîndeplinirea unor obligații asumate în temeiul unor acorduri internaționale; avertizează cu privire la posibilele consecințe negative pe care le-ar putea avea aceste măsuri, cum ar fi reducerea investițiilor și consecințele negative pentru Argentina în cadrul comunității internaționale;

4.  reamintește că obiectivul negocierilor în curs pentru Acordul de asociere dintre UE și Mercosur este de a introduce un cadru de integrare economică și dialog politic între cele două părți pentru a atinge cel mai înalt nivel de progres și de prosperitate pentru ambele regiuni și consideră că ambele părți trebuie să abordeze dialogul într-un spirit de deschidere și respect reciproc pentru ca acesta să reprezinte o reușită; subliniază, de asemenea, că deciziile de tipul celor adoptate de autoritățile argentiniene pot submina climatul de înțelegere și prietenie necesar pentru atingerea acestui acord;

5.  regretă că Argentina nu a respectat acest principiu și a introdus mai multe măsuri restrictive în materie de comerț și investiții, ca de exemplu barierele netarifare, care au ridicat obstacole în calea întreprinderilor din UE și a comerțului global cu Argentina;

6.  invită Comisia să reacționeze la restricțiile în cauză, apelând la toate instrumentele adecvate de soluționare a litigiilor disponibile în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și al G20 și să coopereze cu alte țări care se confruntă cu obstacole discriminatorii similare în materie de schimburi comerciale și investiții;

7.  invită președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și Înalta Reprezentantă pentru PESC să depună toate eforturile împreună cu autoritățile argentiniene pentru a apăra interesele Comunității și să apere principiul securității juridice care garantează prezența și investițiile europene în această țară a Americii de Sud, revenind la calea dialogului;

8.  îndeamnă Comisia Europeană și Consiliul să analizeze și să adopte toate măsurile necesare pentru apărarea intereselor europene, inclusiv eventuala suspendare a preferințelor tarifare unilaterale prevăzute de regimul SGP, pentru a evita repetarea unor astfel de situații;

9.  reamintește relațiile de prietenie profundă dintre UE și Republica Argentina, ambele părți împărtășind valori și principii comune, și îndeamnă autoritățile argentiniene să revină la calea dialogului și a negocierilor, întrucât acestea constituie mijloacele cele mai potrivite pentru soluționarea eventualelor divergențe dintre partenerii comerciali și țările care au o tradiție de prietenie;

10.  salută declarația prin care Înalta Reprezentantă, dna Ashton, condamnă demersul întreprins de către guvernul Argentinei și anularea reuniunii Comisiei mixte de cooperare UE-Argentina; solicită comisarului De Gucht și Înaltei Reprezentante, dnei Ashton, să folosească toate căile diplomatice pentru a rezolva această situație împreună cu omologii argentinieni; invită Comisia și statele membre să coopereze strâns cu colegii din forurile internaționale, precum G20 și OMC, pentru a ajunge la un consens prin care să se opună măsurilor guvernului argentinian;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Republicii Argentina, precum și membrilor Consiliului MERCOSURULUI.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0141.
(2) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 79.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 54.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate