Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0187(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0149/2012

Předložené texty :

A7-0149/2012

Rozpravy :

PV 09/05/2012 - 17
CRE 09/05/2012 - 17

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.50
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0197

Přijaté texty
PDF 280kWORD 79k
Čtvrtek, 10. května 2012 - Brusel
Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii ***I
P7_TA(2012)0197A7-0149/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0402),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0190/2011),

  s ohledem na čl.294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. října 2011(1),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 25. listopadu 2011 pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 28. března 2012, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0149/2012),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 131.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. května 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2011)0187

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 531/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí