Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2619(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0214/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0143

Sprejeta besedila
PDF 209kWORD 51k
Petek, 20. april 2012 - Strasbourg
Pravna varnost evropskih naložb izven Evropske unije
P7_TA(2012)0143RC-B7-0214/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 o pravni varnosti evropskih naložb zunaj Evropske unije (2012/2619(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o prihodnji evropski mednarodni naložbeni politiki(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2010 o trgovinskih odnosih Evropske unije z Latinsko Ameriko(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2011 o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe(3),

–  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami (uredba o dedovanju) (COM(2010)0344),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2010 za dosego celovite evropske mednarodne naložbene politike (COM(2010)0343),

–  ob upoštevanju resolucije Eurolata z dne 19. maja 2011 o obetih za trgovinske odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko(4),

–  ob upoštevanju skupne izjave Svetovne trgovinske organizacije (STO) z dne 30. marca 2012 o argentinski politiki in praksi omejevanja uvoza(5),

–  ob upoštevanju izjav skupine G20 v Washingtonu (15. novembra 2008), Londonu (2. aprila 2009), Pittsburghu (25. septembra 2009), Torontu (26. junija 2010), Seulu (12. novembra 2010) in Cannesu (4. novembra 2011), ki vsebujejo zaveze o boju proti protekcionizmu,

–  ob upoštevanju sporazumov o vzajemnem spodbujanju in varovanju naložb med Argentino, Španijo in nekaterimi drugimi državami članicami EU,

–  ob upoštevanju pogajanj o medregijskem pridružitvenem sporazumu med EU in Mercosurjem ter zlasti o sporazumu o prosti trgovini,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko(6),

–  ob upoštevanju členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker člen 207 PDEU določa, da so evropske naložbe v državah nečlanicah neločljiv element skupne trgovinske politike Evropske unije in so tako sestavni del njenega zunanjega delovanja, in ker so neposredne tuje naložbe v skladu z Lizbonsko pogodbo v izključni pristojnosti EU, kot določajo členi 3(1)(e), 206 in 207 PDEU;

B.  ker je Unija začela to pristojnost izvajati v okviru potekajočih pogajanj o sporazumih o naložbah z Indijo, Singapurjem in Kanado ter v okviru predlogov za pogajalske mandate z Marokom, Tunizijo, Jordanijo in Egiptom;

C.  ker bodo naložbe osrednja tema prihodnjega vrha EU-LAC, ki bo potekal v Santiagu de Chile januarja 2013;

D.  ker so naložbe EU v Argentini zaščitene z dvostranskimi sporazumi o naložbah, doslej pa je takšen sporazum z Argentino sklenilo 18 držav članic EU;

E.  ker je vlada Republike Argentine napovedala, da bo kongresu te države v potrditev predložila zakon o razlastitvi imetnikov 51 % delnic naftne družbe YPF, v kateri ima večinski delež evropsko podjetje, in sicer naj bi bila predmet razlastitve prav večina njegovih delnic;

F.  ker je argentinska zvezna vlada sočasno z omenjeno napovedjo tudi dejansko prevzela nadzor nad sedežem te družbe ter iz podjetja odstranila legitimno vodstvo in zaposlene, odgovorne za njegovo upravljanje;

G.  ker je bila omenjena gospodarska družba v zadnjih mesecih tarča premišljenega javnega obtoževanja in gonje, ki sta skupaj s številnimi upravnimi odločitvami privedla do neupravičenega padca tržne vrednosti njenih delnic v škodo delničarjev in povezanih podjetij;

H.  ker sta španska vlada in družba YPF-Repsol pred to napovedjo poskušali poiskati rešitev s pogajanji, vendar argentinska vlada v to ni privolila;

I.  ker bi bila lahko tudi druga evropska podjetja žrtve podobnih ukrepov ali političnih posegov argentinskih oblasti na svobodnem trgu;

J.  ker se Republika Argentina kot polnopravna članica Mercosurja trenutno pogaja o pridružitvenem sporazumu z EU;

K.  ker je Komisija kljub tem pogajanjem v svojih poročilih o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe navedla, da je Argentina sprejela številne protekcionistične ukrepe, ki so poslabšali poslovno okolje za evropske vlagatelje v Argentini;

L.  ker je Komisija v STO že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi narave in uporabe omejevalnih uvoznih ukrepov, ki jih je sprejela argentinska vlada in ki so v škodo vse večjemu številu držav članic STO;

M.  ker je Republika Argentina na osnovi enostranskih odločitev EU že dolgo upravičenka sistema splošnih preferencialov (GPS);

N.  ker se je Argentina kot članica skupine G20 na vsakem vrhu te skupine zavezala k boju proti protekcionizmu in k ohranjanju odprtih trgov za trgovino in naložbe;

1.  obžaluje odločitev argentinske vlade o razlastitvi evropskega podjetja, ki mu je bila odvzeta večina delnic, kljub rešitvi, doseženi s pogajanji; meni, da je ta enostranski in samovoljni ukrep neposredno uperjen zoper svobodo gospodarske pobude in načelo pravne varnosti, zaradi česar se bo poslabšalo okolje za naložbe podjetij iz EU v Argentini;

2.  ugotavlja, da se omenjena odločitev nanaša na eno samo podjetje v tem sektorju in le na nekatere delnice, zato bi šlo lahko za diskriminacijo;

3.  izraža globoko zaskrbljenost glede nastalega položaja, saj gre za neizpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih sporazumov; opozarja na morebitne posledice teh ukrepov, ki utegnejo odvrniti mednarodne naložbe v in sprožiti neugodne odzive mednarodne skupnosti na ravnanje Argentine;

4.  spominja, da je cilj potekajočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Mercosurjem vzpostaviti okvir za gospodarsko povezovanje in politični dialog med obema stranema, da bi lahko obe regiji dosegli najvišjo možno raven blaginje in napredka, in je prepričan, da so lahko ta pogajanja uspešna samo, če se jih bosta obe strani udeležili v duhu odprtosti in vzajemnega zaupanja; opozarja, da odločitve, kakšno so sprejele argentinske oblasti, ne prispevajo k prijateljskemu ozračju in razumevanju, ki sta pogoj za dosego omenjenega sporazuma;

5.  obžaluje, da Argentina ne spoštuje tega načela in je uvedla ukrepe, ki resno omejujejo trgovino in naložbe, kot so necarinske ovire, to pa škoduje podjetjem EU in svetovni trgovini z Argentino;

6.  poziva Komisijo, naj se na te omejitve odzove z vsemi ustreznimi instrumenti reševanja sporov, ki so na voljo v STO, ter naj sodeluje z drugimi državami, ki se soočajo s podobnimi diskriminacijskimi ovirami za trgovino in naložbe;

7.  poziva predsednika Sveta, predsednika Komisije in visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj se pri argentinskih oblasteh zavzamejo za vrnitev k dialogu ter za interese Unije in za spoštovanje načela pravne varnosti, kar bo zagotovilo evropsko navzočnost in naložbe v tej južnoameriški državi;

8.  poziva Komisijo in Svet, naj za zaščito evropskih interesov preučita in sprejmeta vse potrebne ukrepe, vključno z delno začasno odpravo enostranskih tarifnih preferencialov v shemi GPS, da bi preprečila podobne dogodke v prihodnje;

9.  opominja na tradicionalno prijateljske odnose med Evropsko unijo in Republiko Argentino, ki imata skupne vrednote in načela, ter poziva argentinske oblasti, naj obnovijo dialog in pogajanja kot najustreznejše sredstvo za reševanje morebitnih nesporazumov s trgovinskimi partnerji in prijateljskimi državami;

10.  pozdravlja izjavo visoke predstavnice Catherine Ashton, v kateri je obsodila dejanje argentinske vlade in odpoved srečanja skupnega odbora za sodelovanje EU-Argentina; poziva komisarja Karla De Guchta in visoko predstavnico Catherine Ashton, naj uporabita vse razpoložljive diplomatske poti, da rešita ta zaplet s svojima argentinskima kolegoma; poziva Komisijo in države članice, naj tesno sodelujejo s partnerji v mednarodnih forumih, kot sta G20 in STO, da bi dosegli soglasje o nasprotovanju dejanjem argentinske vlade;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, vladi in parlamentu Republike Argentine ter članom sveta Mercosurja.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0141.
(2) UL C 70 E, 8.3.2012, str. 79.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) UL C 81 E, 15.3.2011, str. 54.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov